Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Er, Erbaş ve Askeri Öğrencilerin Oy Kullanabilme İmkânıyla Onsekiz Yaşını Doldurmuş Gençlerin Seçilebilme İmkânlarını Getiren Anayasa Değişikliği Teklifi” hakkında yaptığı basın açıklaması. 20 Ekim 2012
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin
“Er, Erbaş ve Askeri Öğrencilerin Oy Kullanabilme İmkânıyla
Onsekiz Yaşını Doldurmuş Gençlerin Seçilebilme İmkânlarını Getiren
Anayasa Değişikliği Teklifi” hakkında yaptığı basın açıklaması.
20 Ekim 2012

 

AKP tarafından; “er, erbaş ve askeri öğrencilerin oy kullanabilmesine imkân sağlayan ve onsekiz yaşını doldurmuş gençlerin seçilebilmesine hak tanıyan” anayasa değişikliği teklifi 18 Ekim itibariyle TBMM’ye sunulmuştur.

Başbakan Erdoğan’ın kontrolden, istikrardan ve dengeden muaf siyasi tutumu içinden çıkılması her yönüyle zor olacak bir meseleyi daha ülke gündemine getirmiştir.

Öncelikle söz konusu anayasa değişikliğinin, zaman, şekil ve yöntem açısından siyasi ahlak ve tutarlılıkla bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere, yeni anayasa yapılması konusunda Meclis’te grubu bulunan partilerin eşit sayıdaki milletvekillerinin katılımıyla “Anayasa Uzlaşma Komisyonu” teşkil edilmiştir.

Bu komisyon çalışmalarına 19 Ekim 2011 tarihinde başlamıştır.

Hal böyleyken ve hiçbir acelesi olmadığı halde; “er, erbaş ve askeri öğrencilerin oy kullanabilmesine imkân sağlayan ve onsekiz yaşını doldurmuş gençlerin seçilebilmesine hak tanıyan” anayasa değişikliği önerisini Meclis gündemine taşımak sorumsuzluk ve nezaketsizlik olarak değerlendirilmelidir.

Bu tavır yeni anayasa çalışmalarını sabote eden işgüzarlık ve fırsatçılık olarak görülmelidir.

Madem bahsi geçen konularda anayasa değişikliği düşünülmektedir, o halde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun niçin ve hangi amaca dönük olarak çalıştığı da acilen netleştirmelidir.

Halbuki bu konularla ilgili anayasa değişikliği içtenlikle benimsenmiş olsaydı; değişiklik tekliflerinin Komisyona getirilmesinde, arkasından da makul ve mantıklı bir çerçevede değerlendirmeye tabi tutulmasında hiçbir mahsur olmayacaktır.

Ne kadar manidardır ki, Başbakan Erdoğan samimiyet ve dürüstlük konusunda yine açığa düşmüş, despotluğa kayan çizgisi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Takip ettiği yüzeysel, temelsiz ve çaptan yoskun politikalar Meclis’in saygınlığına, demokrasinin anlam ve ruhuna tamir ve telafisi çok zor olacak zayiatlar vermektedir.

Bu gelişmeler karşısında partimizin onsekiz yaşındaki gençlerimizin seçilmesiyle ilgili siyasi kararı net olup daha önceden de aziz milletimizle paylaşılmıştır.

Bizim düşüncemize göre Türk gençliği şüphesiz her şeyin en iyisine layıktır.

Nitekim geleceğin Türkiyesi bugünün gençlerinin elinde şekil ve içerik kazanacaktır.

Bu itibarla Türk gençliğinin yarınlarda yüksek düzeyli sorumluluk alması için iyi yetişmesi, donanımlı olması, sorunlarının çözülmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

Bilinmelidir ki, gençlerimizin öncelikli beklentisi seçilme değildir.

Eğitimlerini tamamlama, aradıkları işi bulma ve hak ettikleri yuvayı kurma konusunda gençlerimizin müşterek ve ertelenemeyecek talepleri bulunmaktadır.

AKP, Türk gençliğinin işini, aşını ve evini temin edecek politikalarla meşgul olmalı, ağırlaşan problemlere yoğunlaşmalı ve bu büyük varlığı siyasi hesaplara kurban etme sinsiliğinden kesinlikle vazgeçmelidir.

Bu nedenle gençlerimizin öncelik sıralamasında seçilme konusu doğal olarak bulunmamaktadır.

Meselenin ülke gündemine getirilmesi ise taktik mahiyetli yeni bir manevra ve aldatmaya dayalı siyasi yüzsüzlük örneğidir.

Söz konusu anayasa değişiklik teklifinde, onsekiz yaşını doldurmuş gençlerin askerlik hizmetini yapmadan seçilebilme imkanının getirilmesi de vatan görevine sadakatsizlik, halen terörle mücadelede eşsiz fedakarlıklar sergileyen evlatlarımıza hakarettir.

Bu gerekçelerden hareketle, Milliyetçi Hareket Partisi onsekiz yaşını doldurmuş gençlerin seçilebilmesine imkan sağlayan anayasa değişikliğine karşıdır ve doğru bulmamaktadır.

AKP zihniyeti, demokrasinin erdemlerinden bahsedip genç dimağların seçilme konusuyla uğraşacağına, biraz vicdan ve izanı varsa önce seçilmiş milletvekillerinin mahrumiyetlerini telafi etmek için harekete geçmeli ve elini taşın altına koymalıdır.

Er, erbaş ve askeri öğrencilerimizin oy kullanmasıyla ilgili düşüncelerimiz de esasen bellidir.

Onsekiz yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının oy kullanması üzerinde tartışma olmayacak bir kuraldır.

Bu husus aynı zamanda eşit vatandaşlık prensibine dayanmaktadır.

Partimiz; ilkesel bazda olumlu baktığı er, erbaş ve askeri öğrencilerin oy kullanmasının, bazı sakınca ve açmazlara neden olacağına da inanmaktadır.

Bilhassa mahalli veya genel seçimlerin propaganda dönemlerinde kışlaya siyasi faaliyetlerin girecek olması, vatan görevini yapan evlatlarımızın arasına ister istemez kutuplaşma tohumları ekecektir.

Askerlerimizin veya askeri öğrencilerimizin arasında doğabilecek siyasi rekabet ve tartışmalar ise ülke savunması konusunda eksiklik ve zafiyetlere neden olabilme riski taşımaktadır.

Meselenin üzerinde etraflıca duracak siyasi çaba, çalışma ve objektif adımlara fazlasıyla ihtiyaç vardır.

Bunun için konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nın görüşü alınmalı, uzman kişiler ve sivil toplum kuruluşları fikir bildirmelidir.

AKP hükümetinin yangından mal kaçırırcasına kamuoyuna getirdiği söz konusu anayasa değişikliklerinin gündem saptırmaya dayalı ve gelecek seçimler için yığınak yapmaya dönük fırsatçılık olduğu gün gibi ortadadır.

Meclis gündemine getirilen anayasa değişiklikleri her şeyden önce bir ihtiyacın değil, acımasızca, vicdansızca ve bencilce yürütülen istismara dayalı politikaların bir eseri ve sonucudur.

Bu yüzden Türk gençliğinin siyasi ikbal ve hırslara alet edilerek sömürülmesine fırsat vermemek için AKP tarafından hazırlanan bu Anayasa değişikliği teklifine esastan ve usulden olumsuz yaklaştığımızı aziz milletimizin bilgisine sunarız.