08.02.2007 - Teşkilatlara Göndermiş Olduğu Genelge
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

 

Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin

Teşkilatlara Göndermiş Olduğu Genelge

8 Şubat 2007

Aziz Dava Arkadaşlarım,

AKP iktidarının taviz ve teslimiyet ile geçen dört yılının ardından sandıkta oluşacak milli irade ile tasfiye edileceği bir genel seçim süreci başlamıştır.

Bu nedenle, mevcut iktidarı fırsat bilen küresel güçlerin AKP iktidarını ayakta tutmaya yönelik oyunlarının giderek tırmandığı bir dönem karşımızdadır.

Beş yıla yaklaşan iktidarıyla siyaseten tükenmiş bulunan AKP’nin milletimize hasım bütün güçlerle işbirliği yaptığı bu ortamda, karanlık oyunlar sergilenmeye çalışılmaktadır.

Ancak, bu ihanet çabaları sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. AKP’nin milletimizi, Türkiyelilik ve alt kimlik zırvaları ile kimliksizleştirme; milli ve manevi değerlere yönelik tehditlere karşı duyarsızlaştırma; bölünme ve ayrılma kavramlarına alıştırma misyonunun sonuna gelinmiştir.

Dışta ve içte yaşadığımız olumsuzluklar ve eşiğinde bulunduğumuz buhranın yegâne çıkış noktası onurlu, kararlı ve milli politikalar izleyen Milliyetçi Hareket Partisinin tek başına iktidarıdır.

Partimiz, aziz milletimizin yegâne umudu olarak yükselmekte ve ülkemizin onurlu geleceğine damga vurmak üzere harekete geçmiş bulunmaktadır.

Üzerinde oynanan oyunları fark eden büyük Türk milleti, milli bir diriliş göstererek milliyetçiliğe ve onun tek adresi olan Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelmektedir.

Toplumun kucaklamaya başladığı milliyetçilik ruhunun, milletimiz üzerindeki oyunları bozacak çok önemli stratejik gelişmelere neden olacağı açıktır.

Geçtiğimiz yıllar içerisinde milliyetçiler ve ülkücüler Türkiye’nin sürüklenmeye çalışılan kavgalarına taraf ve alet olmamış, karanlık sokaklardan uzak durarak ülkemizi küresel senaryolardan korumuşlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu süreç içinde, yüreğinde millet sevgisi olan her vatanseverin maceradan, demokrasi dışı eylemlerden uzak, vatana huzur içinde hizmet edebileceği en emin sığınak olduğunu göstermiştir.

Tüm eleştiri, itham ve dedikodulara rağmen, vakur, olgun ve kararlı duruşunu muhafaza eden Milliyetçi Hareket Partisinin siyasetinde ne kadar haklı olduğu bugün daha iyi anlaşılmaktadır.

Hükümetin sonu olacak genel seçim tarihi yaklaştıkça Milliyetçi Hareket Partisi üzerindeki oyunlar artmakta, partimize ve milliyetçilere karşı yoğun bir karalama, saptırma ve yönlendirme kampanyasına şahit olunmaktadır.

Maksatları, geçmişleri ve sabıkaları Türk milleti tarafından çok iyi bilinen ihanet cephesi, Türk milleti ve devleti ile hesaplaşmak için Milliyetçi Hareket Partisi karşısında saflarını sıklaştırmıştır.

Bulunduğumuz tarihten itibaren seçimle sonuçlanacak güne kadar önemli gelişmelere açık, gerilimlerle dolu bir yeni siyasi ortamın yaklaştığı anlaşılmaktadır.

Bu çok hassas dönem boyunca, Milliyetçi Hareket Partisi’nin yöneticileri ve mensupları şu hususlara önemle dikkat ve riayet edeceklerdir:

 • Toplumun her kesimini derinden etkileyeceği anlaşılan bu süreç içinde bugüne kadar gösterilen sağduyu sürdürülecek, muhtemel yeni tuzaklara karşı uyanık olunacaktır.
 • Her suçun doğal faili olarak milliyetçilerin işaret edilmeye çalışıldığı bu hassas ortamda gerilim ve çatışmadan uzak durulacaktır.
 • Türk milliyetçilerinin aklını ve gönlünü çelebilecek sinsi ve maksatlı karalama kampanyalarına ve bilgi kirliliğine karşı dikkat edilecek, parti mensuplarımız uyarılacaktır.
 • Milliyetçi Hareket Partisi’nin önünü kesmek için düzmece anket ve yoklamalar ile partililerimizin mücadele heyecanını kırabilecek çabalara karşı duyarlı olunacak, milletimiz ve partililer bilgilendirilecektir.
 • Yapay gündem ve koalisyon çağrışımları ile milletimizin dikkatini dağıtacak girişimlere karşı “Tek başına iktidar” hedefinden asla taviz verilmeyecektir.
 • İç ve dış menfaat gruplarının milliyetçilik karşıtı karalama kampanyalarını etkisiz kılmak için milliyetçiliğimiz ve partimizin temel görüşleri en yalın, samimi ve kucaklayıcı yönüyle milletimize anlatılacaktır.
 • Milliyetçileri ve ülkücüleri marjinal ve itici göstermek ve milliyetçiliği tartışma ortamına çekmek için ortaya atılacak bulanık fikirler ve tuzaklara dikkat edilecek, bağımsızlığımızı sağlayan, cumhuriyetimizi kuran, milli birliğimizi tamamlayan Türk milliyetçiliğinin savunuculuğu yapılacaktır.
 • Milliyetçiliği istismara yönelen mihrakların Türk milliyetçiliğinin sembol, marş ve değerlerini kullanarak kavram ve fikir kargaşasına neden olmamaları için dikkatli ve hazırlıklı olunacaktır.
 • Kararlaştırılmış işaret, slogan, marş, sembol ve kavramlar dışında materyal kullanılmayacak, milliyetçiliği ve ülkücülüğü çağrışım yaptıracak aldatıcı işaret ve hilelere dikkat edilecektir.
 • Geçmişte partimizde siyaset yapmış ancak bugün davamızla ilişkisini keserek başka siyasal hareketlere ve maksatlara yönelmiş bazı şahısların medya kanallarını kullanarak milliyetçilik ve ülkücülük adına yaptıkları açıklama ve eylemlere asla itibar edilmeyecek; yoğun bir bilgilendirme ile bu mihrakların çabaları etkisizleştirilecektir.
 • Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinde yararlanmak üzere ortak fikir ve kampanya oluşturmak için Genel Merkez açıklamaları hassasiyetle takip ve analiz edilecek, politik ve ideolojik söylemlerin sınırı bu çerçevede çizilecektir.
 • Önümüzdeki dönemin hassasiyeti dikkate alınarak açık ve kapalı toplantı ortamlarında tahrik ve tertiplere dikkat edilecek, kontrol ve denetim dışı toplanma ve gruplaşmalar önlenecektir.
 • Küçük bir heyecanın bile büyük sosyal sonuçlara yol açabileceği düşünülürse her partili, sosyal huzuru ve siyasal yükselişimizi bozabilecek gelişmeleri takip ve kontrol edecek, değerlendirmeler müteselsilen Genel Merkez’e ulaştırılacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi, “Tek Başına İktidar” sürecinde, hiçbir dayatma, tuzak ve senaryoya aldırmadan yalnızca büyük Türk milletinin yükselişi yolunda yürümeye kararlıdır.

Milliyetçiler, millet vicdanında bir çığ gibi büyüyen milli gücün önünde hiç bir engelin durmasına asla izin vermeyecektir.

Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında toplanarak, düştüğü buhrandan kurtulacak; partimiz milli kimliğe ve milli değerlere sahip çıkarak tek başına iktidar hedefine mutlaka ulaşacaktır.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı