19.11.2000 - Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin "Esnaf Ve Sanatkarlarımızın Sorunları İle 57.Nci Cumhuriyet Hükümetinden Talepleri Ve Türkiye Halk Bankasının Özelleştirilmesinden Beklentileri" Konulu
Toplantıda Yaptıkları Konuşma Metni

19 Kasım 2000

Sayın Bakanlar,

Sayın Milletvekilleri,

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin Sayın Genel Başkanı,

Değerli Birlik Başkanları,

Memleketimizin Teminatı, Esnaf Camiasının Seçkin Temsilcileri, Muhterem Esnaf Arkadaşlarım,

Kıymetli Basın Mensupları,

Anadolu topraklarının Türk yurdu olmasında büyük emeği geçen, Türk ticaret ahlakının bu kutlu topraklar üzerinde egemenliğini sağlayan, toplumumuzda güvenilirliğin, dürüstlüğün, çalışkanlığın timsali, esnaf ve sanatkarlarımızın saygıdeğer yöneticileriyle bu toplantıda beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade eder, hepinizi yürekten selamlarım.

Karahanlı, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kuruluşunda büyük katkıları olan; ahlak'a, akıl'a, bilim'e, çalışma'ya, adalet'e ve eğitim'e, büyük önem vererek devletin koyduğu kuralları benimseyen, bunları yararlı işlerle tamamlamayı amaç edinen esnaf ve sanatkarlarımıza, her türlü desteği sağlamak temel ilkelerimizdendir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği, geçmişte ahiliğin örgütlü çalışma dönemlerinde oluşturduğu "orta sandıkları" adı altındaki yardımlaşma anlayışının devamıdır.

Hedefimiz; bu ilkeyle yola çıkan Birlik'e, gelişmiş ülkelerdeki iyi örnekleri benimseyerek ve memleketimizin imkanlarına uygun olarak destek olmaktır.

Ancak, bu safhada, esnaf ve sanatkarlarımızın öncelikli problemlerini çözüme kavuşturmak gerektiğinin önemini vurgulamakta yarar görmekteyiz.

Esnaf ve sanatkarlarımızın, kredi limitlerinin artırılması, faiz oranlarının düşürülmesi, deprem bölgesindeki esnafın borçlarının ertelenmesi ve kredi kullanma esnasında bağ-kur borcu olmaması şartının kaldırılması gibi makul istekleri olduğunu biliyorum.

Ayrıca, toplantı gündeminde de yer alan ve sayın birlik başkanının üzerinde büyük ehemmiyetle durduğu Halk Bankası konusu ve buna benzer hususların çözümü konusunda gerekli çalışmaların yapılmakta olduğunu ve konuların dikkatle değerlendirildiğini bilmenizi isterim.

Muhterem Esnaf ve Sanatkarlar,

Dünyanın yeni yapılanmasına uygun insanlar yetiştirmek ve fertlerin öğrenme potansiyellerini geliştirmek durumundayız. Çünkü, yirmibirinci yüzyılın şartları bu tip becerileri talep etmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımız bu durumun en çok farkında olan kesimdir. İşte bu sebepledir ki, esnaf ve sanatkarlarımız yetişmiş insan gücüne ve eğitime büyük önem vermektedir.

Hedefimiz; çağın teknolojisini yakalamış, iyi bilgi birikimiyle donatılmış, özündeki ahilik anlayışına yakışır ahlak, dürüstlük, çalışkanlık, kötü huy ve alışkanlıklardan uzak niteliklere sahip, insanlar yetiştirmektir. Bu maksada hizmet eden çıraklık eğitim merkezlerinin geliştirilmesi, hem sizlerin ve hem de hükümetimizin öncelikleri arasındadır.

Esnaf ve Sanatkar Camiasının

Muhterem Temsilcileri,

Anayasamızın 173 üncü maddesi, devletin esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirleri alacağını hükme bağlamaktadır.

Gücünü anayasadan alan demokratik yönetimlerin bunun dışında bir referans kaynağı araması ve buna muhalif tavırlar içerisinde olması mümkün değildir. Burada önemli olan husus, esnaf ve sanatkarlarımızın yıllardır beklemeli duruma gelerek, yığılmış olan makul taleplerinin, mevcut kaynaklar ve kullanım öncelikleri arasında dengeli bir dağılımını yapabilmektir.

Hükümet programımızda, sekizinci beş yıllık kalkınma planı ve hazırladığımız yıllık programlarda bu önceliklerin dikkatle tespit edildiğini görmek mümkündür.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik ana plan ve uygulama planı hazırlanması, haksız rekabete karşı korunmaları ve örgütlenmeleri, kooperatif kredilerinin toplam kredi hacmi içindeki payının artırılması, bilgiye erişim ve sermaye temininin kolaylaştırılması ile 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun günün anlayış ve ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi, hükümetimizin öncelikleri olarak tespit edilmiştir.

57. hükümet döneminde bu görev ve hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Maksat; sicile kayıtlı olmayan işletmelerle birlikte yaklaşık 3 milyon 300 bin civarında oldukları tahmin edilen esnaf kesiminin, hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri zamanında almasını temin etmektir.

Çünkü, esnaf ve sanatkarlar ekonominin yapı taşlarıdır. Ticari değeri yokmuş gibi kabul edilen potansiyel kaynakları değerlendirmek suretiyle, bu kaynakları topyekün harekete geçiren, üreticiler ve tüketiciler arasında köprü vazifesi gören önemli bir kesimdir.

Hükümetimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın ülke kalkınması ve kalkınmanın dengeli bir biçimde dağılımı açısından, üzerinde önemle durulması gereken bir kesim olduğunun bilinç ve kabulü ile hareket etmektedir.

Özellikle bu kesimin mali açıdan desteklenmesi ve kredi miktar ve işleyiş sisteminin gözden geçirilmesi dikkatle değerlendirdiğimiz diğer bir husustur.

Ancak, uzun yıllardan beri bu kesimin oldukça zor bir dönem geçirdiği bilinmektedir.

Değerli Konuklar,

İşte bu noktada biraz durmamız ve memleketimize yeniden bir bakmamızda fayda vardır. Bu salonu dolduran sizler, Türkiye'nin özellikle son 30-40 yılının ekonomik, sosyal ve siyasi yönleriyle geçmişini ve sıkıntılarını bilen insanlarsınız.

Bugün hangi kesimin meselelerini konuşmaya başlasak, az önce ifade ettiğim gibi, uzun yıllar süren ihmal ve sıkıntılardan söz etmemek mümkün değildir.

Hükümetimiz, ülkemizin siyasi geçmişini hayal kırıklığına uğratacak bir uzlaşma ve hoşgörü sergileyerek, ekonomide yıllardır gösterilemeyen bir kararlılık ortaya koyarak ve daha da önemlisi, toplumun bütün kesimlerinin maliyetlerine ortak edildiği bir programı emin adımlarla sonuçlandırmaya gayret etmektedir.

Enflasyon konusunda verilen mücadele ve gelinen nokta hepinizin takdirine açık bir şekilde ortadadır.

Türkiye, kendisini yeni yüzyıla hazırlayan ve dönüşü olmayan bir yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Ancak, dengeleri bozulmuş, kurumlarına olan güveni sarsılmış bir ekonominin düzelmesi ile, Avrupa birliğine uyum sürecinin en riskli yılları bir araya gelmiş durumdadır.

Bu noktada, hiçbir kesimin, bu bozulmada ve gecikmede bizim payımız yok ve düzelmesi konusundaki çabada bize bir şey düşmez ve düşmemeli demek lüksü yoktur.

Bu memleketin birliğe, beraberliğe, milli düşünceye ve yeni yüzyılda layık olduğu yeri almaya ihtiyacı vardır.

Sağduyusuyla bu cumhuriyeti ayakta tutan sizlerin, yaşatma mücadelesinin gerektirdiği fedakarlığı fazlasıyla yaptığınızı ve bundan sonra da yapacağınıza inanıyorum.

Muhterem Esnaf ve Sanatkarlar,

Hükümetimiz, ülke ekonomisine büyük katkısı olan esnaf ve sanatkarlarımızın finansman sıkıntılarının çözümüne yönelik çalışmalara hızla devam etmektedir.

Bugün burada dile getirilen meseleler, ilgili bakanlarımız tarafından dikkatle takip edilmekte olup, bundan sonra belirlenecek olan politikalarımız ve icraatlarımız bu bilgiler ışığında yeniden ele alınacaktır.

Hükümetimizin bu konudaki samimiyetinden ve istişareye açık tutumundan burada bulunan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalıdır.

Hükümetimiz, sahip olduğu ekonomik potansiyelin yanı sıra, yıllardır yaşattığı gelenekler ve ahlaki değerler ile milli kültürümüze katkısı açısından da önemli bir yeri olan esnaf ve sanatkarlarımıza, hak ettiği değeri ve yardımı sunmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınızda başarılar diler, bu toplantının hayırlı neticelere vesile olması arzusu ile hepinize selam ve saygılar sunarım.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı