28.04.2007 - Gündemdeki Son Siyasi Gelişmeler Hakkında Yaptığı Yazılı Basın Açıklaması
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

 

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin
Gündemdeki Son Siyasi Gelişmeler Hakkında Yaptığı Yazılı Basın Açıklaması

28 Nisan 2007

 

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan gelişmelerden Türk demokrasisinin geleceği ve Türkiye’nin huzur ve istikrarı açısından büyük endişe duymaktadır.

Başbakan Erdoğan ve AKP yöneticilerinin bu sürece ideolojik bir içerik kazandırmak amacıyla yaptıkları tahrik ve zorlamalar, Türkiye’yi demokratik rejimimizin geleceğini tehdit eden bir kriz ortamına sürüklemiştir.

Türkiye, demokratik istikrarı tehlikeye sokan bu krizi, çok ağır bir rejim sorununa dönüşmeden demokratik yol ve yöntemlerle aşmaya mecburdur.

Bunu sağlamak, Türk milletine ve Türkiye’nin geleceğine olan ortak onur ve namus borcumuzdur.

Milliyetçi Hareket Partisi bu mülahazalarla mevcut krizden çıkış hakkındaki şu yol haritasını hükümetin, siyasi partilerin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün kurumlarının dikkatine ve değerlendirmesine sunmak istemektedir:

  • Cumhurbaşkanlığı seçimi Anayasa Mahkemesine taşınmıştır. Bu bakımdan yüksek mahkemenin vereceği karar beklenerek, seçim süreci askıya alınmalıdır.
  • Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında ve Meclis’teki siyasi partilerin başkanlarının iştirakiyle acilen “Demokrasi, İstikrar, Güvenlik ve Uzlaşma” zirvesi yapılmalıdır.
  • Bu değerlendirme toplantısında Türkiye’nin artık ertelenemeyecek ve geciktirilemeyecek erken seçim süreci ele alınmalı ve mevcut ağır ortam ışığında seçimlere hangi hükümet yapısıyla gidilmesinin uygun olacağı siyasi çıkar ve düşünceleri aşan bir vatanseverlik anlayışıyla değerlendirilmelidir.
  • Buradan çıkacak sonuçlar ışığında hükümet, Meclis başkanı ile istişare ederek TBMM’yi erken seçim gündemli olarak acilen toplantıya çağırmalıdır.
  • Meclis’in erken seçim tarihi hakkındaki kararından hemen sonra Türkiye’yi demokratik rejimi koruyarak suhuletle seçime götürecek hükümet yapılanması için gerekli Anayasal süreçler harekete geçirilmelidir.
  • Erken seçimden sonra oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk iş olarak geniş tabanlı bir mutabakatla yeni Cumhurbaşkanını seçmeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bu süre zarfında görevini sürdürmelidir.
  • Devletin tüm kurumlarının bu normalleşme ve siyasi istikrarın ihyası sürecine katkıda bulunmaları için gerekli koordinasyon Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından sağlanmalıdır.

İçinde bulunduğumuz ağır şartlarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin en samimi temennisi ve beklentisi, başta AKP olmak üzere bütün siyasi partilerimizin siyasi çıkar hesaplarını aşarak Türkiye’nin ve demokratik rejimin geleceğini her düşüncenin önünde ve üstünde tutan bir vatanseverlik anlayışıyla hareket etmesidir.

Aksi takdirde, Türkiye’yi ateşe atmanın hesabının millet ve tarih önünde verilmesi mümkün olmayacaktır.

 
Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı