Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, “Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri – Milletvekilleri - İl Başkanları Müşterek Toplantısı” sonrasında yaptıkları basın açıklaması. 21 Nisan 2018
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin,
“Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri – Milletvekilleri - İl Başkanları Müşterek Toplantısı”
sonrasında yaptıkları basın açıklaması.
21 Nisan 2018

 

 

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri ve İl Başkanları bugün müşterek bir toplantıyla Kızılcahamam’da biraraya gelmişlerdir.

Türkiye’nin önündeki temel siyasi gündem ve gelişmeler her boyutuyla değerlendirilmiş, takip ve temini gerçekleştirilecek stratejik planlamalar samimiyetle ve insicam halinde ele alınmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli, milli, ahlaklı ve tutarlı siyasi çizgisiyle millet vicdanında kök tutmuş; önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışıyla takdir ve teveccüh kazanmıştır.

Partimiz, siyaseti çıkarların müsabakası, çıkarcıların münazara ve münakaşası şeklinde görmeyen; tam tersine millete hadim, sorunlara hakim bir fedakarlık ahlakı kabul eden Türk ve Türkiye sevdasının somutlaşmış anıtıdır.

Bu nedenle milli ve manevi sorumluluğumuzun ağırlığı doğal olarak fazladır, faaldir, fikri temelleri de oldukça derindir.

Aldığımız ve alacağımız her karar milletimizin ve ülkemizin hayrına ve huzuruna dayanmakta, buna hizmet etmektedir.

Türkiye’nin içte ve dışta karşı karşıya olduğu yüksek risk ve tehditler yeni bir siyasi durum değerlendirmesini, yeniden çizilecek bir yol haritasını adeta zaruri hale getirmiştir.

Normal tarihi 3 Kasım 2019 olan Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimlerinin makul ve meşru gerekçeler çerçevesinde erkene alınmasına dönük 17 Nisan 2018 tarihindeki çağrı ve teklifimiz kabul görmüştür.

Sayın Cumhurbaşkanımızla 18 Nisan 2018 tarihinde son derece olgun, olumlu ve verimli bir görüşme sonucunda 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene çekilmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

Müteakiben Sayın Cumhurbaşkanımız düzenlemiş olduğu bir basın toplantısıyla üzerinde anlaşılan 24 Haziran 2018 tarihini açıklamış, böylelikle Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin günü de belli olmuştur.

Hitamında Meclis Genel Kurulu 20 Nisan 2018’de toplanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesine karar vermiştir.

Kısaca Türkiye 24 Haziran 2018’de sandığa gidecektir.

Artık söz ve karar aziz milletimizindir.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girecektir.

Partimiz Milletvekili Genel Seçiminde siyasi hükmü şahsiyetini muhafaza edip kendi aday listelerini Cumhur İttifakı kapsamında milletimizin onay ve takdirine sunarken, Cumhurbaşkanı adayı olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecektir.

Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka ve birliğini yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak, inanıyorum ki, ülkemizin geleceğini millet iradesinden aldığı güçle güvenceye kavuşturacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın başarıya ulaşması amacıyla imkanları nispetinde çalışacak, Türkiye’nin her seçim çevresinde demokratik tutumunu ve milli duruşunu azimle gösterecektir.

24 Haziran 2018’de hangi partilerin seçime girip giremeyeceği, aday veya adayların kim ya da kimler olacağı bizim meselemiz, bizim gündemimiz değildir.

Yüksek Seçim Kurulu’nun alacağı karar, açıklayacağı takvim herkes için bağlayıcıdır.

Çünkü Türkiye bir hukuk devletidir.

Milliyetçi Hareket Partisi cumhurun beklentilerine, taleplerine, arzu ve hedeflerine tüm gücüyle ihtimam, itina ve irade gösterip siyasi faaliyetlerini bütünlük ve ahlaki süreklilik içinde icra edecektir.

Hiçbir siyasi zihniyet, hiçbir siyasi aktör acziyet, atalet ve zafiyetinin faturasını oraya buraya çıkarmanın hazırlık ve hevesine kapılmamalıdır.

Cumhur İttifakı, 16 Nisan Halkoylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bütün kurum, kural ve ilkeleriyle hayata geçirme konusunda tavizsizdir.

Türk milleti yegane gücümüz, yegane umudumuzdur.

Nitekim egemenliğin sahibi büyük Türk milletidir.

15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşananlar siyaset müessesine ertelenemez, geciktirilemez mükellefiyetler yüklemişti.

Bu mükellefiyetler en başta devlet yönetiminde seri, süratli, etkin ve güçlü bir iradi yapının varlığı ve devamlılığını zorunlu hale getirmişti.

Türkiye’nin yönetiminde hukuki ve fiili durumların neden olduğu aksamaların, engellemelerin, gecikmelerin ve zayıflıkların yeni bir hükümet sistemiyle telafisi kaçınılmaz bir ihtiyaçtı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bu ihtiyaç karşılanmış, Türkiye’nin önü açılmış, ömrünü kısaltma girişimlerine demokrasinin erdem ve müktesebatıyla set çekilmiştir.

24 Haziran 2018 seçimleri, Cumhuriyet’in yüzüncü yılına giden süreçte tarihi kavşaktır, talihli olmasını dilediğimiz dönüm noktasıdır.

Siyaseti karaborsaya çeviren, karmaşık ve kaotik zihniyetleriyle sistem bunalım, hatta rejim krizi çıkarmak için ellerini ovuşturan müflis siyaset erbabına Türk milleti hak ettiği cevabı verecek, demokratik bedeli ödettirecektir.

Tekraren parlamenter sisteme dönüş sinyalleri veren, bu kapsamda karanlık söylemlerle avunan tükenmiş siyasetçiler elbette millet iradesiyle terslenip tel tel dağılacaklar, neticede bozguna uğrayacaklardır.

Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur.

Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur.

Milliyetçi Hareket Partisi bu namusu savunacak, bu ruha bağlı kalacak, üstelik ittifakın zaferi için geceyi gündüze katacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti, cumhurun mükafat ve muzaffer mihveridir.

Emperyalizmin sınırlarımıza demirlediği, ülkemizle ilgili kirli senaryo ve karanlık planlamalar yaptığı bir dönemde, 24 Haziran’da milletimiz bekasına, beraberliğine, bereket ve kaderine sahip çıkacaktır.

Tuzaklar nafiledir.

Oyunlar boşunadır.

Türklüğü eritmek, Türkiye’yi emmek için seferber olmuş iç ve dış mihraklara karşı Cumhur İttifakı milli iradeyle birleşip mukaddes ve muazzez bir mücadele şuuruyla hesapları alt üst edecek, muhasım ve müstevli odakları bir kez daha yenilgiye uğratacaktır.

Cumhur İttifakı şaşmaz ve şaibesiz irademizdir.

Milliyetçi Hareket Partisi iradesini sonuna kadar koruyacak, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önşartsız yanında duracak, desteğini harfiyen gösterecektir.

Özellikle seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili olarak, danışıklı dövüş ithamında bulunanlar Cumhur İttifakı’nın başarısından ürken, Türk milletinin yeni bir tarih yazacak olmasından korkan yalancılar ve gayri milli çevrelerin yancıları olan şuursuzlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi pazarlık yapmaz, yapmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilke ve ülküleri alınıp satılamaz, aksini iddia edenler ise hüsrana uğrayacak ahlaksızlardır.

24 Haziran 2018’de küresel saldırı ve tahakküme cevap verilecektir.

24 Haziran 2018’de kiralık ve proje terör örgütlerinin kumpas ve komplolarına milli irade haddini bildirecektir.

24 Haziran 2018’de Türk ve Türkiye düşmanları sandığa gömülecektir.

Kutlu bir diriliş ve yükseliş hamlesi önümüzdedir.

Türkiye’nin geleceği bizzat Türk milleti tarafından tayin ve tescil edilecektir.

Bundan kaçış yoktur, bundan kurtuluş olmayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi tam bir uyum ve inanmışlıkla siyasi vaat ve sözlerine sadakat gösterecek, Türkiye’nin bekasına tüm dava arkadaşlarımızla birlikte katkı verip uğrunda mücadelesini kararlılıkla ifa edecektir.

Kızılcahamam’da aziz şehitlerimizin anısını yaşatan Ülkücü Şehitler Anıtı irademizin şahidi ve aynı zamanda ilhamıdır.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ülkemiz, milletimiz, siyasi partilerimiz, demokrasimiz ve Türk-İslam alemi için hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Artık söz ve karar mensubu olmaktan her daim iftihar ettiğimiz aziz Türk milletinindir.