Siyaset ve Liderlik Okulu - Başvuru Şartları
Ana SayfaAna Sayfa  

Siyaset ve Liderlik Okulu
Siyaset ve Liderlik Okulu - Başvuru Şartları


 

 

A. BAŞVURU ŞARTLARI

1) Lisans mezunu olmak (Tercihen lisansüstü eğitim yapmış veya yapıyor olmak),

2) Tercihen B1, B2, C1, C2 seviyesinde yabancı dil bilmek,

3) 01.01.2024 itibarıyla 23 yaşından gün almış, 40 yaşından gün almamış olmak.


B.  İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Formu (MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun web sitesinde yer alan formun doldurulması),

2) Özgeçmiş (Örneği MHP Siyaset ve Liderlik Okulu’nun web sitesinde başvuru şartları kısmı içerisinde yer alan matbu formun doldurulması)

3) En az biri il/ilçe teşkilatlarımızdan olmak üzere toplam 3 referans mektubu (Referans alınan kişinin teşkilat kademelerindeki görevinin belirtilmesi),

4) Son altı ay içinde çekinilen 2 adet fotoğraf,

5) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Yüksek Lisans veya Doktorası devam edenler için öğrenci belgesi),

6) Olması halinde yabancı dil belgesi.

7) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında imzalanmış açık rıza/onay metni.


**** MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Başvuruları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni.