Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı - Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA’nın yapmış olduğu basın açıklaması. 29 Aralık 2017
Ana SayfaAna Sayfa  

Kadrolar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı - Adana Milletvekili
Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA’nın yapmış olduğu basın açıklaması.
29 Aralık 2017

 

Değerli Basın Mensupları

Kamuoyu araştırmaları son yarım yüzyılı aşkın süredir, modern demokrasilerin vazgeçilmez operasyonel unsuru haline gelmiştir. 

Bu araştırmalardan beklenen; kamunun tutum ve eğilimlerine dair doğru ve tarafsız ölçümlere ulaşımın sağlanmasıdır.

Bu da, kamuoyu araştırmalarının yüksek bilimsel ve ahlaki standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bugün dünyada genel kabul görmüş esaslara göre bir kamuoyu araştırmasının geçerliliği ve değeri üç ana konuya bağlanmıştır:

 • Araştırmada kullanılan yöntem ve tekniklerin doğruluğu.
 • Araştırmacı veya Araştırma Şirketinin dürüstlüğü ve objektifliği.
 • Araştırma sonuçlarının ne şekilde yayınlandığı ve kullanıldığı.

Türkiye’de bırakın araştırmalarda kullanılan bilimsel teknik ve yöntemlerin geçerliliğini;  tamamen sipariş üzerine masa başı anketler yapılıp sonuçlar yayınlandığı hepimizin malumudur.

Bunun en büyük delili ise araştırmacıların birbirleri ile ilgili ağır ithamları ile kamuoyuna ve mesleki kuruluşlarına yaptıkları şikayetlerdir.

 

Değerli Basın Mensupları

Demokratik sistemlerde, seçmen eğilimlerinin yanıltıcı ve aldatıcı araştırma sonuçlarıyla manipüle edilmesi kamu düzenine karşı işlenen büyük bir suçtur.

Ülkemizde kamuoyu araştırmalarının yapılmasına ve sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin bir düzenleme yoktur. Sadece seçim yasakları kapsamında son 10 gün kala anket sonuçlarının yayınlanması yasağı bulunmaktadır.

Araştırmacı ve Araştırma Şirketleri tarafından yapılan hata ve hatta hilelere karşı kamuoyu ve siyasal kurumlar tamamen korumasızdır.

Uluslararası kurallar gereğince yapılan kamuoyu araştırma sonuçlarının hata payının en fazla +/- % 3 olması istenirken; yüzde 2 hata payı İle sonuç açıkladığını söyleyen birçok firma yüzde 30 ve 40’ları bulan hatalarla sonuçlanan araştırma arsızlıklarını kamuoyundan utanmadan sıkılmadan hala sürdürmektedirler.

Milliyetçi Hareket Partisi bu konularda üzerine en fazla oynanan siyasi kurumdur. En son 6 genel ve 4 yerel seçim sonuçları ile seçim öncesinde yayınlanan anketler bunun kesin kanıtıdır. Hata ve yanılma payları bazı firmalarda dönem dönem yüzde 50’lere kadar çıkmıştır. Buna hata demek de doğru değildir; bunlar düpedüz hiledir.

 

Değerli Basın Mensupları

Son dönemlerde, belli televizyon kanallarının demirbaş eşyası haline gelmiş, kendisini

Kamuoyu araştırma firması temsilcisi olarak tanıtan ve esasen bizce malum kişiler, işbaşına geçmiş kamuoyunu aldatma ve kandırma ahlaksızlık ve yolsuzluklarına yine yeniden başlamışlardır.

Türk kamuoyunun bilmesini isteriz ki; Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu yeni nesil yolsuzluk mucitlerini ve bunların ne tür ilişkiler içerisinde olduklarını biliyoruz ve çok yakından takip ediyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisinin nefesi, bundan böyle, bu yolsuzların ensesinde olacaktır. Bizler kamuoyu adına yakın takipçileri olacağız ve gerektiğinde iplerini de pazara çıkaracağız.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak;

 • Her hafta sözde bir anket/araştırma sonuçları yayınlayıp, bunların geçerlilik standartlarına uygunluğunun teyidini yapamayanlarla,
 • Her hafta sözde bir anket/araştırma sonucu yayınlayıp, finansmanının kim/kimler tarafından sağlandığını etik kurallar gereğince açıklaması gerektiği halde açıklamayanlarla,
 • Her hafta sözde bir anket/araştırma sonucu yayınlayıp, finansmanını kimden nasıl sağladığını belgelerle ortaya koyamayanlarla,
 • Her hafta sözde bir anket/araştırma sonucu yayınlayıp, beş kuruşluk saha faturası ödemeyenlerle ya da içeriği yanlış belge kullananlarla,
 • Her hafta sözde bir anket/araştırma sonucu yayınlayıp, beş kuruşluk bir gelir faturası kesmeyenlerle,
 • Her hafta sözde bir anket/araştırma sonucu yayınlayıp, ekranlarda kasım kasım kasılıp beş kuruş vergi ödemeyenlerle,
 • Her hafta sözde bir anket/araştırma sonucu yayınlayıp, şeffaflık bir yana firmalarına mali karartma uygulayanlarla,
 • Velhasıl ekonomik varlık ve yaşamlarıyla mali ve vergi bildirimleri arasında uçurumları olanlarla, bizim de, yanıltılmaya ve aldatılmaya çalışılan kamuoyu adına bir hesabımız olacaktır. Bu hesabın görüleceği yer de elbette mahkemeler olacaktır.

Bu vesileyle, 2018 yılının kamuoyunun aldatılıp yanıltılmadığı bir yıl olması dileklerimle hepinize saygılarımı sunarım.