11.01.2006 - Kurban Bayramında Yapmış Oldukları Basın Açıklaması
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

 

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin
Kurban Bayramında
Basına Yapmış Oldukları Açıklama Metni

11 Ocak 2006

 

Çok  Muhterem Arkadaşlarım,

Sayın Basın Mensupları,

Yeni yılla beraber millet olarak bir kurban bayramımızı daha idrak etmekteyiz. Ancak Kurban Bayramımızı karşılarken milletimiz üzüntülü ve buruk olmuştur.

Bayram öncesi Ülkemizde baş gösteren ‘kuş gribi’ salgını insanlarımızın bayram sürecinde çok endişeli ve tedirgin bırakmıştır. Bu konu aşırı derecede de abartılarak toplumsal bir paniğe dönüştürülmesi için sanki özel bir gayret de gösterildiği ifade edilebilinir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Yönetim tecrübesi yüksek olan bir devlettir. Gerek Tarım Bakanlığında gerek Sağlık Bakanlığında çok değerli uzman ve bürokrat insanlarımız vardır. Geçmiş dönemlerde her türlü felaket ve salgına karşı toplumda soğuk kanlılık ve sabırla en iyi tedbirleri alarak en kısa sürede ortadan kaldırmaya müsait bir bilgi ve tecrübeye sahip olan bu insanlarımız siyasi kadrolar tarafından istismar edilerek onların çalışması, demeçlerle önlenerek Türkiye’nin her tarafında bir kuş gribi paniği yaratılmak istenmiştir.

Halbuki Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nın uzmanları ve bu konuda yıllırdır tecrübe kazanmış olan insanları, her türlü tedbiri almaya mutedirdir. Bu konu göz ardı edilmiştir. İki sayın bakan ve sayın Başbakan konuyu çok yönlü biliyormuşcasına kamuoyu önüne çıkıp yanlış bilgilendirmelerle kamuoyundaki paniğin tırmanmasına vesile olmuştur. Şu an için on üç insanımız gözlem altındadır. Üç insanımız hayatını kaybetmiştir. Yirmi yedi ilimizde küçük orandada olsa bazı belirtiler görülmüştür. Böyle bir durum karşında Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha soğuk kanlı ve sabırlı ve bilimsel tedbirler alarak bunu önlemesi mümkünken gittikçe yaygınlaşan bir duruma sebebiyet vermişlerdir. Bu arada gözden kaçırılmayan bir konu vardır. Bunu gerek Tarım bakanı ve gerekse Sağlık Bakanı açıklamak mecburiyetindedir. Henüz ne olmuştur bu sorunun cevabı bulunmadan köy tavukçuluğu ve köy yumurtasının yasaklanmasıyla ilgili demeçler verilmeye başlanmıştır.

Değerli Basın Mensupları ve Değerli Arkadaşlarım,

Toplumumuzun %40’ı hala tarımla uğraşmaktadır ve köy alanında iskan edilmekteder. Geleneksel yapımız gereği köylümüz ürettiklerinden kendisine bir öz tüketim olarak bir miktar ayırır. Ve bir yıllık geçimini bununla sağlamanın gayreti içerisine girer. Öz tüketim yanında ev ekonomisinide  geliştirerek kümes hayvancılığına yöneltir ve oradan temin etmiş olduğu yumurta ve kümes hayvanı, beyaz etle hem geçimini hemde gelirini sağlamanın yollarını arar.

Şimdi insanlarımızda panik havası yaratılarak kümes hayvancılığının ve yumurtasının yasaklanmasına dair görüşlerin ortaya konması halinde bunun neden gerektiğini de Sayın Bakanların açıklaması lazımdır. Zaten dar ve sabit gelirli olan insanlarımızın bu tür gelir kısıtlayıcı sözlerle kendilerinin geleceğini karatmaya kimsenini hakkı olmasa gerektir.

Her bayramda üzerinde durmamız gereken ikinci bir konu Trafik kazalarının artışı ve ölüm oranlarının yıldan yıla artarak devam etmesi halidir. Türkiye Cumhuriyeti her sene her bayramda bu durumla karşı karşıya kalmaktadır ama Trafik kazaların önleyici tedbirleri almakta hala zaaf içerisinde olmaktadır. Nitekim üç insanımızın Kuş gribinden hakkın rahmetine kavuştuğu bir gönde İzmit’te bir trafik kazasında, beraber ondört insanımız hayatını kaybetmiştir.

Üçüncü olarak dikkatinizi çekmek istediğim bir konuda asayişle ilgilidir. Bayram öncesinde gittikçe tırmanan asayişsizlik bayram süresincede devam etmiştir. Huzur ve güven ortamında insanlarımız bayramlaşmalarını sağlayamamakta hala kapkaççı ve vurguncularla insanlarımızın hayatı tehlike altına alınmaktadır. Bütün bunlar gösteriyor ki bir bayram sürecinde dahi Türkiye’de bir yönetim boşluğu  vardır. Her konuda olduğu gibi sosyal ekonomik ve dış politikada yönetimde duyulan boşluk bir bayram gününde de kendisini hissettirmiştir. Hal böyle olunca Kısa bir süre içerisinde Türkiye’de yönetim boşluğunu ortadan kaldırabilecek demokrasi içerisinde millet olarak bir çözüm bulmalıyız. Bu çözüm seçim olmalıdır. Çünkü demokrasilerde iktidarı belirleyecek tek kurum seçimdir. O sebepden dolayı 2006 yılı bir yandan AKP’den kurtuluşun yılı olmalı, öbür yandan da güçlü bir iktidarın milli bir devletin devanını sağlayacak bir anlayışın iktidar olması lazımdır.

Bu anlayış Milliyetçi Hareket Partisidir ve iktidarın tek alternatifi de Milliyetçi Hareket Partisidir. Bu düşünce ve anlayışlar içerisinde tekrar hepinizin bayramını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim.

 

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı