Milliyetçi Hareket Partisi
Ana SayfaAna Sayfa  

Kadrolar

: 22 Temmuz 2014

ÇIRAKLIK VE STAJ SÜRESİNE BORÇLANMA HAKKI TANINMALI22 Temmuz 2014

BASIN AÇIKLAMASI  (22 TEMMUZ 2014)

TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte Torba Tasarının 48 nci maddesi üzerine yaptığım konuşmada çıraklık ile staj dönemi çalışmalarına borçlanma imkanı verilmesi ve kadınların doğum borçlanması ile ilgili konular gündeme getirilmiştir.

KADINLAR, İŞE GİRMEDEN EVVEL YAPTIKLARI DOĞUMLAR İÇİN DE BORÇLANMA YAPABİLMELİDİR

Milliyetçi Hareket Partisi olarak yıllar önce verdiğimiz sigortalı kadın esnaf ve sanatkârlar ile sigortalı kadın çiftçilerin de doğum borçlanması yapabilmesini içeren kanun tekliflerimiz, nihayet bu tasarıyla birleştirilerek kabul edilmiştir.

Ancak Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz kanun tekliflerinde, ayrıca, kadınların sigortalılıktan önce gerçekleşen doğumları için de borçlanma hakkından yararlanabilmesi öngörülmesine karşın, bu önerimiz Komisyonda AKP grubu tarafından reddedilmiştir.

Kadınların doğum borçlanması yapabilmeleri için doğumdan önce sigortalı olarak tescil edilmiş olmaları şartı aranmaktadır. Bu nedenle, kadınlar, işe girmeden evvel yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamamaktadır.

Hâlbuki erkekler, işe girmeden önceki askerlikte geçen süreleri borçlanabilmektedir. Kadınların da işe başlamalarını doğumdan sonraya bırakabileceğinden hareketle, işe girmeden evvel yaptıkları doğumlar için borçlanma yapabilmelerine imkân verilmelidir.

ÇIRAKLIK VE STAJ SÜRESİNE BORÇLANMA HAKKI TANINMALI, BU SÜRELER SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNDE DİKKATE ALINMALIDIR

Hükûmet bu konuda çelişkili bir uygulama da yapmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu çıraklık ve stajyerlikte geçen süreleri hizmetten saymaz iken Kurumun 16/9/2010 günlü genelgesine göre çıraklık ve stajyerlikte yapılan doğumlar için borçlanma imkânı verilerek bu süreleri hizmetine saymaktadır. Bu, açıkça çelişkidir, tutarsızlıktır ve eşitliğe aykırı bir uygulama olup hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.

Bir taraftan çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışanlar sigortalı sayılırken ve de çırak ve stajyer olarak çalışmaya başlanılan tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilirken diğer taraftan bu hakların sadece kısa vadeli sigorta kollarıyla sınırlı tutulması ve sadece doğum yapana ayrıcalıklı bir uygulamaya gidilmesi eşitsizliğe ve dolayısıyla mağduriyete neden olmaktadır.

Yaşanan mağduriyetin giderilmesinin yanında mesleki eğitimin özendirilmesine de katkıda bulunmak amacıyla çırak olarak çalışmaya veya staja başlanılan tarih uzun vadeli sigorta kolları bakımından da sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmalı, çıraklık ve staj süresi için borçlanma hakkı verilmelidir.

Uygulamada doğum, askerlik, aylıksız izin, doktora veya uzmanlık, avukatlık stajı gibi, hatta bir çalışma ya da sigortalılık olmaksızın geçen bazı süreler borçlanılabilmektedir.

Anayasa'nın eşitlik ilkesi de dikkate alınarak uygulamada adaletin sağlanması için aslında fiilen bir çalışmaya ve sigortalılığa dayanan çıraklık ve staj süresine borçlanma hakkı tanınmalı, bu çalışmalar sigortalılık başlangıç tarihi yönünden de dikkate alınmalıdır.

