Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın, “Her İlde Bir Köye Bir Çeşme Hayratı Yaptırılıp Vakfedileceğine” dair yaptığı açıklama. 26 Ekim 2022
Ana SayfaAna Sayfa  

Kadrolar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – İstanbul Milletvekili
Sayın Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın,
“Her İlde Bir Köye Bir Çeşme Hayratı Yaptırılıp Vakfedileceğine” dair yaptığı açıklama.
26 Ekim 2022

 

 

Eski medeniyetlerde de rastlanan, insanlık tarihi kadar eski olan çeşme yapımı ve çeşme vakfı; özellikle Türkler tarafından önde gelen bir hayır sayılmıştır.

Türkler; ihtiyaç sahiplerine içme suyu temin etmek noktasındaki hayır işini hem çeşitlendirmiş, hem de bu amaçla tesis ettikleri çeşmeleri sanat eserine dönüştürmüşledir.

Anadolu Türk mimarisinde bilinen en eski çeşmelerden biri, Artuklu Beyliği’nin kurucusu Necmeddin İlgazi tarafından 12. yüzyılda Mardin’de yaptırılan hayrattır.

Daha sonra gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı dönemlerinde; sultanlar, devlet adamları ve varlıklı kişiler tarafından çok sayıda çeşme hayratı yaptırılarak vakfedilmiştir.

Bilhassa Osmanlı hayrat çeşmelerinden günümüze kadar gelenler, dikkati çeken mimari özellikleriyle birer sanat eseri olarak tanınmışlardır.

Bu güzel millî anane, Cumhuriyet döneminde de sürmüştür. Türkiye’nin dört bir yanında vakfedilmiş hayrat çeşmeleri bulunmaktadır.

Bunlardan biri de, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması hususunda siyaset kulvarında mücadele veren MHP’nin Kızılcahamam’da ülkemizin bekası için canlarını feda eden Ülkücü kahramanlar adına yaptırdığı Şehitler Çeşmesi’dir. 

Türklerin çeşme yaptırarak vakfetmekte yarışma sebeplerinin başında, bu hayrın Sevgili Peygamberimiz tarafından övülüp teşvik edilmesi gelmektedir.

Peygamber Efendimiz; ihtiyaç sahiplerine su temininin, en faziletli hayır olduğunu söylemiştir.

Su öteden beri çok aziz bir nimettir ve onun insanların hizmetine sağlıklı şartlarda iletilmesi, her zaman çok kıymetli olmuştur.

İklim değişikliği ve küresel ısınma yüzünden dünyada ve Türkiye’de su kaynakları giderek azalmış; temiz içme suyuna ulaşmak, eskiye nazaran daha müşkül hâle gelmiştir.

Bu olgunun, gelecekte daha ciddi ve vahim seviyelere ulaşma ihtimali vardır.

Tabiatıyla bundan sonra çeşme hayratı vakfetme geleneğinin değeri daha da artacaktır.

Meselenin anıtsal ve hatıra hususiyeti yanında, bir de vefa tarafı vardır.

Bir kişi, kurum veya topluluk adına çeşme hayratı vakfedilmesi; aynı zamanda adına hayır işlenenlerin isimlerinin, hatıralarının ve düşüncelerinin yaşatılması, unutulmamalarının sağlanması bakımından da önemlidir.

Bu manada çeşme hayratı vakfetmek; toplumsal bilinci ve hafızayı diri tutan, milletçe vefayı canlı kılan erdemli işlerden biridir.

Bütün bu gerçekler ışığında; hem MHP tarafından başlatılan “Köyüm Benim” temalı sohbet toplantıları sürecine katkıda bulunmak ve köylümüzle partililerimizin kaynaşmasını ölümsüzleştirmek, hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hayır işlemek maksadıyla çeşme hayratı vakfetme kararı alınmıştır.

Bu çerçevede, her ilimizde su ihtiyacı bulunduğu belirlenecek bir köye çeşme hayratı yaptırılacaktır.

Böylelikle atalarımızın asırlardır sürdürdüğü faziletli bir gelenek partimizce bir kez daha ihya edilmiş olacak, hem de ihtiyaç sahiplerinin hayır duasına mazhar olunacaktır.

Bu arada bu çeşme hayratlarının her biri, tesis edilecekleri ilden yetişmiş bütün şehitlerimizin anılarına ve aziz ruhlarına adanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.