04.04.2004 - Başbuğumuz'un Hakka Yürüyüşününün 7.Yıl Dönümü Anma Törenininde Yapmış Oldukları Konuşma
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin,
Başbuğumuz'un Hakka Yürüyüşününün 7.Yıl Dönümü
Anma Törenininde Yapmış Oldukları Konuşma
4 Nisan 2004


 

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türk Milliyetçiliği Fikrine Gönül Vermiş Genç Bozkurtlar,

Basımımızın Kıymetli Temsilcileri,

Her Türk milliyetçisinin fikirlerinin şekillenmesinde emeği geçen ve her Milliyetçi Hareket mensubunun üzerinde mânevî bir hakka sahip bulunan merhum Başbuğumuz, bundan 7 sene önce Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bugün, O’nun aziz ruhuna fâtihalar yollamak, O’na şükran ve minnetlerimizi sunmak için biraraya geldik. Huzurlarınızda bu borcu ifâ ederken, merhum liderimizin kabrinin nur, mekânının cennet olmasını Cenâb-ı Allah’tan diliyorum.

Hepinizin bildiği üzere merhum Başbuğumuz, ömrünün her anını mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğumuz bu kutsal dâvâya adadı. Çileyle dolu uzun mücadele yıllarında Türk milletinin sonsuza dek tam bağımsız ve hür olarak yaşatılması ülkünün yılmaz savunucusu oldu.

Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş; büyük bir dâvânın, Türk-İslam kültürünün merkezinde olduğu yeni bir medeniyetin ışıklarını parlatma ve dünyayı bu ışıkla aydınlatma dâvâsının lideriydi. Geride bıraktığı lekesiz mâzi, imanlı ve ahlâklı bir gençlik, vatanı için her türlü fedakârlığa hazır bir camia, O’nun en büyük eseri oldu. Bu yüzden her samimî Türk milliyetçisi, her imânlı Ülkücü, O’nun bitmek bilmeyen azmini, parmak ısırtan sabrını ve bütünüyle örnek şahsiyetini çok iyi tanımak durumundadır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bugün ülkemiz Başbuğumuz’un mücadele ettiği çetin şartların bir benzerini yaşamaya doğru hızla sürüklenmektedir. Küresel hegemonya peşinde koşan güçler, Türkiye’de ve Türkiye’nin etki alanında yer alan bölgelerde, önümüzdeki elli seneyi yeniden şekillendirecek plânlarını bir bir uygulamaya koymaktadırlar.

Şüphesiz Türk milletinin uzun tarihi boyunca bu türden çok kritik dönemler yaşanmış ve milletimiz kendisini tehdit eden bu türden hamleleri boşa çıkarmayı bilmiştir. Fakat her kritik dönemin kendine özgü şartları olduğu ve bu şartlara has mücadele metodları geliştirilmesi gerektiği de bir gerçektir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bugün yeni bir çağın başlangıcında dünya sisteminin güç merkezlerinin bütün yerküreyi şekillendirmeye çalıştıkları bir süreçten geçilmektedir. Bu olayların en yoğun yaşandığı yer ise başta Ortadoğu olmak üzere, Balkanlar’dan Avrasya’ya kadar uzanan kendi uygarlık alanınımızdır. Bu süreçte Türkiye büyük ölçüde bölgede yaşanmakta olan olayların ve uygulanılmaya çalışılan projelerin hedefinde olan bir ülkedir.

İşte böyle bir aşamada Türkiye tam bir yol ayrımına girmiştir. Bu kavşakta bir tarafta bölgemizde kanlı olayların başlamasına sebep olan gelişmeler, istikrarsızlaştırma siyasetleri ve Türkiye’yi parçalamak isteyen güç merkezlerinin hedeflerine ulaşmak için takip ettikleri politika ve anlayışlar diğer tarafta ise kendi kültür ve uygarlık dünyamızda, kendi birikimimizle Avrasya perspektifi ile bütünleşen modern bir Türkiye yaratma yaklaşımı ve anlayışı bulunmaktadır.

Bugün, karşı karşıya kaldığımız sorun, Batı’nın baskı ve dayatmalarıyla Musul ve Kerkük’te başlayan, oradan Kıbrıs’a uzayan, Ege’yi ve bütün Anadolu’yu tehdit eden çevirme ve ele geçirme stratejisine karşı durmak mecburiyetindeyiz.

Burada Rahmetli Başbuğumuzun manevi huzurunda bütün Türk milliyetçilerini, Türkiye sevgisi ortak paydasında bütünleşen bütün vatanseverleri Türkiye merkezli yeni bir medeniyet projesinde buluşmaya davet ediyorum.

Değerli dava arkadaşlarım,

Manzara açıkça göstermektedir ki, yolumuz uzun, işimiz çetindir. Bu yolda yılmadan ve usanmadan gayret göstermek, hepimizin boyun borcudur. Fitne ve fesada meydan vermeden, birlik ve beraberlik içinde milliyetçilik bayrağını hak ettiği yerde dalgalandırmak, Başbuğ’un emanetine sahip çıkmanın asgarî şartıdır.

Bu duygu ve düşünceler içinde merhum Başbuğumuz’u bir kez daha hayırla yâd ediyor, ebedî rahmet dileklerimi tekrarlıyor, siz dâvâ arkadaşlarıma da saygılar sunuyorum.

Allah’a emanet olun!

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı