11.04.2003 - Frankfurt'ta Yaptığı Basın Toplantısı Konuşması
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin
Frankfurt'ta Yaptığı Basın Toplantısı Konuşması
11 Nisan 2003

Değerli Basın Mensupları,

Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum,

Bilindiği gibi, Irak Savaşının sonuna yaklaşıldığı bir süreçte ortaya çıkan otorite boşluğunun çok çeşitli sorunları da beraberinde getirdiği gözlenmektedir. Birçok Irak şehrinde yağmalama olayına şahit olunmakta ve yeni bir terör dalgasının işaretlerine rastlanmaktadır.

En son olarak Bağdat’ta bir hastanenin yağmalanması tüyler ürpertici bir manzara oluşturmuştur.

Özellikle, Irak’ın Türkmen şehri olan Kerkük’e giren çapulcu sürüsü talan girişiminde bulunmuştur. Bunun yanında, Musul’da da benzeri bir durumun tekrarlanmasından endişe duyuyoruz.

Türk Devleti ve Milleti’nin temel bir hassasiyeti olmasına rağmen, yağmacı peşmerge unsurlarının buna cesaret edebilmeleri çok vahim ve düşündürücü bir gelişmedir.

Yağmacı peşmerge unsurlarının Kerkük’e girişlerinin ardında yatan sebeplerden birinin Türk Devleti’nin kararlılığını sınama cüreti olduğu anlaşılmaktadır.

Hiçbir biçimde gözden kaçırılmaması gereken bir diğer nokta ise, Kerkük’e girer girmez başta Tapu İdaresi olmak üzere, Irak Devleti’nin Bölgeye ilişkin resmî belgelerinin bulunduğu binaların hedef alınmasıdır.

Tarihî bir Türk şehri olan Kerkük’teki nüfus dağılımının belirlenmesinde dayanak oluşturabilecek belgeler yok edilmek suretiyle “kukla devlet senaryoları” için alt yapı mı hazırlanmak istenmektedir?

Türkiye’nin, yanı başında bir oldu bittiye ve kaosa rıza göstermesi hiçbir şekilde mümkün değildir.

Çünkü, Irak halkının doğal kaynakları gibi, can ve mal güvenliğinin de çapulcu unsurların insafına terk edilmesi kabul edilemez bir durumdur.

AKP hükümetinin ise, meselenin önemi ve vahameti konusunda herhangi bir duyarlılığa sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Bölgedeki Amerikan kuvvetleri de gerekli titizliği ve duyarlılığı göstermemiştir. Bu bağlamda, Amerikan kuvvetlerinin daha önceden önlem almamış olması, çok dikkat çekicidir.

Hiç kimse Kerkük’te ya da bir başka bölgede ateşle oynamamalıdır.

İyi bilinmelidir ki, Irak’ta yaşayan Türkmen kardeşlerimize karşı işlenecek bir suç, Türk Milleti’ne karşı işlenmiş olacaktır.

Kuzey Irak’ta yaşanan son çirkin ve kabul edilemez gelişmeler, aynı zamanda AKP iktidarının savaşın en başından beri sergilediği beceriksiz, dirayetsiz ve ciddiyetsiz yaklaşımlarının bir sonucudur. Dün, Kuzey Irak’ta AKP hükümetinin ektikleri biçilmiştir.

Kıbrıs’ta sergiledikleri anlaşılmaz ve teslimiyetçi politikalarda olduğu gibi, Kuzey Irak’ta da millî meselelerde ne yaptığını bilmeyen ve acz içinde olan AKP iktidarını, şiddetle kınıyor ve görev başına davet ediyoruz.

20 Mart tarihinde TBMM’nin verdiği yetkiyi AKP hükümeti ne zaman kullanacaktır? Bu yetkinin mevcut hükümete Türkmen kardeşlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için verildiği yeterince açık değil midir?

Tezkereyle verilen yetkiyi kullanmak için herhangi bir dış merciden talimat mı beklenmektedir?

TBMM’nin verdiği yetkinin yanı sıra, Türk devletinin Kuzey Irak’la ilgili olarak çizdiği kırmızı hatlar yeterince belirgindir. Bu hatlar açıkça ihlâl edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’nin uyarıları havada kalmamalı, gereği yapılmalıdır.

Hiç kimse, Türkiye’den, millî hassasiyetlerine saygı göstermeyenlere saygı göstermesini beklememelidir. Türk devleti, son gelişmeler karşısında daha aktif ve belirleyici bir politikayı suratle devreye sokmalıdır.

Ayrıca altını çizmek gerekir ki, Irak Savaşı biran önce sonuçlandırılarak kargaşa ve belirsizlik sürecine son verilmelidir.

Irak’ın yeniden imar ve inşasında “savaş koalisyonu”nun yeni bölgesel çatışmaları ve küresel krizleri tetiklemekten kaçınması çok önemlidir.

Irak Halkı’nın bütününü ve bölge ülkelerini rahatsız ve tedirgin edecek gelişmelerin, hiçbir ülkenin yararına olmayacağı kesindir.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı