05.11.2009 - MHP'nin 9. Olağan Büyük Kurultayı'na ilişkin yazılı basın açıklaması
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin
MHP'nin 9. Olağan Büyük Kurultayı'na ilişkin yazılı basın açıklaması.
5 Kasım 2009

 

18 Nisan 2009 tarihinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla birlikte başlatılan 9. Olağan Büyük Kurultay süreci 8 Kasım 2009 tarihinde yapılacak kongre ile sona erecektir.

Bu demokratik yarış ve süreç de bundan öncekiler gibi partimizin çizgisine ve ahlakına, partililerimizin vakarına uygun olarak sonuçlanacaktır.

 Kurultayla kırk yıldır siyasetimizi bugünlere taşıyan milliyetçi-ülkücü irade yine tecelli edecek, partimizi yarınlara taşıyacak yönetim kadrolarının seçiminde belirleyici olacaktır.

 Bilindiği gibi dünyamızdaki gelişmelerle birlikte, Türkiye’mizde de değişimler gerçekleşmekte, siyasetin sonsuz olan ilgi alanına her geçen gün yeni sorun ve çözüm sahaları dahil olmaktadır.

 İnsanın bulunduğu her olgunun ve içinde insanın olduğu her ortamın yeniden yorumlanması, ortaya çıkan yeni ihtiyaç, yöntem ve teşkilatların karşılanması siyasetin gereği ve mecburiyetidir.

 Dünyanın değişim hızına bağlı olarak, ülkemiz de olumlu veya olumsuz değişimler yaşanmış milletimizin sorun veya çözüm sahalarına yenileri ilave olmuş, bu gelişmelerden insanımızın fikri, sosyal ve kültürel profili etkilenmiştir.

 Türk milliyetçiliği fikrini bir siyaset projesi olarak toplumumuzun önüne koyan Milliyetçi Hareket Partisi’nin kırk yıllık çizgisi bellidir ve asla kırılmadan bugünlere kadar gelmiştir.

 Tarihi bir siyasal birikim ile bu müstesna mevkii mutlaka korunacak, her yeni günün tecrübesi bu köklü hareketin daha ileriye doğru yol almasında ilave desteğin ve tecrübenin biriktirilmesine katkıda bulunacaktır.

 İnsanlığın gelişme ve ilerleyiş hızının arttığı ve ülkemizin de bu hızın tesirleri altında kaldığı süreç içinde yeni durumlara yeni duruşlar göstermek, geliştirmek ve intibak etmek kaçınılmaz olarak karşımızdadır.

 Geçmişte asırlara ancak sığan olumlu veya olumsuz bütün gelişme ve değişimlerin hızı günümüzde yıllarla ölçülecek sürate ulaşmıştır.

 Halen yürürlükte olan “Milliyetçi Hareket Partisi Programı ile “Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü” 5 Kasım 2000 tarihli 6. Büyük Kongeremizde alınan kararla hazırlanmış ve on yıldır fikri ve idari ilerleyişimize başarıyla rehberlik etmiştir.

 Ancak, dünyanın, ülkemizin, milletimizin şartlarından ve ihtiyaçlarından yola çıkarak;

  •  Milliyetçi Hareket Partisinin Türkiye’miz için düşündüklerimizi, planladıklarımızı ve yaklaşımlarımızı esas alan temel resmi doküman olan “Parti Programı” ile,
  • Partimizin “kurumsal ve siyasi işleyişi ile idari, hukuki ilke ve esaslarını belirleyen “ Parti Tüzüğü”nün çağın, gelişmelerin ve şartların gereğine uygun olarak değiştirilme zamanı gelmiştir.

Toplanacak 9. Olağan Büyük Kongre kararları ile birlikte, 2000 yılında oluşturulan Parti Programı ve yine aynı yıl kabul edilen parti tüzüğü ile bu tüzüğe atıfta bulunulan önceki tüzük değişiklikleri bütünüyle yürürlükten kaldırılacaktır.

9 Olağan Kongre ile birlikte;

  •  Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar var olmasını hedefleyen,
  •  Türk milletinin refah, huzur, esenlik ve bekasını ülkü edinmiş,
  •  Milli gelecek vizyonuyla dünyayı ve Türkiye’yi Başkent Ankara’dan okuyan,
  •  Artık Türkiye’yi tek başına yönetmeye talip ve hazır olan bir siyasal hareketin,
  •  Kırk yıllık mazisindeki vizyon, ilke ve çizgisini koruyarak oluşturacağı “parti programı” ile, bu anlayışı siyasal yapı içinde taşıyacak yeni bir “parti tüzüğü” de ele alınacak ve karara varılacaktır.

Kurultay’da alınacak kararların Türk milletinin kutlu geleceğinde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum

Büyük Kurultayımızın milletimize, demokrasimize, partimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, bütün dava arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum.

Türk milletini bir kez daha bu vesile ile kongremize davet ediyorum.