Meclis Çalışmaları

Basın Açıklaması Detayı : 14 Şubat 2014

Basın Açıklaması Yapan : MUSTAFA KALAYCI

BASIN AÇIKLAMASI  (14 ŞUBAT 2014)

 Astsubayların sorunları TBMM Genel Kurulunda görüşülen Torba Kanunla ilgili yaptığım konuşmada gündeme getirilmiştir.

          EMEKLİ ASTSUBAYLAR ÖLÜM ORUCUNDA

 Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Yönetim Kurulu, meslektaşlarına uygulanan ayrımcılık ve adaletsizliklere karşı oy birliği ile "ölüm orucu" eylemine başlama kararı almıştır.

 Astsubaylarımız aldıkları terbiyeyle ve kendilerine yakışan bir vakar ve ciddiyetle seslerini duyurmak, yetkili kurumların dikkatini çekmek ve haklarını almak için yıllardır kararlı ve onurlu bir mücadele vermiştir.

 Astsubaylar sabretmiş ve umutla beklemiş, ama haklarını bir türlü alamamıştır.

 Astsubayların artık sabırları taşmıştır.

 Astsubaylar kimseden ulufe istemiyor; hak ettiğini istiyor, görev ve sorumluluklarının karşılığını istiyor, eşitlik ve adalet istiyor, birçok meslek mensubuna verilip de kendilerinden esirgenen, analarının ak sütü gibi helal olan haklarını istiyor.

 EMEKLİ ASTSUBAYLARA YILLARDIR ZULÜM YAPILMAKTADIR

 Astsubay okulları yüksekokul seviyesine çıkarılmış olmasına rağmen astsubayların intibaklarının yapılması konusunda verilen sözler hâlâ tutulmamıştır.

 Bu intibakın yapılmaması nedeniyle 2'nci ve 3'üncü derecelerden emekli olmuş astsubaylarımız yıllardır 800 lira civarında, daha az emekli aylığı almaktadır.

 Bu hakları verilmeyerek, astsubaylara yıllardır zulüm yapılmaktadır.

 ASTSUBAYLARA YAPILAN HAKSIZLIK SONA ERMELİ

 926 sayılı Yasa'dan önce sanat okulu, lise mezunu, iki yıllık harp okulu mezunlarına tanınan intibak hakkı, astsubay meslek yüksekokulları kanunundan önce mezun olan astsubaylarımıza ve emeklilerine de tanınıp bunların intibakları meslek yüksek okulu mezunu olarak yapılmalıdır.

 Bu eşitleme yapılmalı ve bu haksızlık bir an önce giderilmelidir.

 Gelin, hep birlikte gerek görevde bulunan gerekse emekli astsubaylarımızın çok ciddi ve birikmiş sorunlarına bir an önce çözüm getirelim.