29.10.2009 - Teşkilatlara Yayınlamış Oldukları Genelge.
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin
Teşkilatlara Yayınlamış Oldukları Genelge.
29 Ekim 2009

 

Aziz Dava Arkadaşlarım,

 

Türkiye’nin, hayatın her alanında ağır buhran ve bunalım yaşadığı bir dönemde partimizin ve mensuplarımızın üstlendiği milli sorumluluğun önemi daha da artmıştır.

 

AKP hükümetlerinin çatışmacı ve ayırımcı anlayışı toplumda gerilim ve öfkeyi yükseltmiş, küçük bir kıvılcımın büyük patlamalara neden olacağı bir toplumsal hassasiyet ortamı doğmuştur.

 

İyi şeyler olacağı müjdesiyle kafası karıştırılmak istenen milletimizin PKK teröristlerine yapılan karşılama törenlerine yönelik haklı tepkileri, ortamı tahriklere açık hale getirmiştir.

 

Bizim aylardır yaptığımız uyarılarımızın toplumda kabul görülmeye başlamış olması memnuniyet verici olsa da bu acı gerçeklerin neden olduğu kırılgan ve hassas toplumsal yapı her an patlamak üzere yoğun bir gerilim de biriktirmiştir.

 

Hükümetin İmralı ile işbirliği yaparak içeriğini açıklamaktan ısrarla kaçındığı “PKK açılımı”na karşı partimizin özellikle yaz başından bugüne kadar verdiği yoğun mücadele, milletimizin takdirini kazanmış ve öngörülerimizdeki haklılığı ortaya çıkarmıştır.

 

Bu haklılık, akıl, sabır, dikkat ve titiz analizlerin neticesinde oluşmuş, hükümetin bütün propaganda kanallarını kullanmasına ve işbirlikçi “kötü adamları” devreye sokmasına rağmen gerçekleşmiş ve başarılmıştır.

 

Toplumca kabul gören bu tavırlarımızın ve duruşumuzun devamı hem partimizin yükselişi için, hem de milletimizin geleceği için son derece önemli hale gelmiştir.

 

Ne var ki, uyanan milletimizin şehitlerine, gazilerine sahip çıkarak gösterdikleri öfke ve tepkinin şimdilik geri adım atan hükümeti yıkım niyetinden vaz geçirdiğini söylemek mümkün değildir.

 

Türkiye’yi çözülmeye sürükleyen aktörlerin, kısa bir moladan ve durum değerlendirmesinden sonra yeni oyun ve tuzaklar eşliğinde ortaya çıkacakları beklenmelidir.

 

Bu konuda özellikle milli meselelerde hassasiyeti çok yüksek olan Milliyetçi Hareketin mensuplarına yönelik tahrik arayışları başlatılacağına dair işaretler alınmıştır.

 

Yıllar içinde sabır ve özenle ulaştığımız teveccühün ve ilerlediğimiz iktidar yolunun, doğru zannedilen masum fakat yanlış adımlarla heba olmasına izin verilmesi mümkün değildir.

 

Geçtiğimiz yıllar içerisinde milliyetçiler ve ülkücüler çıkartılmak istenen kavgaların tarafı olmamış, karanlık sokaklardan uzak durarak ülkemizi küresel senaryolardan korumuşlardır.

 

Bugün de aynı metanetin korunacağı düşüncesiyle bu çok hassas dönem boyunca, Milliyetçi Hareket Partisi’nin yöneticileri, mensupları şu hususlara önemle dikkat ve riayet edeceklerdir:

 

1.       Toplumun her kesimini derinden etkileyeceği anlaşılan önümüzdeki süreçte AKP ve işbirlikçilerinin hazırladıkları muhtemel tuzaklara karşı uyanık olunacaktır.

 

2.       Milliyetçi, hareket, ocak, ülkü, hilal gibi partimizin sembollerini çağrıştıran, istismar eden veya kullanan bizim dışımızdaki yabancı dernek, parti, kurum gibi oluşumlardan uzak durulacak, bu gruplarla bağımızın olmadığı kamuoyuna anlatılacaktır.

 

3.       Dengeli ve sabırla oluşturulan güveni sarsmak ve siyasetimizi yalnızlaştırmak için yapılacak tahriklere dikkat edilecek, bu hassas ortamda gerilim,  tartışma ve çatışmadan mutlaka kaçınılacaktır.

 

4.       Partimize doğrudan nüfuz edemeyen odakların, eski ülkücü veya eski MHP’li sıfatı ile bilinen şahıslar üzerinden makale, toplantı, söyleşi gibi faaliyetlerle tabanımızı yönlendirme, duruşumuzu sorgulatma arayışlarına karşı uyanık olunacak, bunların gerçek yüzleri ve maksatları konusunda partililer uyarılacaktır.

 

5.       Partimizin düzenlediği toplantı ve kararlaştırılmış kampanyalarının haricinde münferiden hareket ve tepki gösterilmeyecektir.

 

6. Genel Merkezin belirlediği işaret, slogan, marş, sembol ve kavramlar dışında materyal kullanılmayacak, tanıtım disiplinine riayet edilecektir.

 

7. Demokrasi dışı odakların siyasete müdahaleye davet eden çağrılarına dikkat edilecek, partililerimiz ve aziz milletimizin bu konuda bilgilenmesi sağlanacaktır.

 

8. Milletimizin gönlünde yükselen partimizi gözden düşürmeye, milliyetçilere yönelik korku ve kaygılar uyandırmaya dönük girişimler ve kışkırtmalara karşı partimizin vakur çizgisi korunacaktır.

 

9. Ortak fikir ve tutum oluşturmak için Genel Merkez açıklamaları ve Grup Toplantıları hassasiyetle takip ve analiz edilecek, politik ve ideolojik söylemlerin sınırı bu esaslar üzerinde çizilecektir.

 

10. Oluşacak gerilimler ile partililerimize yönelik faaliyetler sürekli kontrol edilecek ve değerlendirmeler vakit kaybetmeksizin Genel Merkeze ulaştırılacaktır.

 

Milliyetçi Hareket Partisi, hiçbir dayatma, tuzak ve senaryoya aldırmadan yalnızca büyük Türk milletinin yükselişi yolunda yürüyecektir.

 

Kırk yıllık bir mücadelenin yanlış hesaplar ve davranışlarla zarar görmemesini sağlamak hepimize düşen bir görev ve davamızın vazgeçilmez sorumluluğudur.

 

Partimiz tamamen meşru zeminde demokrasinin sunduğu imkanları sonuna kadar kullanarak ülkemizin meselelerini aşmak ve kamuoyunu uyandırmak konusunda kararlıdır.

 

Bu maksatla önümüzdeki dönemde yurdumuzun her yöresinde yapılacak olan Bin Yıllık Kardeşliği ‘Yaşa’ ve ‘Yaşat’ ” açık hava toplantılarına teşkilat mensuplarımızı ve aziz milletimizi davet ediyorum.

 

8 Kasım 2009 tarihinde yapacağımız “Sonsuza Kadar ‘Var ol’ Türkiye” 9.Olağan Büyük Kurultayımıza bu yüksek ülkülere ulaşma heyecanı ve azmiyle gireceğimize ve sürdüreceğimize yürekten inanıyorum.

 

Milliyetçi Hareketin aziz mensupları, millet vicdanında bir çığ gibi büyüyen milli uyanışın önünde hiç bir engelin durmasına asla izin vermeyeceklerdir.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

 

Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı