Siyaset ve Liderlik Okulu - Programın Kapsamı
Ana SayfaAna Sayfa  

Siyaset ve Liderlik Okulu
Siyaset ve Liderlik Okulu - Programın Kapsamı


 

✓ Siyasi tarihimiz, yenileşme/modernleşme çabalarımız ve demokrasi mücadelemizin aşamalarından başlayarak tarihi, siyasi ve kültürel bir bakış açısı ile ve dün-bugün-yarın bütünlüğü içinde Türk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin anlaşılması konusunda sağlam bir tarih bilinci oluşturulmasını,

✓ Türk Milliyetçiliğinin kültürel, sosyolojik, fikri ve siyasi tarihinin yanı sıra milliyetçiliğin küreselleşme sürecindeki yerinin analiz edilmesini,

✓ Milliyetçi Hareket Partisi’nin fikri ve siyasi misyonunun tarihi süreç içindeki gelişiminin ortaya konulmasını,

✓ Genel hukuk bilgisinden, Anayasa Hukuku ve insan haklarına uzanan temel bir hukuk nosyonu oluşturulmasını ve MHP’nin bu konulara bakış açısının vurgulanmasını,

✓ Çağdaş hükümet ve devlet sistemlerinin gelişim süreçlerinden, uluslararası ilişkiler ve uluslararası örgütlere kadar küresel siyasal sistemin dinamiklerinin ortaya konulmasını; Türk yönetim ve hükümet sistemindeki gelişim süreçlerinin öğrenilmesini ve MHP’nin bu konulara bakış açısının vurgulanmasını,

✓ Seçim hukuku, Siyasi partiler yasası ve toplumsal işlev bakımından siyasi partilerin demokrasi içindeki ve gelişmesindeki işlevlerinin ortaya konulmasını ve MHP’nin bu konulardaki temel görüşlerinin paylaşılmasını,

✓ Toplumsal ve iletişimdeki gelişmelere bağlı olarak yazılı ve görsel medya ile sosyal medyanın siyasetteki rolü, kullanımı konusunda bir duyarlılık oluşturulmasını ve MHP’nin iletişim, tanıtım ve propaganda konularındaki temel görüşlerinin anlatılmasını,

✓ Din ve manevi değerlerin bireyin yaşamı ve toplumsal alan ile siyasetteki rolünün tarih ve kültür dünyamız ile modern dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya konulmasını, MHP’nin bu konulardaki temel görüşlerinin vurgulanmasını,

✓ Makro ve mikro iktisadi yaklaşımlar, bu konudaki temel kavram ve teorilerle birlikte Türkiye ekonomisi hakkında tarihi ve güncel bir tablonun verilmesini, MHP’nin temel ekonomik görüşlerinin paylaşılmasını,

✓ Liderlik kavramı ve işlevi ile çeşitli liderlik türlerinin yanı sıra stratejik yönetimin işlev ve araçları ile stratejik planlama yaklaşımına yönelik teorik bilgi ve uygulamalı örneklerin ortaya konulmasını, Kurucu Genel Başkanımız Alparslan Türkeş Bey ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in Liderlik özelliklerinin “liderlik uygulamalarına” “örnek” olarak anlatılmasını,  

✓ Hitabet sanatından müzakere tekniklerine, algı yönetiminden propaganda ve ikna tekniklerine kadar siyasi hayatın gerektirdiği görsel ve işitsel becerilerin nasıl geliştirilip kullanıldığının bilinmesini, MHP’nin 50 yıllık tarihinden örneklerle konunun somut hale getirilmesini,

✓ MHP’nin fikri ve siyasi geleneği içinden gelen deneyimli siyasetçilerimizin kişiye özel birikim ve gözlemleri ışığında edindikleri siyasi tecrübelerinin aktarılmasını,

✓ Tarihi gelişimleri içerisinde kültür ve sanat kavramları ile bu kavramların milliyetçilik ile ilişkilerinin ortaya konulmasını, içermektedir.