DEVLET BAHÇELİ

Basın Açıklaması : 09 Temmuz 2014

Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Cumhurbaşkanlığı seçiminden fiili başkanlık ve federatif sistem çıkarmaya çalışanlar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 9 Temmuz 201409 Temmuz 2014Belge Sahibi :
 
DEVLET BAHÇELİOSMANİYE Milletvekili
Detay İçin Tıklayın

Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sayın Şefkat ÇETİN’in, Cumhurbaşkanlığı seçiminden fiili başkanlık ve federatif
sistem çıkarmaya çalışanlar hakkındaki yazılı basın açıklaması.
9 Temmuz 2014

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ FİİLİ BAŞKANLIK VE
FEDERASYON GETİREBİLİR

AKP hükümetinin PKK ile yaptığı müzakereleri yasalaştırma çalışmalarına paralel olarak, bu ihanet sürecine kararlı bir şekilde karşı çıkan MHP üzerinde baskı kurulmasına ve geri adım attırma arayışlarına hız verilmiştir. Son günlerde basında yer bulan Milliyetçi Hareket Partisi’nin açılım ihaneti karşısındaki milli duruşunu perdeleyecek düzmece haber ve yorumlar tesadüf değildir. Böylelikle AKP’nin değiştirmeye çalıştığı milli devlet yapısının karşısında tek başına olsa dahi mücadelesini sürdüren MHP’yi işledikleri suça bir şekilde iştirak etmiş gibi göstererek etkisizleştirmek amaçlanmaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni tıpkı AKP ve işbirlikçileri gibi açılımcı, bölücü, Barzanici ve Apo sever gösterme çabasının bir toplum mühendisliği çalışması olduğu çok açıktır. Türkiye’yi teslimiyete ve parçalanmaya götüren zihniyet karşısında herhangi bir direnişin mümkün olmadığı ve bu gidişatın kabul edilmesi gerektiğine Türk milletini ikna etmek için milli duruşun son kalesi MHP’de bir zafiyet varmış algısı yaratılmak istenmektedir. Çünkü vatanın ve milletin mukadderatını ilgilendiren milli meselelerde Milliyetçi Ülkücü Hareket’in göstereceği tepkilerin Türk milleti için ne kadar önemli olduğu gayet iyi bilinmektedir. MHP bugün için siyasi temsilde yeterli sandalye sayısından yoksun olması nedeniyle icra makamında değildir, ancak Milliyetçi Ülkücü Hareket’in vatanımızla ve devletimizle ilgili endişelerinin Türk milleti üzerinde uyarıcı etkilerinin ne kadar büyük bir silah olduğu gayet iyi bilinmektedir.

Milliyetçi Ülkücü Hareket bu vatanı son zerresine ve son insanına kadar savunmaya devam edecek iradenin temsilcisidir. Son Türk devletini kuran yüzde yüz milli ve yerli fikrin adı olan Türk milliyetçiliği, aynı zamanda bugün yok edilmek istenen Cumhuriyet adlı medeniyet projesini yaşatacak olan güçtür. Dedelerimize, babalarımıza, bizlere ve çocuklarımıza şerefli bir hayat yaşamamız için zamanın elverdiği her türlü imkânı veren bu devletin vatandaşı olmaktan rahatsızlık duyacak, yurtdışında Türk pasaportundan utanacak insanların sayısının dağdaki PKK’lılardan daha fazla olmadığını gayet iyi biliyoruz. O halde küçük bir silahlı grubun Türkiye’yi teslim almasına, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla sıkışmış siyasetçinin ülkenin kaderiyle oynamasına, bir türlü millileşememiş malum sermaye çevrelerinin aldığı petrol kokusuyla Kürdistan rüyaları görmesine neden teslim olunacaktır?

MHP siyaseti, üzerinde yükseldiği toplum değerlerinden ve her bir parçayı bir araya getiren tutkaldan, yani bu milletin hamurundan gayet emindir. Nitekim 95 yıldır dışarının Sevr histerisi ve içerideki izdüşümlerinin uğraşlarına rağmen milli ve üniter yapının korunabilmiş olması, aslında milli devletin ne kadar sağlam temeller üzerine inşa edildiğini ispatlamaktadır.

Cumhuriyet doğulu ya da batılı demeden, hiçbir etnik köken ve mezhep ayrımına bakmadan herkesi eşit kabul etmiş ve birinci sınıf vatandaşlık vermiştir. Yüzyıl öncesine kadar birlikte yaşadığımız komşu ülkelerin içinde boğulduğu mezhep savaşlarına ve kabileci etnik ayrışmalara bakıldığında, Türkiye’nin milli devlet nizamının ve Türk vatandaşlığının anlam ve değeri daha iyi anlaşılacaktır.

Bugün Türkiye’nin sınırlarına kadar dayanmış ve içeride alttan alta mevzi kazanan aşiretçi, etnikçi, mezhepçi ve dinci ayrışmalara dayanarak insanların birbirini boğazladığı ilkel yapıyla, bin yıllık süzgeçte damıtılarak milletleşme sürecini tamamlamış ve Türk üst kimliği çatısı altında modern milletler arasında yerini almış milli devlet yapısı arasında ciddi bir mücadele sürmektedir. Şeyh Said’lerin, Asalalar’ın ve nihayetinde PKK’nın bir manivela gibi kullanılarak Türkiye’deki kardeşliği bozma girişimlerinde son derece ciddi bir yol ayrımına gelinmiştir.

Dün Sevr ile yapılamayanlar, bugün BOP projesinin uygulayıcıları tarafından hayata geçirilmek istenmektedir. Türk milleti her gün bir yenisi izlettirilen sanal gündemlerle cambaza baktırılırken, asıl tehlikeyi göremez hale getirilmektedir. Türkiye adım adım bölünmeye doğru götürülürken, ülkemizin bütün kurumları ile birlikte kamuoyunun suskun ve tepkisiz kalması için bütün güçler seferber olmuş vaziyettedir.

Bu devleti yokluk içerisinde iken milli mücadele vererek kuran büyük Türk milleti, varlık içerisinde iken yapılan algı operasyonlarıyla devletine ve vatanına sahip çıkamaz hale getirilmek istenmektedir. Oğlunu davulla zurnayla askere uğurlayan, al bayrağını asmadan düğününü yapmayan Türk milleti vatanının dört bir tarafında PKK eşkıyası tarafından bayrağımızın indirilmesine alıştırılmaktadır. Gazetelerin anlı şanlı köşe yazarları tarafından Türkiye’nin yakın zamanda bölüneceği sıradan bir hadise gibi sunulmakta ve milletimizin bu durumu kanıksaması için toplum mühendisliği sonuna kadar kullanılmaktadır. Bir emniyet müdürünün bayrak indirmelere çare olarak “bayrak asmayalım ki indirmesinler” teklifi, Barzani’yi Diyarbakır’da devlet protokolü ile ağırlayan Tayyip Erdoğan’ın sözde Kürdistan tanımlaması gelinen son noktayı özetlemektedir. Şimdilerde TBMM’de AKP’li vekillerin verilen talimatlar doğrultusunda kaldırıp indirdiği parmaklarıyla çıkarmaya hazırlandıkları yasa, PKK’yı terör örgütü olmaktan çıkararak Türkiye’nin yönetimine ortak edecek bir sürecin önünü açmaktadır.

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte açıkça ortaya çıktığı üzere, Türkiye bugün hürriyetçi parlamenter sistem ile federatif başkanlık sistemi arasında bir tercihe doğru gitmektedir. Bir tarafta tıpkı şimdiye kadar olduğu gibi kimsenin kapı komşusunun, mahallesindeki bakkalının, okuldaki arkadaşının etnik kökenini ve mezhebini sorgulamadığı, insanların bir ortak vatanda kader birliği ettiği milli devlet yapısı yer almaktadır. Tayyip Erdoğan’ın yeni Türkiye diye pazarladığı diğer tarafta ise Alevi ile Sünni’ye, Türk ile Kürt’e, doğulu ile batılıya, laik ile mütedeyyine birlikte yaşama şansı bırakmayan, parçalayan, bölen ve ötekileştiren dağılmış bir Türkiye haritası dayatılmaktadır.

Türkiye’nin çevresinde haritaları değiştiren kargaşadan ve içeride elindeki silahı bırakmaksızın hükümetle masaya oturabilmiş bölücü yapılanmalardan kaynaklanan güvenlik sorunları var iken, cumhurbaşkanlığı yarışının bir rejim tartışmasına dönüştürülmesi son derece sakıncalıdır. Adayın birisinin çıkarak bu seçimin bir referandum olacağını ve cumhurbaşkanı olması halinde fiilen başkanlık sistemini uygulayacağını söylemesi, rejimi değiştireceğini ilandan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu girişimin anayasal bir suç olduğu bir tarafa, kendisi için başkanlık, ülkemiz için federasyon hevesinin doğuracağı olumsuz sonuçları yeterince hesap edemedikleri çok açıktır.

Keza aynı şekilde, bir diğer adayın milletvekili sıfatı taşımasına rağmen bölücü örgütle irtibatını sürdürmesinin ve o kesimin sözcülüğünü yapmasının cumhurbaşkanlığı ile ne kadar bağdaşacağını milletimiz takdir edecektir. Söz konusu adayın cumhurbaşkanı olduğunda özerklikten ve ayrı bir Kürt bölgesinden, kısacası üniter devletimizi yok edeceğinden söz etmesi cumhurbaşkanlığı yarışının bir seçimden çok öte anlamlar taşıdığının bir başka örneğidir.

Her iki cumhurbaşkanı adayının esasında aynı zihniyeti temsil ettiği çok açıktır. Başkanlık hevesleriyle federasyon hesapları örtüşenlerin Meclis’te yaptıkları güç birliğiyle son sürat açılım yasasına asılmaları bu yüzdendir. Meclis’i İmralı’nın talimatlarıyla çalıştırarak terör örgütüne meşruiyet yasası çıkaran, güneydoğumuzdan devleti çekerek örgüte teslim eden zihniyetin amacına ulaşmak için önümüzdeki seçimi bir fırsat olarak kullanmasına Milliyetçi Ülkücü Hareket hiçbir şart altında alet olmayacak ve müsaade etmeyecektir.

Seçimlerle ya da Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş hükümetlerin tahakkümüyle çıkarılan yasalar vasıtasıyla, büyük Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü tehdit edecek ve egemenlik haklarını zafiyete uğratacak girişimlerin karşısında Milliyetçi Ülkücü Hareket geleneksel milli ve dik duruşunu sergilemeye devam edecektir. Bu kutlu vatana ecdadımızın vurduğu Türk mührünü, şaibeli liderlerinin iki dudağından çıkan emirle el kaldırıp indiren sözde vekillerin yasama faaliyetleri elbette ki silemeyecektir. Bugün milli mücadelenin sembolü Samsun-Erzurum-Sivas hattına dahi çıkarma yaparak kontrolü elde tuttuğunu sananların, Milliyetçi Ülkücü Hareket’in elindeki milliyetçilik meşalesinin uyandırdığı milli ruhları söndürmeleri asla mümkün olmayacaktır.

 

DEVLET BAHÇELİ Tarafından Yapılan Basın Açıklamaları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın, “Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu” kurulduğuna dair yaptığı açıklama. 13 Mart 202313 Mart 2023Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Faruk Aksu’nun “Adım Adım 2023 – İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” kapsamında İstanbul Silivri’de yapmış olduğu konuşma. 26 Mart 202226 Mart 2022Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın “E.Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu” hakkında yapmış olduğu açıklama. 5 Nisan 202105 Nisan 2021Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın Uşak – Eşme’de meydana gelen olay nedeniyle yaptığı açıklama. 3 Haziran 201903 Haziran 2019Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN’ın “Partimize saldıran CHP Genel Başkanı ve sözcülerine cevaben” yapmış olduğu basın açıklaması. 22 Eylül 201822 Eylül 2018Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Sayın Devlet Bahçeli’nin MHP Genel Başkanlığı’ndaki 20. Yılı dolayısıyla yaptığı yazılı basın açıklaması. 5 Temmuz 201705 Temmuz 2017Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın yapmış olduğu yazılı basın açıklaması. 20 Mayıs 201624 Mayıs 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin “Suudi Arabistan ile Birlikte Yapılması Gündemde Olan Kara Operasyonuna” yönelik yaptıkları yazılı basın açıklaması. 13 Şubat 201613 Şubat 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma. 9 Şubat 201609 Şubat 2016Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma. 17 Şubat 201517 Şubat 2015Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma. 3 Şubat 201503 Şubat 2015Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN’ın “Sultan Alparslan Gazi ve ordusunun 16 Ağustos 1064’te Anı Kalesini fethine ve partimizin bu tarihi olay anısına tedavül para basılması müracaatına” ilişkin yaptıkları yazılı basın açıklaması. 16 Ağustos 201416 Ağustos 2014Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat ÇETİN’in, Cumhurbaşkanlığı seçiminden fiili başkanlık ve federatif sistem çıkarmaya çalışanlar hakkındaki yazılı basın açıklaması. 9 Temmuz 201409 Temmuz 2014Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 10. Dönem Sertifika Töreninde yapmış oldukları konuşma metni. 14 Haziran 201414 Haziran 2014Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin “İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin 93. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” münasebetiyle seçim çalışmaları esnasında Aydın’dan yayımlamış oldukları mesajı. 12 Mart 201412 Mart 2014Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Yapılması Planlanan Bazı Değişikliklerle” ilgili yaptıkları yazılı basın açıklaması. 21 Şubat 201421 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma. 18 Şubat 201418 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, Mahalli İdareler Seçimi “MHP Seçim Kampanyası Tanıtım Toplantısı”nda yapmış oldukları konuşma. 8 Şubat 2014.08 Şubat 2014Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 9. Dönem Sertifika Töreninde yapmış oldukları konuşma. 11 Ocak 201411 Ocak 2014Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından düzenlenen iftar programında yapmış oldukları konuşma. 2 Ağustos 201303 Ağustos 2013Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – Gaziantep Milletvekili Sayın Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın “Başbakan Erdoğan’ın MHP’yi hedef alan iftiraları” üzerine yapmış olduğu basın açıklaması. 28 Nisan 201328 Nisan 2013Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Adana İncirlik Üssü’nde Görev Yapan Bir Grup ABD Askerinin Kutsal Değerlerimize Karşı Yaptıkları Saldırı ve Hakaretlerle İlgili” yaptıkları basın açıklaması. 10 Ocak 201310 Ocak 2013Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Öğretmenler Günü münasebetiyle parti genel merkezinde yapmış oldukları konuşma metni. 23 Kasım 201224 Kasım 2012Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma metni. 2 Ekim 201202 Ekim 2012Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin, Dil Bayramı münasebetiyle yayınlamış oldukları mesajı. 26 Eylül 201226 Eylül 2012Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Türk Halk Müziği Sanatçısı Sayın Neşet Ertaş’ın Vefatı” münasebetiyle yayınladıkları taziye mesajı. 26 Eylül 201226 Eylül 2012Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Etimesgut Belediyesi Şehir Meydanı Açılış Töreni’nde yapmış oldukları konuşma. 14 Eylül 201215 Eylül 2012Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesinde Meydana Gelen Terör Saldırısı” hakkında yaptığı basın açıklaması. 3 Eylül 201203 Eylül 2012Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “30 Ağustos Zafer Bayramı” münasebetiyle yayınladıkları mesajı. 29 Ağustos 201229 Ağustos 2012Detay İçin Tıklayınız
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin “Kadir Gecesi Münasebetiyle” yayınladıkları mesaj. 14 Ağustos 201214 Ağustos 2012Detay İçin Tıklayınız
Genel Başkan Yardımcısı, Yozgat Milletvekili Sayın Sadir DURMAZ’ın “Başkanlık Sistemi” ile ilgili olarak yaptıkları yazılı basın açıklaması. 12 Mayıs 201212 Mayıs 2012Detay İçin Tıklayınız
14 Şubat 2012 - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşma14 Şubat 2012Detay İçin Tıklayınız
10.02.2012 - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin "Gündemdeki MİT-KCK İlişkileri Hakkında ileri sürülen İddialar" hakkında yaptıkları yazılı basın açıklaması

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin varlığında söz sahibi olan bazı çevrelerin, dokuz yıllık iktidar yıllarında gücün zirvesine tırmandıkları ve bundan sonra, haricindekilerle vuruşarak kendi siyasal alanlarını inşa etme yoluna girecekleri görülmektedir.

13 Şubat 2012Detay İçin Tıklayınız