 

MUSTAFA KALAYCI : Basın Açıklamaları

Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanının 6 Mayıs 2019 tarihli toplantısında yapılan değerlendirmelere dair basın açıklaması. 6 Mayıs 201907 Mayıs 2019Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın Oya BAYDAR hakkında açıklaması. 4 Mayıs 201904 Mayıs 2019Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı - Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” vesilesiyle bugün TBMM Başkanlığına verdiği “3 Kanun Teklifi” hakkında yazılı basın açıklaması. 3 Aralık 201803 Aralık 2018Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri Esnasında “Sağlık Çalışanlarının Sorunları” hakkında yaptığı konuşma ile ilgili basın açıklaması. 14 Kasım 201814 Kasım 2018Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 1 Nisan 201801 Nisan 2018Detay İçin Tıklayınız
MHP Başkanlık Divanı Görev Dağılımı Basın Açıklaması. 25 Mart 201825 Mart 2018Detay İçin Tıklayınız
MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın, Konya serbest bölgesinin kurulması, sivil havalimanı, Teknik Üniversite ve yerli otomobilin Konya’da üretilmesi ile ilgili basın açıklaması. 9 Şubat 201709 Şubat 2017Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın yapmış olduğu basın açıklaması. 11 Ocak 201711 Ocak 2017Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın, “KOSGEB faizsiz kredi başvuru süresinin uzatılması” konusunda yaptığı basın açıklaması. 21 Aralık 201621 Aralık 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI, TBMM’nde 2017 Bütçe görüşmelerinde, Kesin Hesap Bütçe Tasarısının 2. Maddesi üzerine yaptığı konuşma. 17 Aralık 201617 Aralık 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI, TBMM’nde devam eden 2017 Bütçe görüşmelerinde, Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının 4. ve 8. maddeleri üzerine yaptığı konuşmanın Basın Açıklaması. 16 Aralık 201616 Aralık 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 15 Aralık 201616 Aralık 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 9 Aralık 201609 Aralık 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 1 Aralık 201601 Aralık 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 28 Kasım 201628 Kasım 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 26 Kasım 201626 Kasım 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 23 Kasım 201623 Kasım 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 9 Kasım 201609 Kasım 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı – Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 3 Kasım 201603 Kasım 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Mustafa KALAYCI’nın, TBMM’nde devam eden bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada gündeme getirdiği konular ile ilgili yaptıkları yazılı basın açıklaması. 7 Mart 201607 Mart 2016Detay İçin Tıklayınız
“Engellilere Yönelik 3 Kanun Teklifi” hakkında yazılı basın açıklaması “Engellilere Yönelik 3 Kanun Teklifi” hakkında yazılı basın açıklaması 03 Aralık 2015Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mustafa KALAYCI’nın, “Çiftçilerin kullandığı mazot, gübre, ilaç, tohum, fide, yem ve elektrikten vergi alınmaması için TBMM’ne vermiş olduğu 2 Kanun Teklifi”ne ilişkin yaptıkları yazılı basın açıklaması. 29 Eylül 201529 Eylül 2015Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Mustafa KALAYCI’nın, “Kamu görevlilerinin 2016-2017 yıllarına dair mali ve sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme”ye ilişkin yaptıkları yazılı basın açıklaması. 24 Ağustos 201524 Ağustos 2015Detay İçin Tıklayınız
AKP’NİN PAÇASI TUTUŞTU, GÜYA SEÇİM YATIRIMI YAPIYORAKP’NİN PAÇASI TUTUŞTU, GÜYA SEÇİM YATIRIMI YAPIYOR26 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
Elektrik kayıp kaçaklarından tüketiciler sorumlu tutulamazElektrik kayıp kaçaklarından tüketiciler sorumlu tutulamaz19 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
ŞİMDİYE KADAR YENİ BİR DEDEMLİ YAPILABİLİRDİŞİMDİYE KADAR YENİ BİR DEDEMLİ YAPILABİLİRDİ18 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
Ey AKP Hükümeti;emekliye 15-20 lira zam verirken hiç sıkılımadınız mı?Ey AKP Hükümeti;emekliye 15-20 lira zam verirken hiç sıkılımadınız mı?12 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
MİLLETTEN SAKLANAN İKİ PROJE; ÇÖZÜM SÜRECİ; PARALEL YAPIMİLLETTEN SAKLANAN İKİ PROJE; ÇÖZÜM SÜRECİ; PARALEL YAPI10 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
POLİSE VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTMAK İÇİN 12 YIL YETMEDİ Mİ? POLİSE VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTMAK İÇİN 12 YIL YETMEDİ Mİ? 27 Şubat 2015Detay İçin Tıklayınız
VALİ VE KAYMAKAMLARA, HÂKİM VE SAVCI YETKİLERİ VERİLİYORVALİ VE KAYMAKAMLARA, HÂKİM VE SAVCI YETKİLERİ VERİLİYOR26 Şubat 2015Detay İçin Tıklayınız
Subay, Astsubay ve sivil memurların sorunları Subay, Astsubay ve sivil memurların sorunları 23 Ocak 2015Detay İçin Tıklayınız
UZMAN JANDARMALAR VE UZMAN ERBAŞLARIN SORUNLARIUZMAN JANDARMALAR VE UZMAN ERBAŞLARIN SORUNLARI23 Ocak 2015Detay İçin Tıklayınız
Ak torpili olmayan gençlerimiz istisnai yollardan kendilerine iş bulamıyor

Ak torpili olmayan gençlerimiz istisnai yollardan kendilerine iş bulamıyor

24 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
KOP Eylem Planı ve Konya Yeni Çevre Yolu Projesi

MHP Konya Milletvekili Sayın Mustafa Kalaycı'nın; TBMM Genel Kurulunda Kalkınma Bakanlığı Bütçe görüşmeleri esnasında, KOP Eylem Planı ve Konya Yeni Çevre Yolu Projesi hakkında sorduğu sorular

15 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
Emekliler Muhtaç Hale Geldi

AKP hükümeti çalışanları ve emeklileri ele güne muhtaç hale getirmiştir

15 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
Ermenek İçin Ne Yaptınız

Bakanlar, kameralar karşısında boy göstermekten başka, Ermenek için ne yaptı?

15 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
ŞEB-İ ARUS SADECE KONYA'DA İCRA EDİLMELİDİR

HERKESİ KONYA'YA BEKLİYORUZ

Konya'da 7 Aralık günü başlayan Hazret-i Mevlâna'nın 741'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri devam etmekte olup, her yıl olduğu gibi 17 Aralıkta Hazret-i Mevlâna'nın ölüm10 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız

TAŞERON

Taşeronluk sisteminde insanlar acımasız bir şekilde kullanılarak köleleştiriliyor.

10 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
MADEN KAZALARI

İşçilerimiz kelle koltukta çalışıyor

10 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
Ermenek'teki maden faciası nedeniyle mağdur duruma düşen maden işçileri ile esnaf ve sanatkarlara bazı imkanlar verilmesi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014 tarihinde yaşanan faciada 18 madencimiz yer altında mahsur kalmıştır. Bugüne kadar 13 madencimizin cansız bedenlerine ulaşılmış, 35 gün geçmesine rağmen 5 kardeşimiz hala bulunamamıştır.

04 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
Taşeron işçilerin sorunları

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı; TBMM Genel Kurulda, taşeron işçilerin sorunlarını gündeme getirmiştir.

04 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
Ermenek Maden Faciası

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı; TBMM Genel Kurulda, Ermenek maden faciasını gündeme getirmiştir.

04 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
Madenleri denetlemek Karaman Halk Oyunları ekibinin görevi mi?

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Ermenek'teki maden faciası ve ailelerin durumuyla ilgili olarak TBMM Genel Kurulda yaptığı konuşmanın Basın

28 Kasım 2014Detay İçin Tıklayınız
KONYADA HAYAT DURDU, HÜKÜMET VE BELEDİYE SINIFTA KALDI

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 27 Kasım Perşembe günü TBMM Genel Kurulda yaptığı konuşmada, Konya'da uzun süre kesilen  Elektrik, su  ve doğalgaz  sorunlarını gündeme getirmiştir.
Basın Açıklamasını

28 Kasım 2014Detay İçin Tıklayınız
MEVSİMLİK VE TAŞERON İŞÇİLER KADRO BEKLİYOR

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM’de yaptığı konuşmada taşeron ve mevsimlik işçilerin sorunlarını gündeme getirmiştir

13 Kasım 2014Detay İçin Tıklayınız
Akşehir ve Ermenek’te Yaşananlar

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Akşehir ve Ermenek’te yaşananlar hakkında TBMM’de yaptığı konuşmada aşağıdaki konuları gündeme getirmiştir.

12 Kasım 2014Detay İçin Tıklayınız
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunları

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, mevsimlik tarım işçilerinin sorunları hakkında TBMM’de yaptığı konuşmada aşağıdaki konuları gündeme getirmiştir.

12 Kasım 2014Detay İçin Tıklayınız
ERMENEK MADEN KAZASI

Bugünlerde hepimizin yüreğini dağlayan bir acı haber de Yalvaç'tan gelmiştir. Akşehir'den 35 lira yevmiyeyle elma toplamaya giden işçilerimizin balık istifi bindirildiği minibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 17 kişi ölmüş, 29 kişi yaralanmıştır.

05 Kasım 2014Detay İçin Tıklayınız
ÖZELLEŞTİRMELERİ İPTAL EDEN YARGI KARARLARINI UYGULAMAYAN HÜKÜMET SUÇ İŞLİYORÖZELLEŞTİRMELERİ İPTAL EDEN YARGI KARARLARINI UYGULAMAYAN HÜKÜMET SUÇ İŞLİYOR14 Ağustos 2014Detay İçin Tıklayınız
MUHTAÇ ENGELLİLERE VE YAŞLILARA REVA GÖRÜLEN BU AYLIKLAR VİCDANINIZI RAHATSIZ ETMİYOR MU?MUHTAÇ ENGELLİLERE VE YAŞLILARA REVA GÖRÜLEN BU AYLIKLAR VİCDANINIZI RAHATSIZ ETMİYOR MU?07 Ağustos 2014Detay İçin Tıklayınız
SANAYİCİ, ESNAF VE ÇİFTÇİLERİMİZİN SORUNLARI SANAYİCİ, ESNAF VE ÇİFTÇİLERİMİZİN SORUNLARI 06 Ağustos 2014Detay İçin Tıklayınız
ÇIRAKLIK VE STAJ SÜRESİNE BORÇLANMA HAKKI TANINMALIÇIRAKLIK VE STAJ SÜRESİNE BORÇLANMA HAKKI TANINMALI22 Temmuz 2014Detay İçin Tıklayınız
ŞEHİT AİLELERİ İLE GAZİLERE VERİLEN İŞ HAKKI HEM AYLARDIR UYGULANMIYOR, HEM DE İSTİSMAR EDİLİYORŞEHİT AİLELERİ İLE GAZİLERE VERİLEN İŞ HAKKI HEM AYLARDIR UYGULANMIYOR, HEM DE İSTİSMAR EDİLİYOR22 Temmuz 2014Detay İçin Tıklayınız
Çiftçimizin ve üreticimizin sorunlarına duyarsız kalınmamalı, kapsamlı bir destek paketi acilen uygulamaya konulmalıdır. Çiftçimizin ve üreticimizin sorunlarına duyarsız kalınmamalı, kapsamlı bir destek paketi acilen uygulamaya konulmalıdır.16 Haziran 2014Detay İçin Tıklayınız
TAPU ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARITAPU ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI04 Haziran 2014Detay İçin Tıklayınız
FİŞLEME YASAL ZIRHA BÜRÜNDÜRÜLÜYOR

PKK İLE YAPILAN PAZARLIKLAR YASAL GÜVENCEYE KAVUŞTURULUYOR

Teklif, MİT'e terör örgütleriyle görüşme ve temas kurma yetkisi de vermektedir.PKK'yla ve İmralı canisiyle yapılan pazarlıklar yasal güvenceye kavuşturulmaktadır.

17 Nisan 2014Detay İçin Tıklayınız
ASTSUBAY İNTİHARLARININ SEBEPLERİ MUTLAKA ARAŞTIRILMALIASTSUBAY İNTİHARLARININ SEBEPLERİ MUTLAKA ARAŞTIRILMALI28 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
ADRESE TESLİM YASALAR ÇIKARILIYORADRESE TESLİM YASALAR ÇIKARILIYOR26 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
AKP HÜKÛMETİ DELİ DUMRUL GİBİ VERGİLER KOYMUŞTUR AKP HÜKÛMETİ DELİ DUMRUL GİBİ VERGİLER KOYMUŞTUR 26 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
Tarımsal Üretimde Kullanılan Girdilere KDV İstisnası Getirilsin.Tarımsal Üretimde Kullanılan Girdilere KDV İstisnası Getirilsin.26 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
ÇİFTÇİ VE KÖYLÜNÜN SORUNLARI ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORÇİFTÇİ VE KÖYLÜNÜN SORUNLARI ACİL ÇÖZÜM BEKLİYOR25 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
VEKİL İMAM VE VEKİL MÜEZZİNLER NİYE KADROYA ALINMADI?VEKİL İMAM VE VEKİL MÜEZZİNLER NİYE KADROYA ALINMADI?21 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
TAŞERON İŞÇİLERİN EMEĞİ SÖMÜRÜLÜYOR, HAKLARI YENİYORTAŞERON İŞÇİLERİN EMEĞİ SÖMÜRÜLÜYOR, HAKLARI YENİYOR17 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİ ASTSUBAYLAR ÖLÜM ORUCUNDA EMEKLİ ASTSUBAYLAR ÖLÜM ORUCUNDA14 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
UZMAN ERBAŞLARIN SORUNLARINA HÜKÜMET DUYARSIZ KALIYOR UZMAN ERBAŞLARIN SORUNLARINA HÜKÜMET DUYARSIZ KALIYOR14 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİYKEN ÇALIŞAN ESNAF, HÜKÜMETE ATEŞ PÜSKÜRÜYOREMEKLİYKEN ÇALIŞAN ESNAF, HÜKÜMETE ATEŞ PÜSKÜRÜYOR13 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
KUYULARA SAYAÇ TAKMA SÜRESİ 1 MART’TA DOLUYOR

BASIN AÇIKLAMASI  (12 ŞUBAT 2014)

 Kuyulara sayaç takma zorunluluğu konusunda TBMM Genel Kurulunda yaptığım konuşmada gündeme getirilen konular ve bu konuda bugün verdiğim kanun teklifi12 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız

KUYULARA SAYAÇ TAKMA SÜRESİ 1 MART’TA DOLUYORKUYULARA SAYAÇ TAKMA SÜRESİ 1 MART’TA DOLUYOR12 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
İŞSİZLİK KRONİK BİR SORUN HALİNE GELMİŞTİR

İŞSİZLİK KRONİK BİR SORUN HALİNE GELMİŞTİR

AKP hükümetleri işsizlikle mücadele konusunda bugüne kadar ciddî bir iddia ortaya koyamamış, istihdamın yapısal sorunlarına çözüm getirememiş31 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız

ESNAFIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARI SİLİNSİN

NAKLİYECİ LERİN SORUNLARINA HÜKÜMET DUYARSIZ KALIYOR

Bu Tasarıda 125 madde var, ama nakliyeci esnafımızın yaşadığı sorunlara çözüm getirecek bir madde yoktur. Nakliyeciler birçok ilimizde 4 günlük kontak kapatma eylemi başlatmışlardır. Sorunlar30 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız

KARAYOLLARI İŞÇİLERİ ADALET ARIYOR

AKP HÜKÜMETİ HUKUK KURALLARINI HİÇE SAYIYOR

 AKP zihniyeti yasama işlerini iyice sulandırmış olup, ne kural tanımakta, ne Anayasa dinlemekte, ne kanunlara uymakta, ne de tüzük ve yönetmelikleri dikkate almaktadır. Hukuk ku28 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız

TAŞERON İŞÇİLERİNİ SÜRÜNDÜREN AKP HÜKÛMETİDİR

TAŞERON İŞÇİLERİNİ SÜRÜNDÜREN AKP HÜKÛMETİDİR

Çalışma hayatıyla ilgili çözüm bekleyen birçok sorun bulunmaktadır. Ancak, her geçen gün daha da yaygınlaşan taşeron işçilik, çalışma hayatının en temel sorunu hâline ge23 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız

AKP, MEMUR KADROSU VERİRKEN YİNE AYRIMCILIK YAPMIŞTIRAKP, MEMUR KADROSU VERİRKEN YİNE AYRIMCILIK YAPMIŞTIR18 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAREMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR17 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
ASTSUBAYLAR

 ASTSUBAYLAR AYRICALIK DEĞİL, HAKLARINI İSTİYOR

17 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİLİKTE AKP’YE TAKILANLAR MAĞDURİYET YAŞIYOREMEKLİLİKTE AKP’YE TAKILANLAR MAĞDURİYET YAŞIYOR17 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİLERE MAAŞ ARTIŞI YERİNE HARÇLIK VERİLMEKTEDİREMEKLİLERE MAAŞ ARTIŞI YERİNE HARÇLIK VERİLMEKTEDİR16 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİLERE MAAŞ ARTIŞI YERİNE HARÇLIK VERİLMEKTEDİREMEKLİLERE MAAŞ ARTIŞI YERİNE HARÇLIK VERİLMEKTEDİR16 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİ ESNAFIMIZ İSYAN EDİYOREMEKLİ ESNAFIMIZ İSYAN EDİYOR15 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİ ESNAFIMIZ İSYAN EDİYOREMEKLİ ESNAFIMIZ İSYAN EDİYOR15 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
AKP'NİN ASGARİ ÜCRETE ÖNERDİĞİ ZAM, GÜNLÜK YARIM SİMİT PARASIAKP'NİN ASGARİ ÜCRETE ÖNERDİĞİ ZAM, GÜNLÜK YARIM SİMİT PARASI14 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
AKP İKTİDARI EĞİTİM ALANINI DENEME TAHTASINA ÇEVİRDİ

 “ANA DİLDE EĞİTİM MİLLETİ BÖLER” DENİYOR, AMA ÖNÜ AÇILIYOR

“Demokratikleşme paketi” dediniz, PKK’nın dayatmasına, tehditlerine boyun eğerek, taleplerini bu pa20 Kasım 2013Detay İçin Tıklayınız

Hükümet, “Kop Eylem Planı İçin Bu Yıl Git, Seneye Gel” Diyor

BASIN AÇIKLAMASI  (19 KASIM 2013)

 Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan Kalkınma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde şu konuları gündeme getirmiştir.19 Kasım 2013Detay İçin Tıklayınız

PANCAR EKİLMEZSE, ÇİFTÇİ NE YAPACAK, FABRİKALAR NE OLACAK? PANCAR EKİLMEZSE, ÇİFTÇİ NE YAPACAK, FABRİKALAR NE OLACAK? 18 Kasım 2013Detay İçin Tıklayınız
ÇİFTÇİNİN TEMEL SORUNU “PAHALI GİRDİ-UCUZ ÜRÜN”

ÇİFTÇİ AYÇİÇEĞİ EKTİĞİNE DE, EKECEĞİNE DE PİŞMAN OLDU

Ayçiçeği üretiminin artmasını biz de destekliyoruz; ülkemizin yağdaki dışa bağımlılığını azaltılması hakikaten çok önemli. Bu yıl ayçiçeği üretiminde Konya&r12 Kasım 2013Detay İçin Tıklayınız

TÜKETİCİNİ KORUNMASI KANUNU

AKP, FAİZ LOBİCİLERİNİ ABAT EDİYOR

Tasarıyla, bankaların aldığı ücret ve komisyonlar yasal hâle gelmekte, bankalara karşı tüketicilerin hakları ellerinden alınmakta, yargıya başvurmalarının önüne geçilmektedir.

Ba07 Kasım 2013Detay İçin Tıklayınız

BOZKIR’I CEZALANDIRANLAR, HESABINI NASIL VERECEK?BOZKIR’I CEZALANDIRANLAR, HESABINI NASIL VERECEK?29 Temmuz 2013Detay İçin Tıklayınız
TARIMIN BAŞKENTİNDE TARIMA DAYALI OSB TOKTARIMIN BAŞKENTİNDE TARIMA DAYALI OSB TOK22 Temmuz 2013Detay İçin Tıklayınız
TORBA KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU

Torba Kanunda vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara çözüm getirecek konuları birkaç husus dışında bulmak mümkün değildir.

16 Temmuz 2013Detay İçin Tıklayınız
TORBA YASA12 Temmuz 2013Detay İçin Tıklayınız
TORBA YASA21 Haziran 2013Detay İçin Tıklayınız
EŞİT İŞE EŞİT ÜCRETEŞİT İŞE EŞİT ÜCRET24 Mayıs 2013Detay İçin Tıklayınız
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASINASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMASIN24 Mayıs 2013Detay İçin Tıklayınız
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun 17 Mayıs 2013Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİLİKTE YAŞI BEKLEYENLEREMEKLİLİKTE YAŞI BEKLEYENLER17 Mayıs 2013Detay İçin Tıklayınız
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER09 Ocak 2013Detay İçin Tıklayınız
EMEKLİ MAAŞLARI

EMEKLİYE YA KAHVEDE OTUR YA DA KAYITDIŞI ÇALIŞ DENİLİYOR

AKP Hükümeti, esnafa sen emekli oldun dükkanını niye kapatmadın? Sen emeklisin nasıl olur da işyeri açarsın? Öyleyse emekli aylığının yüzde 15’ini vereceksin diyor.09 Ocak 2013Detay İçin Tıklayınız

EMEKLİLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAKTADIREMEKLİLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAKTADIR07 Ocak 2013Detay İçin Tıklayınız
KONYA'YA SİVİL HAVALİMANI NEDEN YOK

OTOYOL PROJESİ 15’E ÇIKMIŞ, YİNE KONYA YOK.

