RUHSAR DEMİREL

Meclis Konuşması : 03 Temmuz 2012

MHP Grup Önergesi03 Temmuz 2012Belge Sahibi :

 

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

                      Dönem: 24 Yasama Yılı: 2 Tarih: 03.07.2012 Birleşim: 131Ham Tutanak Sayfası:

Konuşmacı: RUHSAR DEMİREL Seçim Çevresi: ESKİŞEHİR

Tutanak Metni:


RUHSAR DEMİREL (Eskişehir) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak verdiğimiz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Konu malum, öğretmenlerin kaç kişi atanacakları. Hükûmetin getirdiği yasa tasarısında “40 bin” diye bir rakam var. Biz, parti grubu olarak oturduk, hesapladık “Neye göre 40 bin?” diye. Açıkçası bir formülünü bulamadık ama 4+4+4’e geçildikten sonra, okullarda yapılacak değişiklikler itibarıyla minimum 70 bin öğretmen atanmasının ancak eğitimdeki açığı kapatabileceğine dair bir tespitimiz var. Ancak, gelen metinde “yapılabilir”, “atanabilir”, “bilir” gibi bir ibare var; bu “yapılabilir”in de “yapılır”, “atanır” diye mutlak bir cümle hâline çevrilmesi bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak talebimiz. Bu açıklamalardan sonra, ben, Komisyonun ve Sayın Bakanın katılmalarını arzu ediyorum.

Hazır, eğitimle ilgili söz almışken, birkaç bir şeyi de Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız da buradayken kadınları ve aileyi ilgilendiren, eğitimle ilgili son bir düzenlemeden bahsetmek istiyorum. 28/11/1997 tarihli ve 8983 sayılı Etüt ve Beslenme İlköğretim Okulları Yönergesi’ne bağlı olarak açılmış olan okulların zaman içinde kapatılacağına dair Sayın Ömer Dinçer’in beyanı var biliyorsunuz. Bakanlığının 19 Haziran 2012 tarih ve 9601 sayılı Makam Oluru’yla İstanbul’daki okullar başta olmak üzere bu okulları kapatıp ilkokul ve ortaokula dönüştüreceklerini, etüt ve beslenme ilköğretim okullarını belirli bir sınıfa ayrılmış imtiyaz olarak gördüğünü söylüyor Sayın Bakan. Ben de Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız hazır buradayken kendisine hatırlatmak istiyorum ki bu konuyu Millî Eğitim Bakanımızla görüşsünler. Çünkü etüt okulları, beslenme ve etüt okulları ebeveynleri çalışan çocuklara hizmet veren okullar. İmtiyazsa eğer bir annenin çalışması, bu imtiyazı genele atfedememiş olan Hükûmeti sorgulamak gerekir. Etüt okulları, beslenme okulları bir imtiyaz değildir. Eğer ülkemizde kalkınma için kadınları istihdama daha fazla katmak istiyorsak, annelerin çalışırken çocuklarına kim bakacak endişesi yaşamayacağı bir ücret de henüz veremiyorsak, bu çocuklar için en uygun yer olan etüt ve beslenme okullarının sayısını geçtiğimiz on yıl içinde artırmamış olan Hükûmetin düşünmesi gereken “Bu okulları daha nasıl artırırız?” olmalıyken, Sayın Bakan, 19 Haziran 2012 günü yayınladığı genelgeyle bu okulların mevcut öğrencilerini tamamladıktan sonra yani önümüzdeki üç yıldan itibaren kapatılacağını söylüyor.

Ben buradan Sayın Fatma Şahin’den rica ediyorum bir anne olarak, kendisi de sanıyorum Millî Eğitim Bakanıyla bu konuyu görüşecektir, şu anda başka bir görüşme yaptığı için bence bunlar tutanaklardan inşallah kendisine verilir.

Yalnız, tabii, böyle radikal kararlar alınırken insanlar bazen oturdukları koltuğun gücüyle fazla radikal davranabiliyorlar. Az önce basın bültenlerine düşen bir haber var, Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’le ilgili. Şu anda Sarkozy’nin evi aranıyormuş özel yetkili mahkemeler tarafından. Hani biliyorsunuz ünlü bir Türk büyüğümüzün bir sözü var: “Kibir bele bağlanmış taş gibidir, onunla ne uçulur ne yüzülür.” diyor. O yüzden Sarkozy’nin yaşadığı bu örneğin bazılarına ben emsal teşkil edebileceğini düşünüyorum.

Ve bu beslenme ve etüt okullarının kapatılmaması konusunda, başta Meclisteki kadın milletvekillerimiz olmak üzere, bütün kadınların duyarlı davranması gerektiğini, Sayın Millî Eğitim Bakanının belki kürtajla ilgili konuda yapılan gibi bir geri adım atabilme umudu olduğunu kendi içimde koruyorum. Çünkü biz çalışan anneler, çocuklarımızın çalışma saatlerimizde nerede olduğuna dair hep endişe yaşarız. Bunu siz babalar da biliyorsunuzdur ama annelerin içinde daha fazla vardır bu, anneler genelde beyninin yarısını evlatları için kullanırlar. O yüzden, ben salonda Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının olmasını bir şans olarak görüyorum ve Sayın Bakanın Millî Eğitim Bakanıyla yapacağı bir görüşmeyle beslenme ve etüt ilköğretim okullarının kapanmak değil, sayısının artırılması yönünde bir gayreti olabileceğine dair bir umut taşıyorum içimde.

Hepinizi önergemize destek vermeye davet ediyorum.

Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Demirel.

RUHSAR DEMİREL Tarafından Yapılan Meclis Konuşmaları

705 sıra sayılı Kanun Teklifi 2. Bölüm Üzerine

705 sıra sayılı Kanun Teklifi 2. Bölüm Üzerine

23 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn.Ayşenur İSLAM Hakkında verilen Gensoru Önergesi Üzerine

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn.Ayşenur İSLAM Hakkında verilen Gensoru Önergesi Üzerine

19 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
Sataşmalara İlişkin Konuşmalar

Sataşmalara İlişkin Konuşmalar

19 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
Sataşmalara İlişkin Konuşmalar

Sataşmalara İlişkin Konuşmalar

19 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle Gündem Dışı Konuşma

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

09 Mart 2015Detay İçin Tıklayınız
684 sıra sayılı Kanun Tasarısı, 24. Maddesine verilen MHP Grubu Önergesi üzerine

684 sıra sayılı Kanun Tasarısı, 24. Maddesine verilen MHP Grubu Önergesi üzerine

26 Şubat 2015Detay İçin Tıklayınız
İç Tüzük 58’inci madde gereğince

İç Tüzük 58’inci madde gereğince 

26 Şubat 2015Detay İçin Tıklayınız
Kırım Tatar Türklerinin durumu hususunda Genel Görüşme açılması yönünde MHP Grup önergesi

Kırım Tatar Türklerinin durumu hususunda Genel Görüşme açılması yönünde MHP Grup önergesi lehinde.

26 Şubat 2015Detay İçin Tıklayınız
Şehit Salih SEZER

Şehit Salih SEZER

25 Şubat 2015Detay İçin Tıklayınız
Özgecan ASLAN'ın Hunharca Katledilmesi ile İlgili Gündem Dışı Konuşma

Özgecan ASLAN'ın Hunharca Katledilmesi

17 Şubat 2015Detay İçin Tıklayınız
ASPB Bütçesi Üzerine, MHP Grubu Adına

ASPB Bütçesi Üzerine, MHP Grubu Adına

14 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
ASPB Bütçesi Üzerine, MHP Grubu Adına

ASPB Bütçesi Üzerine, MHP Grubu Adına

14 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
Engellilerin Sorunlarının ve Engelli Bakım Merkezlerin Nitelik ve Yeterliliklerinin Araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması Yönünde MHP Grup Önerisi Lehinde

MHP Grup Önerisi Lehinde

03 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
Sataşmaya Cevap

Sataşmaya Cevap

03 Aralık 2014Detay İçin Tıklayınız
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadın Cinayetlerinin Araştırılması yönünde Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ve Kadın Cinayetlerinin Araştırılması

25 Kasım 2014Detay İçin Tıklayınız
Dünya Çocuk Hakları Günü Münasebetiyle Gündem Dışı Konuşma

Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım 2014Detay İçin Tıklayınız
CHP Grup Önerisi Lehinde

CHP Grup Önerisi Lehinde

20 Kasım 2014Detay İçin Tıklayınız
592 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 59 uncu maddesi hakkında MHP Grubunun verdiği önerge üzerine

592 ss, 59. Madde

11 Haziran 2014Detay İçin Tıklayınız
592 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 58'inci maddesi hakkında MHP Grubunun verdiği önerge üzerine

592 ss, 58.Madde

11 Haziran 2014Detay İçin Tıklayınız
592 sıra sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 60 ıncı maddesi hakkında MHP Grubunun verdiği önerge üzerine

592 ss, 60. Madde

11 Haziran 2014Detay İçin Tıklayınız
AKP Grup Önerisi Aleyhinde MHP Grubu Adına

AKP Grup Önerisi Aleyhinde MHP Grubu Adına

19 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
524 ss Kanun Tasarısının 115 inci Maddesine Verilen Önerge Üzerine MHP Grubu Adına.

524 ss Kanun Tasarısının 115 inci Maddesi

06 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
524 sıra sayılı Kanun Tasarısının 116’ncı maddesine verilen önerge üzerine MHP Grubu adına.

524 sıra sayılı Kanun Tasarısının 116’ncı maddesi

06 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
524 sıra sayılı Kanun Tasarısının 38 inci Maddesine verilen Önerge üzerine MHP Grubu adına.

524 sıra sayılı Kanun Tasarısının 38 inci Maddesine verilen Önerge üzerine MHP Grubu adına.

30 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız
524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 15’inci maddesine verilen Önerge üzerine MHP Grubu adına.

524 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 15’inci maddesine verilen Önerge üzerine MHP Grubu adına.

29 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız
524 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesine verilen Önerge üzerine MHP Grubu adına.

524 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesine verilen Önerge üzerine MHP Grubu adına.

29 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız
ss 524, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın sataşmalarına cevabı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın sataşmalarına cevabı.

29 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız
524 sıra sayılı Kanun Tasarısının (ASPB Torba Kanun) I. Bölüm Üzerine, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına

ASPB Torba Kanun

28 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği Süresinin Uzatılması

2013 TDKB

15 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız
Şahsına Atıf Yapılarak Söylenen Sözlere Cevap

Cevap

15 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 47 inci Maddesine MHP Grubu adına konuşması.

Sağlık Personeline Uygulanan Şiddetin Önlenmesi

02 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 Yılı Bütçesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 Yılı Bütçesi Hk.

16 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
ss 480'Ek 1'in 17 inci Maddesinde Değişiklik Teklifi, MHP Görüşleri

ss 480'Ek 1'in 17 inci Maddesi Değişiklik Teklifi, MHP Görüşleri

04 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında -2

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında -2

04 Aralık 2013Detay İçin Tıklayınız
''Türkiye'de hak ihlallerine uğrayan çocukların sorunlarının araştırılması MAÖ'' lehinde MHP Grubu Adına

''Türkiye'de hak ihlallerine uğrayan çocukların sorunlarının araştırılması MAÖ'' lehinde MHP Grubu Adına

21 Kasım 2013Detay İçin Tıklayınız
TBMM İçTüzük Değişikliği MHP Grubu Adına

TBMM İçTüzük Değişikliği MHP Grubu Adına

13 Kasım 2013Detay İçin Tıklayınız
TBMM'de Yeni Kıyafet Uygulaması / MHP Grubu Adına

TBMM'de Yeni Kıyafet Uygulaması 

31 Ekim 2013Detay İçin Tıklayınız
SS 478, Doğum İzinlerinin 3 Yıla Çıkarılması- MHP Grup Önergesi Üzerinde

SS 478

04 Temmuz 2013Detay İçin Tıklayınız
SS ve GSS Kanunu

SS ve GSS Kanunu

15 Mayıs 2013Detay İçin Tıklayınız
SS ve GSS Soru-Cevap

SS ve GSS

15 Mayıs 2013Detay İçin Tıklayınız
''Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Kanun Tasarısı ileTeklifleri'' hakkında TBMM Genel Kurul Konuşması.

TBMM Belen Kurul Konuşması

25 Nisan 2013Detay İçin Tıklayınız
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Münasebetiyle Gündem Dışı Konuşma

Dünya Kadınlar Günü

07 Mart 2013Detay İçin Tıklayınız
Eskişehir Esnafının Sorunlarını Konuşmak İçin Gündem Dışı Konuşma

Eskşehir

12 Şubat 2013Detay İçin Tıklayınız
Kamu-Özel Ortaklığı, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Önerisi Lehinde.

Kamu-Özel Ortaklığı

02 Ocak 2013Detay İçin Tıklayınız
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013 Yılı Bütçesi ile İlgiliMHP Grubunun Görüşleri.

ASPB 2013 Bütçesi

15 Aralık 2012Detay İçin Tıklayınız
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013 Yılı Bütçesi, Soru-Cevap

Soru-Cevap

15 Aralık 2012Detay İçin Tıklayınız
''EV İŞLERİNDE ÇALIŞAN KADINLAR'' MHP GRUP ÖNERİSİ-AÇIKLAMA

Açıklama

05 Aralık 2012Detay İçin Tıklayınız
‘‘EV İŞLERİNDE ÇALIŞAN KADINLAR’’ İLE İLGİLİ MHP GRUP ÖNERİSİ HAKKINDA

Ev İşlerinde Çalışan Kadınlar

05 Aralık 2012Detay İçin Tıklayınız
''Meslek hastalıkları başta olmak üzere, iş kazaları ve bağlantılı hastalıkların tespit edilebilmes...i'' için MHP Grup Önerisi Hakkında Genel Kurul Konuşması

MHP Grup Önerisi Hk. Genel Kurul Konuşması

27 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız
20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

20 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız
338 S.S. Büyükşehir Kanun Tasarısı 2. Bölüm Açıklama

338 S.S. Büyükşehir Kanun Tasarısı 2. Bölüm Açıklama

11 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız
338 SS Büyükşehir Belediye Kanunu

 Ss - 338 9. MADDE Hk.

09 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız
MHP Grup Önergesi

Konu malum, öğretmenlerin kaç kişi atanacakları. 

03 Temmuz 2012Detay İçin Tıklayınız
277 ss kanun t. 14. md üzerindeki önerge hk

 Milliyetçi Hareket Partisi olarak iş kazalarının yirmi dört saat içinde, iş yeri hekimi tarafından meslek hastalıklarının da fark edildikten sonra yirmi dört saat içinde bildirilmesini önemsiyoruz.

19 Haziran 2012Detay İçin Tıklayınız
277 ss kanun t. 1.bl.hk

Yasa tasarısının adı “İş Sağlığı.” Oysa bu, iş sağlığını değil, çalışanın sağlığını önceliklemesi gereken bir durum.

19 Haziran 2012Detay İçin Tıklayınız
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ / SORU-CEVAP

 Sayın Bakan, meslek hastalıkları yüzde 100 önlenemez. 

14 Haziran 2012Detay İçin Tıklayınız
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş kazalarında Avrupa birincisi ve dünya ikincisiyiz. 

14 Haziran 2012Detay İçin Tıklayınız
258 sayılı Kanun Tasarısı’nın çerçeve 36'ncı maddesi

 258 sayılı Kanun Tasarısı’nın çerçeve 36’ncı maddesine “Sığınma evi” ibaresi konulması konusundaki parti grubumuzun önerisi.

31 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
18 MAYIS BÜYÜK KIRIM SÜRGÜNÜ YILDÖNÜMÜ

Yarın 18 Mayıs, büyük Kırım sürgününün yıl dönümü, bizim için bir matem günü. 

17 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
ESKİŞEHİR KÜLTÜR BAŞKENTİ

Eskişehir umuyor ve diliyor ki Türk dünyası kültür başkenti olması çerçevesinde bu sorunları giderilsin.

03 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
Bir Doktorun Görevi Başında Öldürülmesi

 Öncelikle bütün arkadaşlarımın ifade ettiği gibi sayın doktor arkadaşımızın vefatından elbette ki hepimiz üzüntü duyuyoruz .

18 Nisan 2012Detay İçin Tıklayınız
Soru-Cevap

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı olarak zorunlu tayine tabi tutulan sağlık personelinden bir eczacı arkadaşımız bugün intihar ederek yaşamına son verdi. 

12 Nisan 2012Detay İçin Tıklayınız
"Toplumumuzda yaşanan ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı nedeniyle artan şiddet ve intihar vakalarının araştırılması amacıyla" verilmiş olan Meclis Araştırma Önergesi

Madem ülkemizde günde 2 doların altındaki nüfusu sıfırladık, madem 4 dolar civarında -3,6 miktarında- insanımız var, o zaman Adana’da vefat eden bu Hanım hangi kategoriye giriyor Sayın Bakan? Bu Hanımefendi ister miydi, 2 çocuğu yan odada ellerin

22 Mart 2012Detay İçin Tıklayınız
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI

Aslında bu yasa tasarısına baktığınızda, şiddete uğradıktan sonra sağ kalma becerisi gösterebilmiş şiddet mağdurları için yapılmış bir düzenleme olduğunu hepiniz çok da kolaylıkla göreceksiniz. 

07 Mart 2012Detay İçin Tıklayınız
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Tasarının çerçeve 1’inci maddesi uyarınca 5510 sayılı Kanun’un 67’nci maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmasıyla ilgili konu hk.

29 Şubat 2012Detay İçin Tıklayınız
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Oysa 2010 yılında yapılan referandumda “Hanım kardeşlerimize ve engellilerimize hak getiriyoruz.” cümlesi neredeyse partinizin sloganı hâlindeydi. Biz hanım kardeşler bu hakkı istiyoruz efendim

29 Şubat 2012Detay İçin Tıklayınız
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge: İnternet Kullanımının (Sosyal Paylaşım Sitelerinin) Aile Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri"nin araştırılması "

Türkiye’deki boşanmaların detaylarına baktığınızda büyük bir kısmı geçim sıkıntısından ama bir kısmı da anlaşmazlıktan, uyumsuzluktan ve bu sebeplerle yapılan boşanmalarda evdeki İnternet kullanımının, İnternet üzerinden aile bütünlüğünü bozucu i

21 Şubat 2012Detay İçin Tıklayınız
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Mahkeme kadıya mülk olmuyor. İnsan hakları ödülü alınan Kaddafi’ye de mülk olmadı, sonunda kendisini katil ilan ettiniz

16 Şubat 2012Detay İçin Tıklayınız
MHP Grup Önerisi: Türk toplumunun yapısını tehdit eden, aile içi şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması

Üst düzeydeki bir karar verici böylesi bir tecavüze maruz kalmış bir kız çocuğunun kemik yaşına bakmak isterse birileri de birilerinin akıl yaşına bakmayı düşünür

09 Şubat 2012Detay İçin Tıklayınız
Sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar hakkında Gündem Dışı Konuşma

Kendi yakın tarihlerini okuma konusunda hipermetrop olan bu ülkenin senatörlerinin Türkiye Cumhuriyeti’n

24 Ocak 2012Detay İçin Tıklayınız
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı

Kıblesiz siyaset böyle bir şeydir. Kıblesiz siyasetin en somut göstergesidir bütün bunlar. Ve bu Mecliste hiçbir zaman kişilerin ikbal ve istikbali Anayasa’da yapılmış düzenlemelerin üstünde değildir

19 Ocak 2012Detay İçin Tıklayınız
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesi

Sayın Başbakan kendisinin usta olduğunu söylüyor, bir önceki dönem kalfaydı ve ondan önce çıraktı sanıyorum. Dolayısıyla bu Bakanlık çok sık bakan değiştirmesi itibarıyla daha hiç  kalfa ve usta bir bakan göremedi

14 Aralık 2011Detay İçin Tıklayınız