Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Sayın Nevin TAŞLIÇAY’ın, “Eczacılık Günü” münasebetiyle ilgili yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 13 Mayıs 2020
Ana SayfaAna Sayfa  

Kadrolar

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili
Sayın Nevin TAŞLIÇAY’ın, “Eczacılık Günü” münasebetiyle ilgili
yapmış olduğu yazılı basın açıklaması.
13 Mayıs 2020

 

14 Mayıs 1839 tarihinde Mekteb-i Tıbbiye’de eczacılık sınıfının açılmasıyla, ülkemizde eczacılık akademik bir mesleğe dönüşmüş, bu sebeple eczacılar için 14 Mayıs tarihi o günden bugüne simgesel bir anlam taşımaya başlamıştır. İçinde bulunduğumuz koşullar sebebiyle eczacı meslektaşlarımız bu yıl bambaşka bir ruh iklimini, üst seviye zorluklarla ve tedbirlerle dolu çalışma pratiğini tecrübe etmek durumunda kalmışlardır.

Yeni Koronavirüs Hastalığı; dünyanın her yerinde ve her alanda olduğu gibi, ülkemiz eczacılık alanında da gündemin ana maddesi konumunu ele geçirmiştir. Yaşanan zorlu süreç; eczacılık mesleğinin kutsiyeti ve var olan sıkıntılar bahsinde geçmişten günümüze dillendirilen birçok konunun yeniden gündeme gelmesini sağlamıştır. Salgının ülkemiz gündemini bu denli meşgul etmediği ve henüz vaka sebebiyle hiçbir can kaybının yaşanmamış olduğu günlerde dahi, olası tehlikelere karşı tedbir amacıyla vatandaşlarımız eczanelere akın etmiş ve mezkur süreç boyunca yaşanan yoğunluk artarak devam etmiştir. Meslektaşlarımız bu yoğun süreçte; aldıkları tedbirler ve fedâkarane gayretleriyle meslek ruhu ve saygınlığına yaraşır bir mücadeleyi ortaya koymuşlardır. Yaşananlar birinci basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ana öznesi olan eczacıların önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

İçinde bulunduğumuz süreç; her ortamda ve platformda dile getirdiğimiz, halk sağlığını etkileyen ürünlerin eczane dışı çeşitli kanallarla (televizyon reklamları, radyo yayınları, cep telefonu mesajları ve internet siteleri) satışı konusunu, bu dönemde farklı başlıklar üzerinden yeniden ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde ilk vakaların tespitiyle birlikte oluşan kısa süreli panik havasını ticari kazanca çevirmek isteyen girişimler ortaya çıkmış, bu girişimlerin çeşitli platformlarda oluşturulan söylentilerle birlikte üretim süreçleri ve sterilizasyon durumları bilinmeyen maskeler, koruyucu ve tedavi edici etkisi bulunduğu iddia edilen ürünler üzerinden halk sağlığını göz ardı ederek kazanç sağlama çabaları kamuoyuna yansımıştır. Toplum olarak tecrübe ettiğimiz bu durum; akademik eğitim sonrası mesleki ünvanlarını alan, her sağlık personelinin yaptığı gibi “primum non nocere” yani “önce zarar verme” ilkesiyle hareket eden eczacıların; ilaç ve toplum sağlığına birinci derecede etki eden ürünlerin vatandaş ulaştırılması konusunda tek yetkili olması gerekliliğini yeniden ortaya koymuştur.

Yaşanan tüm zorluklar ve risk altında gerçekleştirilen hizmetler sonrasında, devletimiz ve milletimizce gerçekleştirilen üstün mücadelenin getirisi olarak ülkemizde salgın döneminin başarılı bir şekilde nihayete erdirilmeye yakın olunması ve milletimiz tarafından sosyal medya aracılığıyla mesleğimiz ve meslektaşlarımıza verilen kıymetin dile getirilmesi sonucunda meslektaşlarımızın yaşadığı mutluluk, aslında eczacıların salt ticari kaygılardan uzak önem ve kıymet sıralamasının en değerli göstergesi olmuştur. Ülkemizde Yeni Koronavirüs Hastalığı sebebiyle yaşanan ilk can kaybının bir eczacı meslektaşımız olması ise eczacıların ne denli büyük riskler altında hizmet etmeye gayret ettiklerinin delili niteliğindedir.

Bugünler geçtiğinde; ülkemize şehir şehir, ilçe ilçe, belde belde yayılan, milletimizin yetişmiş ve seçkin değerleri olan, sağlık okuryazarlığının henüz yeterli düzeye erişmediği ülkemizde evrensel ve mukaddes değerlerle sağlık alanında danışmanlık hizmeti veren eczacılarımızın; canhıraş gayretleri, bu gayretler neticesinde toplum sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan dolayı yaşadıkları mesleki tatmin ve şahsi mutlulukları hafızalarımızda kalacaktır.

“Eczane, şifaya açılan kapı; eczacılar şifa uzatan ellerdir” düşüncesiyle, eczacıların daima milletimizin gözünde umut anlamına geldiğine inanıyor; kutsiyetine kail olduğum bu yüce mesleğin her bir üyesinin 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü en kalbi duygularla kutluyorum.