23.07.2007 - Seçim Çalışmaları Münasebetiyle Teşkilata Teşekkür Mesajı
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

 

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin
Seçim Çalışmaları Münasebetiyle Teşkilata Teşekkür Mesajı

23 Temmuz 2007

 

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türkiye Cumhuriyeti, çok partili demokratik hayata geçtiğimiz 1946 yılından bu yana Milletvekilliği Genel Seçimlerinin onaltıncısını gerçekleştirmiştir.

Bu seçim, Türkiye’nin içte ve dışta ağır buhranların yaklaştığı önümüzdeki süreçte, milli bekamız, toplumsal hayatımız ve ekonomik geleceğimiz açısından büyük önem arz eden bir seçim olmuştur.

Aziz milletimiz, yüksek bir katılımla demokratik iradesini ortaya koymuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23. dönem temsilcilerini belirlemek için sandık başına gitmiştir.

Seçim sonuçlarına göre yeni dönemin başlangıcı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üç parti ile bağımsız temsilcilerden oluşacaktır. Ancak gelişmeler, önümüzdeki günlerde bu Meclis tablosunun değişimine açık bir sonucu da ortaya koymaktadır.

Seçimin sonucunda, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis’te yer almış, milletimiz muhalefet görevini partimize vermiştir. Partimiz, bu demokratik görevi layıkıyla yapacak ve aziz milletimizin kendisinden beklediği yapıcı ve etkili muhalefeti gerçekleştirecektir.

Seçime giden süreçte, eline geçirmiş olduğu tek başına iktidar gücünü ve emrindeki devlet kadrolarını kendi siyasi ikbali için kullanmaktan çekinmeyen hükümetin, kamuoyunu sürekli yönlendirme çabasında olduğu bilinen bir gerçektir.

Karanlık bir propaganda yoğunluğu arasından seçmenlerine ulaşmaya çalışan dava arkadaşlarımız yoğun baskılarla karşılaşmışlar, seslerini halka duyurmalarında engellemelere maruz kalmışlardır.

Medya unsurlarına kadar uzanan bu karartma, dayatma ve yönlendirmelerin, tek kanaldan propagandaya maruz kalan seçmenin eğilimlerine de yansıdığı bugünkü sonuçlardan anlaşılmaktadır.

Bu arada iktidar partisinin kamuoyunda itibar kaybettiği son aylar içinde, Meclis iradesine yönelik dışarıdan yapılan dayatma ve zorlamaların toplumda kabul görmediği ve iktidar partisine hak etmediği bir desteği sağladığı anlaşılmaktadır.

Milletimizin yanılmaz sağduyusuna güvenerek, verdiği siyasi mesajları iyi değerlendirmek gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi aziz milletimizin kendisine yüklediği sorumluluğun bilincinde ve farkındadır.

Partimiz 23. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletinin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edecek, mili duruşun, uzlaşmanın, hoşgörünün ve diyaloğun adresi olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, milli bekamıza ve hassasiyetlerimize yönelik yanlış politikalara müdahale hakkını saklı tutarak, ülkemizin yeni krizlere sürüklenmeden önümüzdeki zor ve sıkıntılı dönemi başarıyla atlatılmasında yapıcı bir rol oynayacaktır.

Beklentimiz ve ümidimiz kavga, dayatma ve inat ile artık Türkiye’nin yönetilemeyeceğini herkesin anlamış olması, Milliyetçi Hareketin sağduyu ve kucaklaşma çağrılarının cevap bulmasıdır.

Türkiye’nin ciddi risklerle yüz yüze geldiği bu dönemde bunaltıcı baskı ve karşı propagandaya rağmen, partimizin yükselişi yolunda var gücüyle çalışan, milletimizle kucaklaşan, Türkiye’nin ve Dünyanın her yöresinde Milliyetçi Hareketin sesi olan bütün teşkilat mensuplarımıza, adaylarımıza ve dava arkadaşlarımıza fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Harekete gönül vermiş, başarısına destek olmuş bütün vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Sonuçların milletimize ve demokrasimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

 

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı