08.04.2006 - Mevlüt Kandili ve Kutlu Doğum Haftası Kutlama Mesajı
Ana SayfaAna Sayfa  

Genel Başkan

Konuşmaları

 

Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin
Mevlüt Kandili ve Kutlu Doğum Haftası
Münasebetiyle Yayınladıkları Mesaj

8 Nisan 2006

 

Sevgili Peygamberimizin doğumunun 1435. yıldönümünde aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Mevlüt Kandili’ni ve Kutlu Doğum Haftası’nı kutluyor; hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hazreti Peygamberimiz, biz Müslümanlar ve bütün insanlık için her bakımdan mükemmel bir örnek hayat sürmüş; ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır. İnsanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde akıllara, kalplere, ruhlara hitap ederek, bütün dünyaya huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzel ahlakın egemen olacağı manevi bir iklimi tebliğ etmiştir.

Ne var ki, günümüz dünyası ve özellikle İslam toplumları, Peygamberimizin getirdiği ilahi mesajın ve yaşamıyla somutlaştırdığı örnek ahlakın anlamını kavramaktan uzak, şiddetin, kargaşanın, huzursuzluğun vahim sarmalı içinden kurtulamamaktadır.

Yine büyük üzüntü ile belirtmemiz gerekir ki, Hazreti Peygamberimizin örnek hayatı ile şekillenen ve yükselen büyük ve muhteşem İslam medeniyeti sönmüş, İslam toplumları günümüz dünyasına yeterli katkıyı sağlayamayan, bilimde, teknolojide geri, daha da önemlisi bağımlı topluluklar haline gelmiştir.

İslam toplulukları arasında birlik, dayanışma ortamının sağlanamamış olması; Batılı toplumların İslama karşı yaklaşımlarında zaman zaman önyargılı, saldırgan, haksız ve yersiz eleştiri ve nitelemelerine imkan ve cesaret vermektedir. 

Özellikle, şiddetin her türlüsüne karşı apaçık yasaklamalar getiren, terörü insanlık suçu olarak men eden yüce dinimiz İslamın terör kavramıyla birlikte anılıyor olmasının temelinde, İslam toplumlarının kendi içlerinde birlik ve dayanışmadan yoksunlukları ve küresel gelişmelerde belirleyici etkiden uzak oluşları yatmaktadır.

İslam aleminin Hazreti Peygamberin bütün hayatı ile somutlaştırdığı mesajları çok iyi kavraması; İslam coğrafyasının küresel sorun alanları ve Müslüman toplumlarının dünyanın sorunu olmaktan çıkarak, yeniden dünyanın en saygın, mamur, medeniyeti yükselten merkezleri ve toplumları haline gelmesi  elzemdir.

Yüce Allah’tan şu an sıcak çatışmaların, kardeş kavgalarının ve büyük acıların yaşandığı başta Irak, Afganistan ve Filistin olmak üzere İslam ülkelerine yeniden huzuru, barışı, kardeşliği egemen kılmasını niyaz ediyorum.

Bütün insanlığın kurtuluşunun müjdecisi olan sevgili peygamberimizi bir kez daha anlama ve anma vesilesi olarak büyük bir önem ve anlam taşıyan mübarek kandil ve hafta dolayısıyla, bir kez bütün vatandaşlarımı ve İslam alemini kutlarken; Yüce Allah’tan, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için mutlu, huzurlu, hoşgörü ve barışın hakim olduğu günler nasip etmesini diliyorum.

Dr. Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Başkanı