Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin “Olağanüstü Büyük Kurultay süreciyle” ilgili yaptıkları yazılı basın açıklaması. 18 Haziran 2016
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin
“Olağanüstü Büyük Kurultay süreciyle” ilgili yaptıkları yazılı basın açıklaması.
18 Haziran 2016

 

Bilindiği üzere; Milliyetçi Hareket Partisi 6’ıncı Olağanüstü Büyük Kurultay tarihi 10 Temmuz 2016 olarak belirlenmiş ve de kamuoyuna ilan edilmiştir.

Ancak, aylardır aziz dava arkadaşlarımızda kafa karışıklığı yaratarak, oluşturulan bilgi kirliliğinden sonuç almayı umut edenler; bu defa da Milliyetçi Ülkücü Hareketin birlik ve beraberliğine bir kez daha musallat olmuş, 19 Haziran 2016 tarihinde olağanüstü kurultay yapılacağını ilan etmişlerdir.

Ortada Milliyetçi Hareket Partisinin yetkili organları tarafından karar altına alınmış ve kamuoyuna ilan edilmiş olan bir kurultay takvimi mevcut olmasına rağmen, dava arkadaşlarımız ‘yasal geçerliliği olmayacak’ sözde bir kurultaya davet edilmiştir.

Kurultay Yasal Değildir.

Ankara 12’nci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın Yargıtay 18’nci Hukuk Dairesi tarafından onaylanmış olması, Çağrı Heyetinin yasalara, tüzük ve mevzuata aykırı olarak kongre toplamak hakkını vermeyecektir.

Siyasi Partilerin Büyük Kurultayı ancak ve ancak Ankara’nın İl Merkezi’nde toplanabilecektir.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 31’nci maddesi;

“Siyasi partilerin merkez teşkilatı ANKARA İL MERKEZİNDE; …… bulunur” ifadesine yer vermiştir.

Siyasi Partiler Kanunu’nun Üçüncü Bölümünün Başlığı “MERKEZ TEŞKİLATI” şeklinde olup; bu bölümün ilk maddesi olan ve de  “Siyasi Partilerin Genel Merkez Teşkilatı” başlığını taşıyan 13’ncü maddesi “Siyasi partilerin merkez organları büyük kongre, genel başkan ile diğer karar, yönetim, icra ve disiplin organlarından ibarettir” ifadesine yer vermiştir.

Görüleceği üzere Siyasi Partiler Kanunu BÜYÜK KONGRE’Yİ merkez teşkilatı organları arasında saymış olup, merkez teşkilatının da ANKARA İL MERKEZİNDE olacağına işaret etmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünde aksi yönde bir hüküm bulunmadığı gibi; Parti Tüzüğü’nün 14’ncü maddesine göre “Parti Genel Merkez Teşkilâtı Ankara İl Merkezi’nde kurulur” ifadelerine yer vermiştir.

Ancak hal böyle olmasına rağmen 19 Haziran 2016 tarihli MHP Olağanüstü Büyük Kurultayı (Tüzük Değişikliği Gündemli) Ankara İl Merkezine 32 KM uzaklıkta bulunan AKYURT İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMEYE TEŞEBBÜS EDİLMİŞTİR.

Yargıtay istisnasız bütün kararlarında “tüzelkişinin merkezi” ve “yerleşim yeri” kavramlarını “Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri” başlığını taşıyan Türk Medeni Kanunu 51’nci maddesi ışığında tespit etmektedir. Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere, tüzel kişinin merkezi kavramı tespit edilirken, yargı çevreleri esas alınarak tespit yapılmaktadır.

Ankara’nın 32 KM dışında ayrı bir yargı çevresi olan ve ayrı bir idari birim olan Akyurt İlçesinde siyasi parti kongresi yapmaya teşebbüs etmek, asla yasal bir işlem değildir.

Devletin eli altındaki resmi kurumların, yasal olmayan ve Ankara İl Merkezi dışında toplanan bu kurultay girişimi karşısında sessiz kalmaktadırlar.

Oysa bugüne kadar verilmiş olan Yargı kararlarında da, merkezin bulunduğu çevre dışında gerçekleşen genel kurulların yok hükmünde olduğu açıkça vurgulanmıştır.

Ayrıca 19 Haziran 2016 tarihinde tertip edileceği söylenen yasa dışı kongreye ilişkin olarak İLAN USULLERİNE uyulmamış ve de kongrenin İPTALİNE sebebiyet verecek mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirilmiştir.

Bu haliyle söz konusu kurultayın “yasal zeminde” hayat bulması mümkün olmayacaktır.