08.11.2009 - 9. Olağan Büyük Kurultay Kapanışında Yapmış Oldukları Konuşma Metni
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin
MHP'nin 9. Olağan Büyük Kurultayı Kapanışında Yapmış Oldukları Konuşma Metni.
8 Kasım 2009

 

Sayın Divan Başkanı,

Değerli Delegeler,

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Kıymetli Misafirler,

Muhterem Basın Mensupları,

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 9. Olağan Büyük Kurultayı arzu ettiğimiz şekilde partimizin vakarına uygun olarak gerçekleşmiştir.

Dostluğun, kardeşliğin, kucaklaşmanın en güzel örnekleri bu salonda verilmiştir. Bu nedenle, huzurluyum, gururluyum ve mutluyum.

Türkiye’mizin her yöresinden heyecanla ve inançla hasret gidermek için gelen dava arkadaşlarım bu tarihi toplantıda çok önemli kararlara imza atmışlar ve şahit olmuşlardır.

9. Büyük Kurultayımız, Türkiye’nin milli varlığının ağır tehdit altında olduğu, etnik bölücülüğün çok ciddi bir beka sorunu haline geldiği nazik ve kritik bir dönemde yapılmıştır.

Bu bakımdan Büyük Kurultayımızın isminin ve ana temasının “Sonsuza Kadar “Var Ol” Türkiye” olarak belirlenmesi bir tesadüf değildir, ve bu klişe bir slogan ve simge de değildir.

Bugünkü ortam ve şartlarda Milliyetçi Hareketin önündeki en önemli tarihi görev, bin yıllık kardeşliğimizin hain saldırılara karşı korunması ve yaşatılmasıdır.

Bu toplantıdan çıkan sonuç, bu görevin yerine getirilmesi açısından  “milli şahlanış ve ayağa kalkış” için tarihi bir dönüm noktası olacaktır.

Baştan beri, parti mensuplarımızın hizmet heyecanı ve millet sevgisi ile kucaklaşarak Türkiye’nin geleceğine damgalarını vuracaklarına yürekten inanıyordum.

Milletimizin kötü giden talihini çevirecek kararlılığı ve cesareti göstereceğinize olan güvenim  tamdı.

Bu görkemli toplantı ile bu düşüncelerimin gerçekleşmiş olduğunu görüyorum.

Türk milletine yaptığımız çağrımız şükürler olsun ki cevap bulmuştur.

On binlerce Türkiye sevdalısı büyük bir coşku ile bu milliyetçilik şölenine omuz vermiştir.

İçerideki bu heyecana dışarıda da onbinler katılmış ve yeni bir dönemi müjdelemişlerdir.

Hepinizle iftihar ediyorum.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Bu kongre ile yüksek iradenin temsilcisi olan sizler, demokratik tercihlerinizi yaptınız.

Partimizi iktidara taşıyacak olan yeni bir süreci de başlatmış oldunuz.

Büyük bir demokratik olgunluk içinde, hareketimizin ahlâkına uygun ve milli bir terbiye geleneği içinde davrandınız.

Yeni dönemde de şahsıma göstermiş olduğunuz teveccüh ve yüksek itimat nedeniyle bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ağır sorunlar karşısında bunalan ülkemiz için büyük anlam taşıyan bu kongrenin yüklediği sorumluluğun farkında ve şuurundayım.

Gösterdiğiniz itimattan dolayı hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunarım.

Bizim siyaset anlayışımız, kutlu bayrağın yükseltilerek elden ele bir emanet halinde taşınmasını ilke edinmiştir.

Bu mirasın emin ellerde durması ve nöbet değişiminde yeni kadrolara bırakılması siyasi geleneğimizin tabiatında mevcuttur.

Bu demokratik sonuca karar veren bütün dava arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.

Sizin varlığınız, başarınız ve Türkiye sevginiz, bizim için en büyük gurur ve övünç kaynağıdır.

Sizler var oldukça da bu kaynak hiç kurumayacaktır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Hepinizin bildiği gibi, önünüzü kesmeye yönelik çalışmalar uzunca süredir gizli ve açık devam etmekteydi.

Partimizin muhtemel bir başarısızlığını umarak nemalanmak isteyen odaklar, sistematik bir kampanya ile aziz milletimizin aklını karıştırmayı hedeflemişlerdi.

Toplantılar, yemekler, törenler, mektuplar, makaleler, haberler, ekranlar ile Milliyetçi Hareket Partisi içine nifak sokmaya çalışmışlardı.

Bugün aldığınız kararlar ve gösterdiğiniz duruşla, davamıza yönelik karalama ve karartma kampanyalarına karşı hak ettiği cevabı vermiş oldunuz.

Partimize yönelik sızma teşebbüsleri, milliyetçi ve ülkücülerin kararlı duruşları karşısında hüsranla sonuçlanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisinin sahibi Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarıdır.

Partimizin karar ve yönetim kadrolarına seçme veya seçilme iradesi ve hakkı yalnızca sizindir.

Bu hakkın gaspına yönelik küresel senaryoları ve yerli aktörlerini çelikten iradenizi göstererek reddettiniz.

Meşruiyet dışındaki bir girişimin Milliyetçi Hareket Partisinde sonuç almasının asla mümkün olamayacağını ilan ettiniz.

Bu kararınızla, MHP’siz Türkiye heveslerini boşa çıkardınız.

Bu karanızla, Türk milletinin yükselişinde yeni bir çığır açtınız.

Buradan yükselen milli heyecan dalga dalga Türkiye’ye dağılacak ve Milliyetçi Hareketi mutlaka Tek Başına iktidara taşıyacaktır.

Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Takdir edersiniz ki değişen ve gelişen şartlara cevap vermek üzere hazırlanmış olan Parti Programımız ile Parti Tüzüğümüzün elden geçmesinin zamanı gelmişti.

Bugün, yenilenmiş bir Parti Programı ve Parti Tüzüğü için de kararınızı verdiniz. Siyasetimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu değişiklikler inanıyorum ki, önümüzdeki on yıllar içinde karşımıza çıkacak bütün gelişmelerine cevap verecek ve partimizi daha nice yıllara taşıyacaktır.

Bu kapsamda, yakın gelecekte, devlet ve millet hayatı açısından çok ağır sorunları yaşayacağımız ortadadır.

Bu sorunların çözümü için milliyetçilik ideolojisinin vizyonu ile bakılan kapsamlı, tahlilci, bilime dayalı ve köklü çözüm yollarına ihtiyacımız vardır.

Bu nedenle önümüzdeki dönem için siyaseten yapılması gerekenleri projelendiren arkadaşlarımızın yardımlarına açığız. Tekliflerini ve desteklerini mutlaka bekliyoruz.

Yaşanan demokratik yarış geride kalmıştır. Bugün, gönül ve ülkü birliği yaparak, omuz omuza yürüme zamanıdır.

Çünkü milletimizin size her zamankinden fazla ihtiyacı vardır.

Bu noktada milli bir çağrıda bulunmak istiyorum:

Bu kutlu davayı yeni tanıyan, fikirlerimizde sıcaklık duyan, kendi geleceğine sahip çıkmak isteyen bütün vatandaşlarımı üç hilalde buluşmaya davet ediyorum.

Sizleri “lider ülke Türkiye” doğrultusunda verilecek onurlu mücadelede yol ve kader arkadaşlığına çağırıyorum.

Bizlere arkadaşlık yapacak vatanseverleri Milliyetçi Hareketin bayrağı altında toplanmaya bekliyorum.

Geliniz, aramıza katılınız ve kardeşlerinizle kucaklaşınız.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türkiye, küresel senaryolara figüran olmamak için sizlerin tercihini beklemekteydi.

Türk milleti üzerindeki kara bulutları dağıtmak için sizleri gözlemekteydi.

Kuşkum yoktur ki, kongreden çıkan kararlarla, ülkemiz artık geleceğine daha emin ve güvenle bakmaktadır.

Milletimizi yokluk, yoksulluktan, yolsuzluk, yozlaşmadan kurtaracak kadroların seçildiğine inanmaktadır.

Bu görevi layıkıyla yaptığımızda Türk Milleti geleceğinden emin, hür ve bağımsız, onurlu ve müreffeh bir Türkiye’de yaşamanın ilk adımını da atmış olacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi kadroları, tek başına iktidar hedefimiz istikametinde, milli tarih ve kültür değerlerimize sahip çıkacaktır.

Türk Devletini; Türk milletinden aldığı güç ve ilham ile müreffeh, kudretli, bilgi ve teknoloji üreten, uygarlığın öncüsü, barış, adalet ve güvenliğin güvencesi, onurlu bir ülke yapacaklardır.

Bu vesile ile aziz milletimizi düştüğü buhrandan çıkaracak, milli kimliğine sahip çıkacak dava arkadaşlarıma siyasal çalışmalarında üstün başarılar dilerim.

Milliyetçi Hareket bütün vatan sathında büyük bir faaliyet başlatarak Türkiye’yi hançerlemeye hazırlanan hainlerin maskesini düşürmeye ve gerçek niyetlerini ve hüviyetlerini teşhir etmeye kararlıdır.

Yaşanan teslimiyete dur demek, kardeşliği sürdürmek, şehide, gaziye ve vatana sahip çıkmak için yurt çapında yapmayı planladığımız “Bin yıllık kardeşliği “yaşa ve yaşat” mitinglerini hepinize hatırlatmak isterim.

Bu toplantıları yeri ve zamanı geldiğinde katılmak üzere milletimize duyuracağınızı, davet edeceğinizi ve beraberinizde en az dokuz vatandaşımızı bu toplantılara getireceğinizi biliyor ve sizlerden istiyorum.

Bugün gösterdiğiniz iradenizle Türk milletinin geleceğinin sorumluluğunu da yüklendiniz.

Yarından itibaren milletimiz sizi tanımayı ve sizlerle kucaklaşmayı bekliyor.

Bu itibarla, Kurultay konuşmamda da belirttiğim gibi her eve ulaşarak, onların sevgisini ve gönlünü kazanmak zorundasınız.

Onları, Milliyetçi Hareketin iktidarı için omuz vermeye, bu gidişe dur demeye çağırmalısınız.

Onları, Türkiye’nin onurlu geleceğinde söz sahibi olmaya davet etmelisiniz.

Bugünden itibaren döneceğiniz vatan köşelerindeki her vatandaşımıza, her kardeşimize sevgi ve selamlarımı götürünüz.

Kara talihlerini yenmeleri yolunda partimizin yaptığı buluşma çağrısını milletimizin her ferdine iletiniz.

Sizleri tanıdıkça, asil milletimizin teveccühüne şahit olacaksınız.

Aziz Dava arkadaşlarım,

Kıymetli Konuklar,

Bu vesile ile tarihi kongreye katılan herkese teşekkür ediyorum.

  • Yurt dışından gelen değerli konuklarımıza,
  • Bütün davetlilere,
  • Değerli delegelere,
  • Ülkemizin her köşesinden gelen vefakâr ülküdaşlarıma,
  • İradenin gerçek sahibi aziz dava arkadaşlarıma,
  • Fedakarca çalışan, medya mensuplarına,
  • Kurultayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, gösterdikleri ilgiden, katkılarından, destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Milliyetçi Hareketin sevdalılarına daha nice büyük kongreleri, aynı şevk, heyecan ve coşkuyla gerçekleştirmelerini temenni ediyorum.

İnanıyorum ki, Yüce Allah Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde heyecanımızı ve azmimizi karşılıksız bırakmayacaktır.

Sonuçların kutlu davamıza, partimize, demokrasimize, milletimize, hayırlar getirmesini diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyor, saygılarımla selamlıyorum.

Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun.

Ne mutlu Türküm diyene.