17.06.2000 - Tokat-Turhal, Meslek Yüksek Okulu Temel Atma Töreni'nde Yapmış oldukları Konuşma
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin
Tokat-Turhal, Meslek Yüksek Okulu
Temel Atma Töreni'nde Yapmış oldukları Konuşma
17 Haziran 2000

Çok Değerli Turhallı Kardeşlerim,

Basınımızın Sayın Temsilcileri,

Turhal'da sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duymaktayım. Bugün burada çok güzel ve hayırlı bir vesile ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Turhal ilçemizin geleceği açısından çok önemli gördüğümüz meslek yüksek okulunun temelini atıyoruz. Bu mutluluğu ve gururu bizimle paylaşan bütün misafirlerimizi ve siz Turhallı kardeşlerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Meslek yüksek okulumuz Turhal'a ve bölge insanına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah en kısa sürede ve en güzel şekilde tamamlanarak hizmete girecek olan bu binaları ve yüksekokulu Turhal'a kazandıranları ve tüm emeği geçenleri de burada kutlamak istiyorum.

Kıymetli Kardeşlerim,

Bilindiği gibi, bütün insanlar bir çok yeteneklere sahip olarak dünyaya gelirler. İnsanların yeteneklerinin geliştirilmesi, açığa çıkarılması, yararlı hale getirilmesi ise, eğitim-öğretim süreci ile mümkündür. Ancak, bu süreçte ekonomik yapı, teknolojiye sahip olma, tarihi, siyasi ve sosyal faktörler belirleyici rol oynarlar. Bu öyle bir döngüdür ki, insana yapılan her yatırım insanın gelişimini sağlar, insanın gelişimi bu süreci daha iyi boyutlara taşır, insanın ve dünyanın dönüşümü bu şekilde sürer gider.

Bunun içindir ki, en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır; insana yapılacak en iyi yatırım ise iyi bir eğitim-öğretim sürecini yaşamasını sağlamaktan geçer. Birbirlerini takip eden eğitim, öğretim ve araştırma yatırımları ile zaman içerisinde zincirleme bir gelişmeye şahit olmak mümkündür. Yine eğitim-öğretim ve araştırma yatırımları ile birlikte değişik bilim dallarının birbirlerini geliştirdiklerini, önceden düşünülmeyen yeniliklerin yollarını açtıklarını da unutmamak lazımdır.

Bundan dolayıdır ki, Cumhuriyet dönemi boyunca eğitim-öğretim öncelikli olarak ele alınan konuların başında gelmiştir. Cumhuriyet kurulduğu zaman bir olan üniversite sayısı bugün 72'ye çıkmıştır. Buralarda okuyan öğrenci sayısı ise 1 milyon 400 bine ulaşmış bulunmaktadır. Üniversitelerimizde 60 bin öğretim elemanı görev yapmaktadır. Her yıl yaklaşık 200 bin yeni üniversite mezunu hayata atılmaktadır.

Ancak bütün bu göstergelerin yeterli ve tatmin edici olduğunu söylemek zordur. Hâlâ, üniversite kapılarında bekleyen 1 milyonu aşkın gencimiz bulunmaktadır. Diğer yandan, üniversitelerimizin yapısal ve ekonomik olarak pek çok sorunla iç içe olduğu da bir gerçektir. Bir taraftan üniversiteye giremeyen gençlerimizin, diğer taraftan istedikleri alanlarda öğrenim görme fırsatı bulamayan öğrencilerin veya mezuniyet sonrası iş ve istihdam imkânı bulamayanların sayısının yüksekliği, yüksek öğrenim sistemimize daha sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmamızı zorunlu kılmaktadır.

Sektörel ve bölgesel ihtiyaçlara ve istihdam imkânlarına göre yönlendirmeli eğitim-öğretim programlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde insan kaynaklarımızın daha iyi değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Bugün, Turhal'da temelini attığımız meslek yüksek okulunu da bu çerçevede ele almak ve değerlendirmek gerekmektedir. Burada, yalnızca bir bina yapılmamakta varlığımızın teminatı gençliğimize, insanlarımıza yönelik bir yatırım gerçekleşmektedir.

Unutulmamalı ki, yarınlarımızı garanti altına almamız, milletimize güzel bir gelecek hazırlamamız ancak ve ancak genç neslin çok iyi yetişmesine bağlıdır. Milli ve manevi değerlerinin şuurunda olan, araştıran ve üreten bir gençlik, şüphesiz güçlü ve büyük Türkiye'nin de en büyük teminatı olacaktır.

Bugün temelini attığımız yüksekokul da inşallah böyle bir amaca, hem de bölge ve ilçe kalkınmasına hizmet edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi bir kez daha en iyi dileklerimle selamlıyor, Cenab-ı Allah'tan hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı