Meclis Çalışmaları

Basın Açıklaması Detayı : 23 Ağustos 2013

Basın Açıklaması Yapan : EDİP SEMİH YALÇIN

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı–Gaziantep Milletvekili
Sayın Prof. Dr. E. Semih Yalçın’ın “Suriye sınırında tehlikeli boyutlara
ulaşan kaçakçılar krizi” hakkında TBMM Başkanlığına verdiği soru
önergesine dair yapmış olduğu yazılı basın açıklaması.
23 Ağustos 2013

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Suriye sınırında tehlikeli boyutlara varan kaçakçılar sorunu hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermiştir.

Semih Yalçın, soru önergesinde, Suriye krizinin baş göstermesinden bu yana Türkiye’nin güney sınırındaki hareketliliğin her geçen gün endişe verici şekilde arttığına dikkati çekmiştir.

Suriye krizine bağlı olarak sınıra yakın bölgelerde oturan halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye girdiğini vurgulayan Yalçın; Türkiye tarihinin en büyük terör saldırısı olan ve 53 vatandaşımızın ölümü yol açan Reyhanlı patlamalarının, bunun en bariz göstergesi olduğunu belirtmiştir.

Semih Yalçın, Güney sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasının, bölge halkının can ve mal emniyetinin temininin, hükümetin öncelikli görevleri arasında olduğunu hatırlatarak, “Halk, hükümetten bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını ve kaçakçı krizi başta olmak üzere güvenlik sorunlarının çözümlenmesini beklemektedir.” ifadesini kullanmıştır.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, soru önergesinin gerekçe kısmında şu ifadelere de yer vermiştir:

“Suriye’deki iç savaş dolayısıyla Türkiye’ye sığınan ve sayıları iki yüz bini aşan göçmenlere tanınan kolaylıklar da güvenlik zafiyetini arttırmıştır. Buna karşılık sınır kapılarının kapatılması ve alınan tedbirler, güvenlik sorunlarının büyümesine engel olamamıştır. Sürekli olarak güvenlik ihlalleri yaşanan Suriye sınırı kalbura dönmüş durumdadır. Hepsinden vahim olanı, sınırın hemen ötesindeki çatışmalar yüzünden yakın bölgelerde oturan halkın kurşunlara ve top mermilerine hedef olmasıdır.

Bütün bu kaygı verici tabloya son günlerde bir de kaçakçı krizi eklenmiş bulunmaktadır. Gerek İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, gerekse bölgeden kamuoyuna yansıyan haberlerde, Suriye’den Türkiye tarafına sızmaya çalışan kaçakçılarla güvenlik kuvvetleri arasında çatışmalar yaşandığı bildirilmektedir. Bu konudaki açıklama ve haberlerde kaçakçıların sayısının binlerle ifade edilmesi, meselenin ne derece ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koymaktadır.

Türk sınırlarını zorlayan anormal sayıdaki bu kaçakçı gruplarının kimler olduğu sorusu kamuoyunda spekülasyonlara yol açmakta, kafaları karıştırmaktadır. Suriye’de Esad güçleriyle kaçakçıları sevk ettiği öne sürülen muhalif gruplar arasındaki çatışmalarda Türkiye’nin taraf olması ise endişeleri arttırmakta, bölge halkı korku içinde yaşamaktadır.

Ayrıca PKK ve Kuzey Suriye’deki uzantılarının ayrılıkçı faaliyetleri yüzünden bölgedeki ateşin her an Türkiye’ye sıçraması tehlikesi mevcuttur.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep milletvekili Semih Yalçın’ın, Başbakan Sayın Tayip Erdoğan’a kaçakçılık krizi konusunda yönelttiği sorular şunlardır:

 • Bugüne dek güney sınırlarımızda ne kadar kaçakçılık olayı ve sızma girişimi cereyan etmiştir?

 • Şimdiye kadar Türk güvenlik birimleriyle kaçakçılar arasındaki çatışmalarda ne kadar güvenlik görevlisi yaralanmıştır?

 • Güvenlik görevlileri arasında hayatını kaybeden var mıdır?

 • Ne kadar kaçakçı yakalanmıştır?

 • Bugüne kadar ne miktarda kaçak malzeme, mühimmat, araç ve madde ele geçirilmiştir?

 • Sayıları binlerle ifade edilen kaçakçı gruplarının Türkiye sınırını zorlamaya çalışmasının arkasındaki nedenler araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

 • Silahlı oldukları ve güvenlik birimlerimize ateş ettikleri bilinen kaçakçı grupları, Türk askerine saldıracak cesareti nereden almaktadır?

 • Meselenin provokasyon boyutu ve Türkiye’yi batağa çekme gayretinin bir parçası olup olmadığı irdelenmiş midir?

 • Sınır kaçakçılığının PKK veya diğer terör örgütleri ile ilişkisi araştırılmış mıdır?

 • Kaçakçıların büyük bir cüretle sınırlarımızdan içeri girmeye çalışmasının ve tehdit oluşturmasının,  Suriye’deki muhalif gruplara verilen destekle bir ilgisi var mıdır?

 • Kaçakçılığın, mali kaynak temin etmek isteyen ve hükümetin desteklediği Suriyeli bazı muhalif gruplar tarafından yönlendirildiğine ve bu yüzden sınırdaki hareketliliğe göz yumulduğuna dair iddialar gerçek midir?

 • Kaçak yollardan Türkiye’ye mal sokarak yasa dışı sınır ticaretini yürüten kesimlerin Türkiye’deki bağlantıları araştırılmış mıdır?

 • Yıllardan beri Türkiye’nin sınır belası olan kaçakçılığın ulaştığı bu nokta dikkate alınarak hükümetinizce ne gibi tedbirler planlanıp alınmıştır?

 • Güney sınırımız boyunca bir rant ve geçim kapısı hâline geldiği anlaşılan kaçakçılığı orta ve uzun vadede önlemek için hangi siyasi ve ekonomik tedbirler düşünülmektedir?

 • Sınır boylarında kaçakçılığı önlemekte etkin bir rol üstlenmesi beklenen kalekolların yapımı ne aşamadadır? Bugüne kadar kaç kalekol tamamlanmıştır?

 • Kalekolların yapımının durdurulmasıyla ilgili bölücü terör örgütü PKK’ya veya Türkiye’de faaliyet göstermesine izin verilen Suriyeli muhalif gruplara herhangi bir taahhütte bulunulmuş mudur?

 • Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve ilgili yasalarda yapılan değişikliklerle askerî tedbirlerin tamamen hükümetin inisiyatifine bırakılmasının, sınır boylarında güvenlik zafiyetine yol açıp açmadığı araştırılmış mıdır?