Siyaset ve Liderlik Okulu - Dersler
Ana SayfaAna Sayfa  

Siyaset ve Liderlik Okulu
Siyaset ve Liderlik Okulu - Dersler


 

 

-Siyasal İletişim ve Liderlik

-Siyaset Sosyolojisi ve Türk Toplum Yapısı

-Türkiye’de Göç Çalışmaları

-Kültür - Sanat

-Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı

-Hukukun Temel Kavramları

-Balkanlar’da Siyaset

-Ortadoğu’da Siyaset

-Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

-Türk Milliyetçiliği

-Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar

-Yerel Yönetimler

-Türkiye’nin Çevre Politikası

-Türk Devlet Geleneği ve Kutadgu Bilig

-Çağdaş Hükümet ve Devlet Sistemleri

-Türkiye’de Seçimler ve Seçmen Davranışı

-Diksiyon

-Müzakere ve İkna Teknikleri

-Milli Mücadele Kahramanları

-Hitabet

-Türkiye’de Siyasal Düşünce ve Kadın

-Yakın Dönem Türk Siyasi Tarihi

-Kamu Diplomasisi

-Sivil Toplum Kuruluşları

-Türkiye Ekonomisi

-Türk Dış Politikası

-Türkiye’nin Stratejik Konumu

-Din ve Siyaset İlişkisi     

 

 Muhtemel gelişmeler dikkate alınarak ve doğabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere bu derslere ilaveler yapılabilecektir.