Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Mısır’daki Şiddet Olaylarıyla” ilgili yaptıkları yazılı basın açıklaması. 14 Ağustos 2013
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin
“Mısır’daki Şiddet Olaylarıyla” ilgili yaptıkları yazılı basın açıklaması.
14 Ağustos 2013

 

Mısır Arap Cumhuriyeti’nde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen olaylar her anlamda kaygı ve üzüntü vericidir.

Güvenlik güçlerinin Kahire’deki Rabiatul Adeviyye ve Nahda Meydanlarında demokratik protestosunu yapan masum sivillere orantısız müdahalesi, insafsız muamelesi ve acımasız mukabelesi insanlık adına büyük bir kayıptır.

Göstericilerin hedef alınarak gaz bombalarıyla saldırılması ve keskin nişancılar marifetiyle kurşun yağdırılması tek kelimeyle vahşet ve katliamdır.

Bugünkü dehşet bilançosunda yer alan yüzlerce ölü, binlerce yaralı Mısır’ın belini bükmüş, acısını katlamış, hüznünü ağırlaştırmıştır.

Diğer taraftan ölü ve yaralı sayısının giderek artış göstermesi hepimizi endişelendiren bir başka konudur.

Milliyetçi Hareket Partisi, Mısır’ı kana bulayan insanlık dışı saldırıları kınamakta ve ölenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilemektedir.

Uluslararası toplum bu ülkedeki olaylara sessiz kalmamalı, 3 Temmuz’dan beri yönetimi elinde tutan darbecilere duyarsız, hareketsiz ve tepkisiz durmamalıdır.

İnsanlık vicdanı Mısır’daki kara tablo için derhal ve acilen inisiyatif almalı, can kayıplarının, hukuksuzlukların, kural tanımazlıkların ve demokrasi ihlallerinin önüne geçecek iradeyi göstermelidir.

Hiç kuşkusuz Mısır’ın bu aşamaya gelmesi, bu denli karanlığa gömülmesi ve bu kadar acıya boğulması son derece düşündürücü ve oldukça da ibretliktir.

Demokrasiden, katılımcılıktan ve diyalogdan sapmanın ağır bedelleri olduğu; hoşgörü, anlayış, işbirliği ve uzlaşmadan dönmenin öngörülemez maliyetleri bulunduğu somut olarak kendisini göstermiştir.

Kahire’nin istikrara kavuşması, demokratik normalleşmeye geçmesi bölgemiz ve bilhassa ülkemiz adına hayati derecede önemlidir.

Mısır’daki istikrarsızlık ateşinden Türkiye’nin uzun süreli muaf olamayacağı da gözlerden uzak tutulmamalıdır.

Bu yüzden AKP hükümetinin akılcı, önleyici, tarafsız, objektif ve milli ilkelere dayalı dış politika konseptiyle Mısır’daki taraflara sağduyu çağrısında bulunması önemli ve önceliklidir.

Ne var ki, hükümetin Türkiye’nin gücünü ve sözünü doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde kullanamadığı, dar ve ideolojik hesaplarla imajını zedeleyip pasif bir duruma düşürdüğü de ortadadır.

Ayrıca Mısır’da, barışçıl nitelikli gösterilere karşı takınılan sert tutumun Başbakanlık tarafından yapılan açıklamayla eleştirilmesi ve kınanması da ikirciklik ve ikiyüzlü bir siyasetin ifşası olarak anlaşılmalıdır.

Hükümetin Gezi Parkı kapsamındaki masumane itirazlara gazlı coplu saldırması, peş peşe hukuki takibatlara tevessül etmesi henüz hafızlardaki tazeliğini korumaktadır.

Bu nedenle Başbakanlığın açıklaması inandırıcılığı olmayan bir beyandır.

Milliyetçi Hareket Partisi demokrasiyi budayan, kişisel hak ve hürriyetleri kısan darbeci emellere sonuna kadar karşıdır.

Kimden ve nereden gelirse gelsin, üstelik dünyanın neresinde olursa olsun, insan hak ve şerefine riayet etmeyen yönetim ve rejimleri meşru görmeyecek ve onay vermeyecektir.

Bu nedenle partimiz, Mısır’daki darbe yönetiminin bir an önce son bularak, demokratik bir sürecin başlamasını bu ülke geleceği açısından ahlaken ve hukuken zorunlu addetmektedir.

Mısır’ın geleceği bizzat Mısır halkı tarafından belirlenmeli, küresel plan ve projelerde piyon vazifesi ifa edenler dışlanmalı ve belirleyicilik vasıfları bitirilmelidir.

Bunun yanında AKP hükümeti Mısır’daki vatandaşlarımızın hak ve beklentilerini muhafaza edecek, can güvenliklerini teminat altına alacak tedbirler geliştirmeli ve darbe yönetimi ile ilişkilerini gözden geçirmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Mısır’ın güvenliğe, dirliğe ve barışa bir an önce ulaşmasını temenni etmekte, kanlı bir iç savaşa meydan verilmemesini samimiyetle beklemektedir.

Arap Ligi, bölgesel aktörler ve Birleşmiş Milletler gecikmeksizin ve vakit daha da geç olmadan devreye girmeli, Mısır’daki tarafları uzlaştırarak, yatıştırarak demokrasinin kapısını açma konusunda sorumluluk almalıdır.

Parti olarak dileğimiz Mısır’ın kaostan çıkması ve hak ettiği meşru, ahlaki ve demokratik yönetim yapısına bir an önce kavuşmasıdır.