Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, Alanya Belediyesi Temel Atma ve Açılış Töreninde yapmış oldukları konuşma. 9 Aralık 2017
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin,
Alanya Belediyesi Temel Atma ve Açılış Töreninde
yapmış oldukları konuşma.
9 Aralık 2017

 

 

 

Muhterem Alanyalı kardeşlerim,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler.

Her birinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum.

2017 yılı içerisinde sizlerle ikinci kez buluşuyor oluşumuzun mutluluğunu yaşıyorum.

Ülkemizin en güzide yerlerinden, bizlerin de yüz akı kıymetinde olan Alanya’nın nazarımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Buraya ne zaman gelsem, kutlu ecdadımızın emanetlerini görerek gururlanıyorum.

Doğasının, güneşinin, kumunun, tarihi mirasının güzelliği ile Alanya’da her daim huzur buluyorum.

Selçuklu’nun adım başı karşımıza çıkan emanetlerine baktığımda geçmişin derin izlerini,

Sizleri gördüğümde ise yarınların heyecanını yaşıyorum.

Bunca güzellik ve görkeme ilave olarak bir de Milliyetçi Hareket’e Alanya’yı emanet etmiş olmanız ise yeri doldurulamaz iftihar kaynağımızdır.

Biz de buna layık olmak için elimizden geleni yapıyor, her alanda size yakışır bir çalışmanın içerisinde bulunuyoruz.

Çünkü:

Alanya bizim için sevdadır,

Alanya bizim için dün ve bugün arasındaki yıkılmayacak köprüdür,

Alanya mutluysa biz de mutluyuzdur.

Aksi bir durumun asla mümkün olmayacağını bilmenizi isterim.

Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partili belediyelerimiz, göreve geldikleri günden bu yana hummalı bir çalışmanın içerisindeler.

Geride bıraktığımız haftalarda çok sayıdaki belediyemizin gerçekleştirdiği yüzlerce projenin açılış veya temel atma törenlerini gerçekleştirdik.

Bu projeleri yerinde inceleyerek vatandaşlarımızın memnuniyetini görmemiz, kendi adımıza sevindirici olmuştur.

Bugün de Alanya’ya yakışan yeni projelerin temel atılması ve açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Öncelikle Cumhuriyet Mahallesi Çevre Yolu üzerinde inşaatına başlanan Alanya Belediyesi Yeni Hizmet Binasının temelini atacağız.

Ardından da yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Santralini açacağız.

Ve son olarak belediyemizin hizmetlerinde kullanılacak araçların incelemesini yapacağız.

Şimdiden sizlere, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Turizm, tarım ve ticaret merkezlerimizden olan Alanya’nın bu hizmetlere kavuşması hepimiz açısından oldukça önemlidir.

Çünkü Alanya her şeyin en iyisine layıktır.

Çünkü Alanya il olmaya dünden hazırdır. Ve de bunu hak etmektedir.

Zira Milliyetçi Hareket’te bu talep ve tercihinizi yürekten desteklemektedir.

 

Aziz Vatandaşlarım,

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi açısından yerel yönetimlerin, yani belediyelerimizin yeri ve önemi büyüktür.

Partimizin görüş ve önerileriyle beraber politikalarının hayata geçirildiği ilk alan yerel yönetimlerimizdir.

MHP’li belediyelerin yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdikleri projeler bizim için hedeflerimizin ölçüldüğü değerli bir fırsat, mühim bir alandır.

Üretken Belediyecilik anlayışımız güncel meselelerin yanı sıra geleceğin şartlarını karşılayabilecek koşullara ulaşma amacını taşımaktadır.

Çünkü zaman akıp gitmekte, bugünün meseleleri yarının şartlarında daha büyük bir halde karşımıza çıkma ihtimalini barındırmaktadır.

Bu nedenle içerisinde bulunduğumuz dönemin ihtiyaçlarını kavramanın yanında geleceğin muhasebesini de şimdiden yapmak lazımdır.

Emanetin tevdi ve görevlendirme sizden, sorunlarınızı çözmek, haklarınızı korumak ve savunmak da bizdendir.

Belediyecilik hizmetlerinin önemi büyük olduğu kadar manevi bir değeri vardır.

Zira yerel yönetimler vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin ilk aşamada yerine getirilmesi gereken icraatları kapsamaktadır.

Çünkü gündelik hayatta vatandaşlarımızın arzu ettiği hizmeti yaşayarak bulacakları saha belediyelerin sorumluluğundadır.

Aziz vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirebilmek için belediyecilik hizmetlerinin kendi içerisinde bir esası bulunmalıdır.

Bunun için doğru bir ölçüme, isabetli bir tespite, derinlikli bir planlamaya ve hakkaniyetin esas alındığı dengeli bir çalışmaya gerek vardır.

Şayet bu tespitin ardından yapılması kararlaştırılan iş doğru bir planlamayla bir üst seviyeye taşınamazsa, sonuca giden yol hüsran olacaktır.

Elbette hakkaniyet ölçüsünün korunmadığı şartlarda ise hedefin belirlenen zaman ve sınırlarda yerini bulması düşünülemeyecektir.

Ayrıca hakkaniyetin, hakikatin, demokratik haysiyetin korunmadığı yerde Allah’ın rızası olmaz, milletin onayı olmaz, işin bereketi kalmaz.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasetteki gayesi öncelikle Allah’ın rızasına, sonrasında sizlerin dua ve desteklerinize mazhar olmaktır.

Bütün bunlar bizim açımızdan önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkemizin esaslarını teşkil etmektedir.

Kaynakların doğru, yerinde ve verimli kullanımı sayesinde sorunlar çözüme kavuşturulacaktır.

Nitekim yerel yönetimlerde vatandaşlarımızın oylarıyla alınan emaneti, hayatı kolaylaştıracak ve sorunları ortadan kaldıracak çözümler üreterek sahiplenmek gerekecektir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Alanya’da bunu yapmış ve başarmıştır.

 

Değerli Alanyalı Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

İçerisinde bulunduğumuz zaman dilimi bilgi çağının her yönünü karşımıza getirmiştir.

Teknoloji eskisiyle kıyaslandığında artık çok daha ileri seviyeye ulaşmıştır.

Dün yıllar süren projeler bugün birkaç aya sığdırabilecek kadar hızlanmışsa, bunda teknolojinin gelişmesi ana etkendir.

Yaşanan dönüşümün hızı baş döndürücü seviyeye ulaşmışken, medeniyetimizin yüksek aşamalara erişebilmesi için dönemin şartları doğru okunmalıdır.

İlerleyen mühendislik sayesinde geçmişte mümkün gözükmeyen ya da maliyeti oldukça yüksek olan projelerin yapılması artık kolaylaşmıştır.

Ulaşımdan sağlık hizmetlerine, alt yapıdan enerjiye varıncaya kadar hemen her alanda bu sonucu görmek mümkündür.

Bu çerçevede teknolojinin getirdiği stratejik avantajı mutlu fert, huzurlu toplum, temiz çevre ve yüksek kalkınmayla tamamlamak ve tahkim etmek şarttır.

Alanya’nın büyümesine engel olanlar çıkabilir.

Alanya’nın birliğine, dirliğine, kardeşlik ruhuna şaşı bakanlar da olabilir.

Alanya’ya kim ters bakıyorsa Türkiye’ye kast eder.

Buranın gelişmesinin önüne kim bariyer kuruyorsa Türk’e hasımdır.

Türkiye dirliğine kavuşacaktır. Milli beka ayakta kalacaktır.

FETÖ, PKK, YPG, IŞİD ve diğer Türk düşmanları iç barış ve toplumsal huzurumuzu bozamayacaklar, Alanya’nın umutlarıyla oynayamayacaklardır.

Maskeli işbirlikçiler, rahmani görünüp şeytani emellere hizmet edenler, doğuda başka, batıda başka görünenler Türk milletinin kutlu iradesi karşısında bozguna uğrayacaklardır.

Birliğimiz güvence, Alanya umudumuz, dünyaya açılan penceremizdir.

Bu pencereden karanlık niyetler, kötü kokular asla giremeyecektir.

Teminat sizlersiniz. Teminat asil duruşunuzdur.

Kudüs’ü kirletmek, mabetlerimizi çiğnemek, bölgemizi kana ve şiddete havale etmek için kaos imal edenler de inanıyorum ki, Müslüman Türk milletinin beddua, tepki ve direnciyle sarsılacaklardır.

Mukaddesatımız kutlu varlığımızın manevi harcıdır.

Bu harcı Trump istedi, Netanyahu dayattı, Siyonizm arzuladı diye kurutmak mümkün değildir, kimsenin haddi de olamayacaktır.

Haçlılara Kudüs’ü dar eden irade hala yaşamaktadır.

Hayâsız akınlara, hain operasyonlara göğüs geren, meydan okuyan Türk-İslam sancağı pırıl pırıl Alanya’da, Anadolu’nun her köşesinde parlamaktadır.

Hak geldi, batıl zail oldu. Ümitsiz olmayın, yine olacaktır.

Küresel hesaplar yerle yeksan edilecektir.

Ve Türk-İslam âlemi Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapmaya cüret eden sefil anlayışa karşı haklı bir intifada ve infial içindedir.

Tekrar sesleniyorum, Alanya’dan duyuruyorum:

Kudüs İslam’dır, iffettir, itibardır, emanettir, ilk kıblemizin kaynağı, üç büyük mescidimizden birinin tarihi mekânıdır.

Hiç kimse, hiçbir karanlık emel gerçekleri değiştiremeyecektir.

Kulun hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı vardır ve hepsinden, herkesten büyüktür.

Allah bizimledir.

Duanın gücü üstümüzdedir.

İnanıyorsak, ki hücrelerimize kadar inanıyoruz, zafer mutlaka bizimdir, hezimet de zalimlerin olacaktır.

 

Değerli Vatandaşlarım,

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Bugün açılışını yapacağımız Güneş Enerjisi Santrali’nin önemi de aynı biçimde hepimiz açısından büyüktür.

Türkiye’nin kamu kurum ve kuruluşları arasındaki en büyük Güneş Enerji Santrali’nin açılışını gerçekleştirecek olmamızdan dolayı son derece mutluyum.

Böylelikle çevreyi kirletmeden temiz enerji elde edilmesine katkı sağlanacaktır.

Diğer yandan ülkemizin enerji konusunda var olan dışa bağımlılığının bir nebze de olsa azaltılması konusunda önemli bir adım atılmış olacaktır.

Sonuçta milletimizin parası cebinde kalacak, Alanyalılar ihtiyaç duyduğu elektriğe, kendi topraklarında kurulu olan Güneş Enerjisi Santrali ile kavuşabileceklerdir.

İşte bizim de görmek istediğimiz projeler bunlardır.

Geleceği şimdiden yakalamak derken kastımız, böylesi projelerin gerçekleştirilmesidir.

Hem yerelin sorunlarını aşacak, hem de ülkemize genelde katkı sağlayacak bu ve benzeri projeler Milliyetçi Hareket’in takdirle karşıladığı iftihar vesikalarıdır.

Bu vesileyle temelini attığımız ve açılışını gerçekleştirdiğimiz projelerde emeği geçen, başta Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel Bey olmak üzere tüm belediye personeline, katkı sunan her bir kardeşime ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Konuşmama son verirken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, bugünden yeni yılınızı kutluyor, sizleri Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!