KONYA-MERSİN DEMİR YOLU, LOJİSTİK MERKEZ NE DURUMDA?

2009 yılında yapılan 10. Ulaştırma Şûrası’nda “Hedef 2023” adıyla açıklanan26 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız

10 Yıldır Konya'nın Frenine Basıyorsunuz

10 YILDIR KONYA’NIN FRENİNE BASIYORSUNUZ

YATIRIMCI BU TEŞVİK SİSTEMİNDE KONYA’YI NASIL TERCİH ETSİN

Konya, sanayide ve ihracatta gelişiyor ama potansiyeli olan hızını yakalayamıyor. Bunu bir26 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız

KONYA CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMELİ

KONYA TURİZM SEKTÖRÜNDE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMELİ

Konya, sahip olduğu doğal, tarihî ve kültürel değerlere rağmen, turizm sektöründe ekonomik anlamda kendisine düşen payı alamamakta ve mevcut potansiyeline rağmen b25 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız

Enerji - Basın Açıklaması

VATANDAŞ BU ZAMLARI NASIL KALDIRACAK?

Vatandaşımızın hâli ne olacak? Hükûmetin en zamcı bakanı sizsiniz. Vatandaşı inim inim inleten zamlar hep sizden geliyor. Elektriğe zam, doğal gaza zam, LPG&rsqu23 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

“24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ” MESAJI

Öğretmenlerimiz, ülkemizin her yöresinde, her türlü imkânsızlığa ve zorluğa rağmen idealist bir ruhla hizmet etmekte, de23 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız

Çiftçimizin Borçları 42 Misli Artmış

 

MAZOT CİP’E DE TRAKTÖRE DE AYNI FİYAT, BU ADALET Mİ?

Çiftçimiz gerçekten çok zor günler yaşıyor. Ağır girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçinin artık gübre alabilecek güc16 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız

AFETLER

Bu yıl birçok vilayetimiz sel, fırtına, don, kuraklık gibi afetlere maruz kalmıştır. Konya’da da başta kuraklık olmak üzere yıl içerisinde çeşitli afetler yaşanmıştır.

14 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

AKP HÜKÜMETİ, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ İTİBARSIZLAŞTIRIYOR

“Öğretmenlerin ne gibi problemleri var?” diye hiç kimse sormaz, sormaya da gerek görmez çünkü öğretmenlik yapmayanlar, öğretmen14 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız

2013 BÜTÇE BASIN AÇIKLAMASI2013 BÜTÇE BASIN AÇIKLAMASI07 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız
İLÇE MAHALLE MUHTARLARI

İLÇE MAHALLE MUHTARLARI

Çok Kıymetli Muhtarım

İlçemiz, Beldelerimiz ve Köylerimiz birilerinin şahsi ihtiras30 Ekim 2012Detay İçin Tıklayınız

BELDE MAHALLE MUHTARLARI

BELDE MAHALLE MUHTARLARI

Çok Kıymetli Muhtarım

Beldelerimiz ve belediyelerimiz birilerinin şahsi ihtiraslarına ve gizli emelleri23 Ekim 2012Detay İçin Tıklayınız

KÖY MUHTARLARI

KÖY MUHTARLARI

Çok Kıymetli Muhtarım

Köylerimiz birilerinin şahsi ihtiraslarına ve gizli emellerine kurban 23 Ekim 2012Detay İçin Tıklayınız

Belediyeler Yasası Ve Taşeron İşçilerBELEDİYELER YASASI VE TAŞERON İŞÇİLER12 Ekim 2012Detay İçin Tıklayınız
İş Kanunu

3 Ekim 2012 tarihinde görüşmelerine başlanan TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ KANUNU TASARISI hakkında TBMM’nde yaptığı konuşmada dile getirdiği konular;

 

İŞÇİYE "YASA YOK, TOPLU S04 Ekim 2012Detay İçin Tıklayınız

ŞEHİT VE GAZİLER

MHP KONYA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KALAYCI’NIN, 302 SIRA SAYILI TORBA KANUN TEKLİFİNİN 3 ÜNCÜ BÖLÜMÜNE ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE TERÖR MAĞDURLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN MADDELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

04 Temmuz 2012Detay İçin Tıklayınız
4-B VE 4-C BASIN AÇIKLAMASI4-B VE 4-C BASIN AÇIKLAMASI14 Haziran 2012Detay İçin Tıklayınız
BİREYSEL EMEKLİLİKBİREYSEL EMEKLİLİK13 Haziran 2012Detay İçin Tıklayınız
YAPILANDIRMAYAPILANDIRMA24 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
KONYA NUMUNE HASTANESİKONYA NUMUNE HASTANESİ21 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
TSK KANUN TEKLİFİ BASIN AÇIKLAMASITSK KANUN TEKLİFİ BASIN AÇIKLAMASI17 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
BASIN AÇIKLAMASI-TEŞVİK YASASI

KONYA'NIN HIZI KESİLMEK İSTENİYOR

02 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
Konya Üniversitesinin Adının Necmettin Erbakan Ü.N.Olarak DeğiştirilmesiKONYA ÜNİVERSİTESİNİN ADININ NECMETTİN ERBAKAN Ü.N.OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ30 Mart 2012Detay İçin Tıklayınız
KONYANIN ULAŞTIRMA ALANINDAKİ SORUNLARI

KONYANIN ULAŞTIRMA ALANINDAKİ SORUNLARI

22 Mart 2012Detay İçin Tıklayınız
Bağ-Kur'lu Kadın Sigortalıların Doğum Borçlanma Hakkından Yararlanması

 Kadınlara sigortalı olarak tescil tarihinden önce gerçekleşen doğumlar için de borçlanma hakkı verilmesi, ile ilgili verilen Kanun teklifinin basın açıklaması

08 Mart 2012Detay İçin Tıklayınız
KAMU ÇALIŞANLARININ 2012 MAAŞ ARTIŞLARININ VERİLMEMESİ

KAMU ÇALIŞANLARININ 2012 MAAŞ ARTIŞLARININ VERİLMEMESİ

01 Mart 2012Detay İçin Tıklayınız
İŞÇİLER-ASGARİ ÜCRET

AKP döneminde kamuda kadrolu işçi istihdamı azalırken, güvenceli istihdam biçimleri yok edilmektedir. Çalışma Bakanının verdiği bilgilere göre kamuda 426 bin taşeron işçisi çalışmaktadır. Temizlikten güvenliğe, iş makinası operatörlüğünden mühendise, büro işlerinden ameliyathanelere varıncaya kadar her işte taşeron işçisi çalıştırılır hale gelinmiştir.

19 Aralık 2011Detay İçin Tıklayınız
Mustafa KALAYCI: 2012 Bütçesinde Memur Maaş Artışı Belli Değil

HALK OYLAMASININI ÜZERİNDEN 15 AY GEÇMESİNE RAĞMEN MEMUR MAAŞ KATSAYILARINI DÜZENLEYEN KANUN ÇIKARILAMAMIŞTIR

18 Aralık 2011Detay İçin Tıklayınız
ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI BIRAKILSIN

Bu Kanun Teklifi ile, asgari ücretten gelir vergisi alınmaması, bütün çalışanların ücret gelirlerinin asgari ücret kadar kısmının vergi dışı bırakılması ve ücretlilerin vergi yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

15 Aralık 2011Detay İçin Tıklayınız
Mustafa Kalaycı: Eşit İşe Eşit Ücret

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

15 Aralık 2011Detay İçin Tıklayınız
ÇALIŞMA BAKANLIĞI GENEL KURUL BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

YOKSULLUK VE EMEKLİLER

ASGARİ ÜCRET VE TAŞERON İŞÇİLERİ

4-C'LİLER

14 Aralık 2011Detay İçin Tıklayınız
YÖK

YÖK tarafından, Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi’nin Konya Üniversitesi’ne bağlanmasına ilişkin tavsiye kararı aldığı öğrenilmiştir. Bir defa, Konyalıdan habersiz Konya adına karar verme cüretinde bulunanların, ne olduğu bilinmeyen, hangi şahsi ve karanlık hesaplar uğruna bu kararın alınmasını sağladıklarını açıklamaları gerekmektedir.

05 Aralık 2011Detay İçin Tıklayınız
Milletvekili Bulunamadı
 
Değerli ziyaretçimiz
Aradığınız milletvekiline ait bilgi bulunamamıştır.