27.05.2007 - Gün Sazak Ve Şehitlerimizi Anma Günü Vesilesiyle Yapmış Oldukları Konuşma
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

 

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin
Gün Sazak ve Şehitlerimizi Anma Günü Vesilesiyle
Yapmış Oldukları Konuşma Metni

27 Mayıs 2007

 

Ülkü Davamızın Değerli Mensupları,

Muhterem Eskişehirli ve Sazaklı Hemşerilerim,

Büyük devlet ve siyaset adamı, mümtaz bir gönül insanı olan merhum Gün Sazak’ın şahadetinin 27.yılında, manevi bir görevi ifa için yeniden bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Bu vesileyle dava insanı Gün Sazak Bey ve tüm ülkü şehitlerine Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.

Türk milliyetçiliğinin çileli, ancak bir o kadar muhteşem mücadele tarihinde, duyarlı bir vicdan ve yüksek sorumluluk sahibi milli bir anlayışın timsali olan Gün Sazak Bey, devlet ve siyaset hayatında hepimizde derin üzüntüler ve anılar bırakarak aramızdan bir yıldız gibi kayıp gitmiştir.

Her Türk milliyetçisinin, 27 Mayıs 1980 tarihinde alçakça bir saldırı sonucu ülkü şehitlerinin yanına uğurladığımız Gün Sazak Bey’in aziz hatırasını, artan bir şuurla yaşaması ve yaşatmasının gerektiği bir dönemden geçilmektedir.

O tarihler vatan ve millet sevgisinin ateşle imtihan edildiği bir dönemdi. Türk milliyetçileri, Türk milletinin için canlarını esirgememişler, vatan uğurda her fedakârlığı yapmaktan asla kaçınmamışlardır.

Gün Sazak Bey de, o mücadele ortamında gerek devlet yönetiminde, gerek siyasi hayatında Türk milletinin menfaatleri için bugünlere örnek ve model olacak yürekli ve bilge tavrını ortaya koymaktan asla çekinmemiştir.

Bugün de bu konudaki kararlığımızın, ilham ve inanç kaynağı Sazak’tır. Özkuzu’dur. Özmen’dir, Pehlivanoğlu’dur. Ve daha nice ülkü şehitlerinin aziz hatıralarıdır.

Bu itibarla, Gün Sazak Bey de ülkü davamızın öncü, ölçülü ve ölmez şahsiyetlerinden birisi olarak kalplerimizde ebediyete kadar yaşayacaktır.

Bilinmelidir ki şehitlerimizin uğruna can verdiği ülkü ve hedeflere her zamankinden daha çok sahip çıkılacak, bu yoldaki tarihi yürüyüşe her ne pahasına olursa olsun yılmadan, yıkılmadan devam edilecektir.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Aziz Eskişehirliler,

Hayatı mücadele ve çile ile örülü olan merhum Gün Sazak Bey rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’in en yakın dava ve çalışma arkadaşlarından biri olmuş; Türk milliyetçilerinin en meşakkatli zamanlarında hepimize güç ve umut vermiştir.

Devlet ve siyaset hayatında dürüst ve erdemli bir yönetimin ender temsilcilerinden biri olarak her kesimin sevgi ve takdirini kazanmış ve bu yönüyle de tarihe mal olmuştur. 

Nitekim 1977 yılında kurulan koalisyon hükümetinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevini üstlenmiş, kısa zamanda yolsuzluk ve rüşveti ortadan kaldırarak büyük bir başarıyı ortaya koymuş ve hepimizin yüz akı olmuştur.

Kutlu vatanımızın ve aziz milletimizin birliği, bütünlüğü ve devamlılığı için mücadele eden Gün Sazak Bey’in fikir ve ilkeleri yolumuzu aydınlatacak; Sazak Köyü’nden yükselen manevi sorumluluk, bundan sonra da lider ülke Türkiye mücadelesinde bize güç verecektir.

Bugün geldiğimiz aşamada da suistimal ve yolsuzluğun hiçbir dönemde olmadığı kadar arttırdığı; çıkar ilişkilerinin ve kaynakları peşkeş çekmenin olağan hale geldiği dikkate alındığında, Gün Sazak Bey’in cesur tavrına ve dürüstlüğüne çok ihtiyacımızın bulunduğu bir gerçektir.

Ülkemizi yönetenlerin devlet ve millet kaynaşmasını bozacak, toplumsal gerginlikleri artıracak ve devletimizin temel niteliklerini sarsacak boyutta gaflet sergilediği bu günlerde milliyetçiliğin bu anlamı daha da önem kazanmıştır.

Tarih ve gelişmeler Türk milliyetçilerinin önüne milletine hizmet yolunda yeni bir imtihan alanı daha çıkarmıştır.

Aziz milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın huzur ve güvenliği ile refah ve onuru için milliyetçilikten başka seçeneğin kalmadığı bir dönemin içindeyiz.

İnşallah, onun onurlu ve dürüst tavrı ile ülkü şehitlerinin muhteşem mücadele inancı ve azmi, Milliyetçi Hareket Partisi’nin önümüzdeki genel seçimlerden sonra kuracağı hükümet ile bir kez daha milleti ile kucaklaşma imkânı bulacaktır.

Bu konuda, her Türk milliyetçisine düşen görev vakit kaybetmeden aziz milletimizle tek tek tanışmak, anlatmak, anlaşmak ve kucaklaşmak olmalıdır.

Ancak bu kutlu görevi tam olarak gerçekleştirdiğimizde, bugün hatıralarını andığımız büyük dava adamlarına layık olabileceğimizi düşünüyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkü abidesi Gün Sazak Bey’in manevi huzurlarında, millet, devlet ve bayrak uğruna hayatlarını kaybetmiş kutlu dava yolcusu ülküdaşlarımı, aziz şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i bir kez daha minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenabı-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Kabirleri nur, mekânları cennet, ruhları şad olsun!

Hepiniz sağ olun, var olun…

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı