23.08.2004 - Azerbaycan Eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in Vefatının 4'ncü Yıldönümü Münasebetiyle Yayınladıkları Anma Mesajı
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin
Azerbaycan Eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'in
Vefatının 4'ncü Yıldönümü Münasebetiyle
Yayınladıkları Anma Mesajı
23 Ağustos 2004

 

Ömrünü Azerbaycan’ın İstiklali uğruna adamış, Türk Millliyetçisi bir fikir, düşünce ve siyaset adamı olan merhum Ebulfez Elçibey’in yokluğunu her geçen gün daha fazla hissetmekteyiz.

Merhum Elçibey, sadece Azerbaycan Türklüğünün değil,  esaret altında yaşayan bütün mazlum milletlerin de hürriyet sembolü olmuş bir liderdir. O Azerbaycan Türklüğü ile beraber bağımsızlığı tercih eden her toplum ve milletin yolunu hürriyet şuuru ve demokrasi fikirleriyle aydınlatan gerçek bir önderdir.

Vatanlarıyla beraber milli şuur ve milli kültürlerini kaybetmiş, ümitsizliğe ve yılgınlığa mahkum olmuş her bir insana da ümit,heyecan ve mücadele şevki kazandıran gerçek bir dava adamıdır.

Merhum Elçibey, Azerbaycan’da başlattığı “Milli Azadlık Harekatı” ile de Türk Milliyetçiliği fikrini iktidara taşıyan bir siyaset ve devlet adamıdır. Milli Mücadeleyi başlattığı günler Azerbaycan’ın en ağır günleridir. Bu ağır,çetin ve buhranlı günlere rağmen halkını hak ettiği en şerefli ve itibarlı  hayat olarak tarif ettiği bağımsızlığa taşıdı.

Türklük yaşadıkça ülkülerimizde yaşayacak diyen Elçibey; Dede Korkutlar’ın, Ahmet Yesevi hazretlerinin, Ali Şir Nevailerin, Yunus Emre, Hacı Bektaşı Veli ve Şeyh Edebali’lerin dokuduğu mana iklimden feyzlenmiştir.

Elçibey düşünce ve fikir hayatında; Mirza Feth Ali Ahundzade, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Cevat ile beraber Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Emin Resulzade'den ve daha sonra da Başbuğ Alparslan Türkeş’ten etkilenmiştir.

O milli bir lider olduğu kadar, büyük bir tarihçi, İslam alimi, önemli bir filozof , hem bir sosyolog hem de bir doğu bilimcisidir.

Adil, samimi ve dürüst bir kişiliğe sahip olan Elçibey, samimi bir demokrasi taraftarı olarak Azerbaycan’ın hukuk devleti kimliğine kavuşmasında büyük gayretler sarfetmiştir.

Cumhurbaşkanlığı döneminde;

-  Azerbaycan Milli Meclisinde; “resmi dilimiz Türkçe”’dir kararını aldırtarak Azerbaycan Türklüğünün milletleşmesinde tarihi bir milat başlatmıştır.

-  Kiril harflerinden Latin harflerine geçerek Türkiye ile ortak alfabe sistemini başlatmış aynı zamanda Azerbaycan Milli Eğitim politikasının ilk adımlarını atmıştır.

-  Azerbaycan milli parasını bastırarak ekonomik bağımsızlığını

-  Milli ordunun kurulması emrini vererek milli devlet hayatına geçişi ilan etmiştir.

-  Ülke topraklarından Rus Askeri gücünü çıkartarak emperyalist tahakküme son vermiştir.

Bağımsızlığını kazanmış Türk cumhuriyetleriyle beraber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  ve Türkiye arasında iktisadi, kültürel, sosyal ve siyasi birliktelikler meydana getirerek “Ortak Türk Çağı” yaratmak ülküsünün yılmaz bir savunucusu olmuştur.

“Vatan anadır,vatan namustur, Karabağ’da esir düşmüş evlatlarımızı, kaybettiğimiz topraklarımızı yeniden kurtarmak bizim namus borcumuzdur” diyen Elçibey, Ermeni işgali altındaki toprakların (yüreğini yakan) hasretiyle aramızdan ayrılmıştır.

Onun açtığı tam bağımsız Azerbaycan yolunun ilkesi; vatanın bölünmezliği, milletin bütünlüğüdür.Vefatının dördüncü yıl dönümünde Azerbaycan devlet idarecilerinin, iktidar ve muhalefet partilerinin,aydınların ve toplumun her kesiminin Elçibey’i iyi anlaması ve yolunu takip etmesi gerekmektedir.

Büyük Türk Milliyetçisi devlet, siyaset, fikir ve gönül adamı merhum Ebulfez Elçibey’e  Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı