28.05.2000 - Şehit Gün Sazak'ı Anma Töreninde Yapmış Oldukları Konuşma
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin
Şehit Gün Sazak'ı Anma Töreninde
Yapmış Oldukları Konuşma
28 Mayıs 2000

Değerli dâvâ arkadaşlarım,

Aziz Ülküdaşlarım,

1980'den beri her 28 Mayıs'ta olduğu gibi bu yıl da burada, Sazak'ta, büyük devlet adamı, dâvâ adamı ve gönül adamı, şehit Gün Sazak Bey'in mânevî huzurlarında biraraya gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selâmlıyor, hepinize hoşgeldiniz diyorum.

Ülke ve millet sevgisi ve buna bağlı kahramanlıklar, bütün toplumların kültürlerinde, mânevî değer alanlarında büyük önem taşır. Ancak, herhâlde, dünya yüzünde ve bilinen tarih içinde bu kavramlar hiçbir millet nezdinde bizim için olduğu kadar büyük anlam boyutuna ve öneme ulaşamamıştır. Ve yine, bizi en derin teessürlere boğan olaylarda bile büyük bir azâmet, büyük bir gurur vesilesi bulunmaktadır. Bunlardan dolayıdır ki, ülkemizi hür ve müstakil, insanlarımızı mutlu ve müreffeh kılmak için bir ölür bin diriliriz!

Değerli Arkadaşlarım,

Gün Sazak Bey ve O'nun gibi bu vatan için toprağa düşen aziz dâvâ şehitlerimiz, büyük mânâ ikliminden en büyük nasîbi almış, bununla yücelmiş kahramanlardır. Onlar, fedâkârlığın ve âlicenaplığın en güzelini göstererek, canlarını ortaya koyan ve ahirette bize şâhitlik yapacak olan büyük dâvâ erleridir. Bu toprakların vatan olması ve vatan kalması, Türk milletinin bir olması ve diri kalması için canlarını veren bütün şehitlerimizi, huzurlarınızda bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Gün Sazak Bey, imkânsızlıklarla ve yokluklarla mücâdele eden, karalama ve iftiraların boy hedefi olan, insaf dışı yıldırma taktiklerine mâruz bırakılan acılı ve yiğit bir neslin örnek temsilcisidir. MHP'de 1972 yılında başladığı Genel Başkan Yardımcılığı görevini şehit edildiği 1980 yılına kadar kesintisiz sürdüren, 1977 yılında kurulan koalisyon hükümetinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı görevini üstlenen merhum Gün Sazak Bey, kamu yönetiminde yeni bir ufuk açmış, kısa bir zaman diliminde büyük başarılara imza atmıştır.

Kısa süren bakanlık görevi sırasında, kendisinden önceki ve sonraki pek çok bakanın teşebbüs dahi edemediği konuların üzerine giden, onların çekingen tavrının aksine kararlı bir yaklaşım sergileyen, dürüstlüğüyle kamuoyunun gönlünde taht kuran merhum Gün Sazak Bey, Cumhuriyet tarihinde ilk defa şeffaf ve açık bir yönetim modelini uygulayarak, diğer konularda olduğu gibi kamu yönetimi alanında da çağdaşlarından çok ileri bir anlayış taşıdığını göstermiştir. O'nun döneminde gümrüklerde âdeta kangren hâline gelmiş bulunan yolsuzluk ve rüşvet önlenmiş, kaçakçılığın kökü kazınmıştır.

Gün Bey'in bu başarısıdır ki, menfaat çetelerinin sonunu getirmiştir. Bu çeteler, yıkıcı-bölücü terörist bir bir örgütün taşeronluğunda Gün Bey'i şehit etmişlerdir. Türk milletini sindirmeyi, Türk devletini bezdirmeyi ilke edinen bu şer odaklarının hedef olarak Gün Bey'i seçmiş olması, O'nun devletin ve milletin bölünmez birliği düşüncesine kendini adamış bir kişi olmasındandır.

Değerli dâvâ arkadaşlarım,

Kâmil mânâsıyla bir ideal insanı olan merhum Gün Sazak Bey, tertemiz ve örnek olacak biçimde yaşadığı güzel ömrünü, aynı güzellikte ve şehitlik mertebesine ulaşarak noktalamıştır. Şan ve şerefle dolu tarihimizin altın sayfalarında mümtaz yerini alan Gün Sazak Bey, geride bıraktığı gözü yaşlı yüz binlerin gönlünde ebediyet kazanmıştır. O'nun şehâdeti, Türk milletinin ebedî bekâsına inanan Türk milliyetçileri için telâfi edilemez bir kayıp olmuştur. Fakat bu güzel ölüm, her Ülkücü'nün gözünü kırpmaksızın râzı olacağı bir kahramanlık ifâdesidir. Çünkü Ülkücüler bilirler ki:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."

Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması, topraklarımızın ebedî vatan olarak kalması, milletimizin dâima bir ve hür olması için canını veren bütün ülkü erleri, dava şehitlerimizi, kahraman askerlerimizi, polislerimizi, Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş Bey'i ve O'nun dava arkadaşı Gün Sazak Bey'i bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla rahmetle anıyorum. Kabirleri nur, ruhları şâd, mekânları cennet olsun!

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı