Siyaset ve Liderlik Okulu - Dersler
Ana SayfaAna Sayfa  

Siyaset ve Liderlik Okulu
Siyaset ve Liderlik Okulu - Dersler


 

  1. MHP’nin Kuruluşu, Amacı, Temel Değerleri ve İlkeleri

       2. Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi

       3. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Değerleri

       4. Temel Siyasi Kavramlar, İdeolojiler ve Türkiye’de Siyasi Kulvarlar

       5. Türkiye’nin Jeolojik ve Jeostratejik Konumunun Milli Güvenliğimiz ve Siyasi Hayatımıza Etkileri

       6. Siyasal İletişim, Propaganda ve Propaganda Teknikleri – Hedef Kitle Analizi

       7. Politik Psikoloji ve Kamu Diplomasisi

       8. Din Toplum ve Siyaset İlişkisi, MHP’nin Bu Konuya Yaklaşımı

       9. Sosyal Devlet–Hukuk Devleti–Laik Devlet Kavramları ve MHP’nin bu Konudaki Görüşleri

     10. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama-Yürütme ve Yargı

11. Kadın–Aile, Nüfus ve Siyaset İlişkisi ve MHP’nin Bu Konudaki Yaklaşımı

12. Dış Politika, Uluslararası Kuruluşlar ve MHP’nin Temel Dış Politika Yaklaşımı 

13. Kültür–Sanat ve MHP’nin Konuya İlişkin Temel Yaklaşımları 

14. Temel Ekonomik Kavramlar ve MHP’nin Temel Ekonomik Görüşleri

15. Liderlik Kuramları ve Siyasi Liderlik

16. Demokrasilerde STK’ların Rolü ve Milliyetçi–Ülkücü Sivil Toplum/Meslek Kuruluşları, Sendikalar

17. Demokrasilerde Siyasi Partilerin Rolü ve Siyasi Partilerde Teşkilatlanma ve Teşkilatlar (MHP Örneği)

18. Türk Dış Politikasındaki Güncel Gelişmeler ve MHP’nin Bakış Açısı

19. Çevre Sorunları ve MHP’nin Konuya İlişkin Yaklaşımı

20. Çağdaş Devlet ve Hükümet Sistemleri ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim/Hükümet Sistemi

21. Siyaset Sosyolojisi ve MHP’nin Sosyolojik Konumu

22. Türk Toplum Yapısı ve Siyaset Sosyolojisi Bakımından Analizi

23. Bireysel, Toplumsal Davranışlar ve Seçmen Algı Yönetimi

24. Demokrasi, Sivil Toplum, Kamuoyu, İnsan Hakları ve Özgürlükler

25. Yazılı, Görsel ve Sosyal Medya ve Medya Analizi

   Muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ve doğabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere bu derslere ilaveler yapılabilecektir.